Aby se o vašich stránkách vědělo

17. ledna 2002

Chcete, aby byly vaše stránky viditelnější? Víte, co pro to musíte udělat? V tomto článku se dozvíte, jak můžete úspěšně zaregistrovat své stránky do nejdůležitějších českých i zahraničních vyhledávačů.

Kam se obrátit v Česku

Jsou-li vaše stránky jen v češtině, je úkol poměrně jednoduchý – stránky musíte zaregistrovat do vyhledávačů Seznam, Atlas, Klikni, Centrum, Quick, Redbox a Webseek. Tyto vyhledávací servery (kromě Webseek) pracují s databázemi stránek seřazených podle kategorií. Umožňují i tzv. fulltextové vyhledávání všech pro ně dostupných internetových stránek na základě zadaných vyhledávacích kritérií – klíčových slov nebo frází.

Naproti tomu vyhledávače Webseek, WebFast a Tiscali stránky vyhledávají pouze podle výskytu klíčových slov. Na základě svých zkušeností (optimalizace webu danielka.cz podle klíčových slov „rohožky“, „gumičky“ a „gumové rukavice“) mohu prohlásit, že pokud zvolíte vhodné klíčové slovo nebo frázi, stránky zaregistrujete do příslušných kategorií výše zmíněných vyhledávačů a budete se řídit radami z tohoto článku, své návštěvníky si určitě najdete.

Německá a anglická verze

Chcete-li oslovit německé návštěvníky, doporučuji využít spolehlivého německého vyhledávače web.de, který pracuje na podobném principu jako např. náš Seznam. Vyberete si vhodnou kategorii a zaregistrujete své stránky. Problém nastává s případnou anglickou mutací. Je zde především obrovská konkurence – pro většinu klíčových slov v angličtině se nabízí desetitisíce různých stránek.

Dalším problémem jsou peníze: Yahoo požaduje poplatek 299 USD za jednu registraci (stránky s nekomerčním obsahem jsou od tohoto poplatku osvobozeny), WebCrawler, GoTo, iWon, LookSmart, 7Search, FindWhat, Netscape, Kanoodle, Mamma, abych jmenoval alespoň ty nejvýznamnější, chtějí v průměru 150 USD. Zbývají tedy AltaVista (zdarma; za peníze nabízí registraci s garantovanou rychlostí zařazení do své databáze), asi nejlepší Google, dále AllTheWeb, HotBot, Direct Hit, Dogpile, Lycos, Ah-ha, National Directory, Northern Light a výborný Open Directory Project (registrace na http://dmoz.org). Tyto vyhledávače mohou vašim stránkám, za předpokladu jejich správné optimalizace, stále ještě zajistit obrovské počty návštěvníků, především z komerčně atraktivní Ameriky a Kanady.

Čemu se vyhnout?

Začnu od toho, co těmto vyhledávačům vadí. Obecně všechno, čemu nerozumí nebo co jim může připomínat spamming (tedy pokusy obelstít je a získat tak vyšší pozice pro svou stránku).

První věcí, před kterou chci varovat, jsou tzv. flash intra na místě domovských stránek. Vyhledávače umí indexovat pouze text, animovaná stránka ve Flashi jim nic neřekne. Dalším problémem mohou být linky uvnitř vašeho webu. Jsou cestou, po které jde vyhledávač při jeho prohledávání. Snažte se tedy používat klasické odkazy (tj. ve tvaru a href=“cílová stránka“). Použijete-li např. JavaScript: history.go(), vyhledávač odkaz nepřečte.

Klíčová slova vkládejte do textu, nejlépe v klasických odstavcích. Pokud se klíčové slovo objeví jako grafika v obrázku, vyhledávač jej samozřejmě nezaregistruje. Rovněž jakékoli členění textu do polí tabulky a dalších designerských prvků vyhledávačům vadí. O použití rámů již nemluvím vůbec. Platí zde přímá úměra – čím jednodušší je vaše stránka, tím bude úspěšnější.

