ASP.NET a ADO.NET – tvorba dynamických webových stránek

17. července 2003

Překlad anglického originálu Dino Esposita od Jaroslava Černého z nakladatelství Grada Publishing a. s. působí na první pohled velmi zdařile a čtivě. Nahlédněme ale hlouběji do nitra knihy, abychom zjistili, pro koho a jestli vůbec je tato kniha vhodná.

Obsah knihy je rozdělen do několika částí:

  • datově vázané ovládací prvky
  • ovládací prvek DataGrid
  • škálovatelnost, cachování dat
  • uživatelské ovládací prvky – opakované využití kódu
  • odpojené webové aplikace
  • dávkové aktualizace – způsoby uzamykání řádků v tabulkách
  • adaptace kódu ADO na nové prostředí ADO.NET
  • webové služby

Z různých pohledů probírá i složitější webové aplikace, které přistupují k datům v databázích a zdrojích různého typu. Po obecném přehledu ovládacích prvků, které ve stránkách ASP.NET zobrazují data, následuje podrobný výklad problematiky ovládacího prvku DataGrid, včetně vlastního stránkování, šablon pro přizpůsobení obsahu sloupců a možností editace dat přímo v mřížce. Kdo chce znát práci s web controls jako když bičem mrská, tomu kniha poslouží skvěle. Naučí se vytvářet vlastní ovládací prvky (user controls), tzv. pagelety, webové služby a nastíněna je také práce s univerzálními webovými aplikacemi s využitím COM Interop Services.

S využitím zdrojových kódů příkladů, které jsou připraveny ke stažení na webu vydavatelství, se naučíte například jak naplňovat DataSet, jak jej nabindovat na ListBox, Repeater, DataList či DataGrid. Autor také objasňuje, kdy použít DataAdapter a kdy DataReader, probírá zkrátka prvky pro vykazování dat ze všech stran. Tak pro vás nebude problém nastavit například u datagridu místo poloautomatického stránkování své vlastní, využít cachování pomocí session, cache nebo view_state.

Výklad je provázen komentáři z praxe autora, které ukazují na sporná místa určitých postupů, odhalují širší souvislosti a jsou tak cenným přínosem k hlubšímu pochopení chování ASP.NET aplikace. V každé kapitole se také dozvíte nějaké zvláštní triky, výkonnostní tipy – někde jde až o určité prohřešky proti OOP za účelem zvýšení výkonu. Příkladem takového tipu může být použití metody Response.Write() v uživatelském ovládacím prvku namísto webového prvku Label s potřebnými definicemi privátních a veřejných proměnných. Ve většině příkladů je patrná jasná vazbu na využití XML, s nímž se v ASP.NET manipuluje opravdu snadno.

Osobně musím říct, že kniha je i docela čtivá – překlad je zdařilý, autor místy i vtipkuje a nedělá ze čtenáře robota automaticky polykajícího encyklopedické poučky. Za každým exaktním popisem vlastností přidává výklad vlastními slovy, což se mi zdá zvláště dobré, protože v nich začátečník většinou najde odpověď na různá „co když“ a jiné otázky, které z předchozího popisu