Podezření ze spammingu se vyhnete tak, že nebudete používat uvnitř hlaviček META Name=“description“ a META Name=“keywords“ opakovaně tatáž klíčová slova (např. „klicove_slovo, klicove_slovo, jine_slovo, klicove_slovo“, použijete-li však „klicove_slovo, Klicove_slovo, jine_slovo klicove_slovo“, je vše v pořádku). Totéž platí i pro výrazy uvnitř tagů TITLE a HEADLINE. Opakování klíčového slova se vyhněte i kdekoli jinde na stránce (uvnitř tagu BODY). Dbejte na to, aby klíčová slova použitá v hlavičce „keywords“ skutečně odpovídala obsahu stránky. Pozor také na hromadné registrace. Registraci většího počtu stránek si raději rozdělte na více dnů.

Jak si s vyhledávači poradit

Nejdříve si vyberte vhodná klíčová slova nebo fráze. Vhodná znamená taková, která bude volit dostatečný počet zájemců o vaše stránky. Současně by však nemělo jít o klíč, který vygeneruje desetitisíce konkurenčních stránek. Chyba se nepromíjí – pokud vyberete špatně, přijde velká část vaší další práce nazmar. Pro inspiraci doporučuji např. www.wordtracker.com, kde můžete získat seznam používaných vyhledávacích kritérií z celého internetu.

Po vybrání seznamu klíčových slov můžete začít s optimalizací vašeho webu. Ideální je, když jeho adresa odpovídá nejdůležitějšímu klíčovému slovu – pro klíčové slovo „klic“ by byla nejlepší adresa např. „www.klic.com“. Domovská stránka by měla být optimalizována pro nejdůležitější klíčové slovo, každá doorpage potom samostatně pro jedno, maximálně dvě klíčová slova, resp. fráze z vašeho seznamu.

Každý vyhledávač hodnotí internetové stránky podle jiného algoritmu. Všechny se však zaměřují na celkový počet, frekvenci a umístění klíčových slov v hlavičkách META name=“description“, META name=“keywords“, uvnitř tagů TITLE, BODY, ALT, IMG a A HREF. Důležitý je název stránky a její začlenění do struktury vašeho webu. Neexistuje však žádná „zlatá formule“, která by dávala přesný návod na ideální stránku. Nedoporučuji ani optimalizovat každou doorpage pro každý vyhledávač zvlášť. Rozpadla by se optimální struktura webu s propojením domovské stránky a doorpage (bylo by asi dost obtížně zajistit link z domovské stránky např. na 70 doorpages). Vyhledávače navíc své algoritmy často obměňují.

Při tvorbě doorpage se v počtu, frekvenci i důrazu na klíčová slova vyhýbejte extrémům a snažte se o co nejjednodušší design s plynulým textem. Nezapomínejte, že vyhledávače zobrazují u nalezených stránek často jako výstup obsah tagu TITLE nebo hlavičky „description“. Proto volte jejich obsah nejen s ohledem na vyhledávače, ale i na potenciálního návštěvníka.

Doorpage musíte po vytvoření zaregistrovat. Nedoporučuji ani jeden ze stovek malých vyhledávačů, které nabízejí své služby zcela zadarmo a na oplátku chtějí jen váš e-mail. Vaše stránka se v nich sice může párkrát objevit, jediný praktický efekt však bude ten, že vám začnou chodit nevyžádané reklamy, a to ne párkrát, ale velice často. Udává se, že 7 – 10 největších vyhledávačů pokrývá 90 % poptávky po vyhledání stránky. Neztrácejte tedy čas a nervy a zaměřte se jen na ně (tipy jsem uvedl výše).

Dbejte na to, aby vaše registrované stránky byly správně optimalizované. Některé vyhledávače hodnotí opakované registrace téže stránky negativně. Počítejte s tím, že od registrace stránky k viditelnému efektu v podobě umístění vaší stránky mezi „top ten“ může uplynout i několik měsíců – tj. doba, kterou vyhledávači zabere zaindexování stránky.

Nezapomeňte na pravidelné sledování a vyhodnocování aktuálních pozic všech vašich stránek ve velkých vyhledávačích. Budete-li schopni okamžitě zaregistrovat propad některé z nich, budete mít i dost času tento neblahý vývoj zvrátit. Pro inspiraci i návod doporučuji prozkoumat zdrojové kódy konkurenčních stránek, které se po zadání vašeho klíčového slova umístí na prvních pozicích.

Pro dlouhodobé sledování vašich stránek v předních světových vyhledávačích doporučuji program WebPositionGold (jeho Trial verzi si můžete stáhnout na www.webposition.com). Vývoj návštěvnosti vašich stránek můžete po zániku Mytrixu, za předpokladu, že používáte služeb serveru Navrcholu, sledovat pomocí programu NaDruhou (jeho Trial verze je dostupná na www.firstis.cz/nadruhou/nadruhou.htm).

Modelová doorpage

Předpokládám klíčové slovo „klic“, pro které jsem vytvořil doorpage „klic.htm“. Na „klic.htm“ vede z domovské stránky (která je v ideálním případě také optimalizována podle klíčového slova „klic“) odkaz <a href=“klic.htm“><font color=“…“>klic</font></a>. Tento odkaz může být samozřejmě skrytý – např. použitím barvy písma shodného s barvou pozadí stránky.

Schématický zdrojový kód stránky „klic.htm“:

<html>
<head>
<title> „klic“ + dalších 4-5 slov</title>
Velice důležitý tag – na prvním místě použijte klíčové slovo, které zvýrazněte přidáním dalších 4-5 slov. Současně mějte na paměti, že obsah tagu se velice pravděpodobně zobrazí ve vyhledávači jako titulek k vaší stránce.
<META Name=“description“ Content=“‚klic‘ + cca 30 dalších slov s dalším výskytem ‚klic‘ v poslední větě“>
Význam této hlavičky není v současné době velký, přesto zůstává stále důležitou – je možné, že obsah této hlavičky se zobrazí ve vyhledávači jako popis vaší stránky.
<META Name=“keywords“ „Content=“‚klic‘, ‚Klic‘, ‚Klice‘, jine_slovo klic, + dalších 20 slov nebo frází vztahujících se ke klíčovému slovu ‚klic'“>
Na prvních místech klidně použijte různé obměny klíčového slova, dbejte však na to, aby celkový počet shodných klíčových slov nebyl vyšší než 2 a v žádném případě tato slova neopakujte bezprostředně za sebou.
</head>
<body>
<headline>“klic“ + dalších 4-5 slov</headline>
Pro nadpis doporučuji použít obsah tagu TITLE.
<p><STRONG>“klic“</STRONG> + dalších 200-230 slov plynulého textu. &lt/p>
Klíčové slovo používejte střídmě – stačí ho použít dvakrát nebo třikrát, z toho jednou na konci odstavce.
<img src=“klic“ alt=“‚klic’+ 4-5 dalších slov“>
Vložte alespoň jeden obrázek, v jehož názvu je klíčové slovo. Popište jej parametrem ALT obsahujícím na prvním místě klíčové slovo. Nepřežeňte to však – celkový počet výskytů klíčového slova na stránce (tj. včetně obsahů hlaviček, názvů obrázků nebo elementů ALT) by neměl překročit číslo 20. Kód celé stránky by neměl obsahovat více než 350 slov.
<a href=“‚klic’_jine slovo.htm“>“klic“ + 4-5 dalších slov</a>
Do stránky umístěte odkaz na další stránku webu s adresou obsahující klíčové slovo. Tato stránka již může mít libovolný obsah, důležitá je však její adresa. V textu odkazu by se na prvním místě mělo opět vyskytovat klíčové slovo.
<a href=“index.htm“>jméno firmy a kontaktní údaje</a>
Doorpage propojte s vaší domovskou stránkou. Nezapomeňte, že pro většinu návštěvníků vašeho webu bude tato stránka tou první, se kterou se setkají – poskytněte jim proto základní informace a umožněte jim dostat se jediným klepnutím na vaši domovskou stránku.
&lt/body>
</html>

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *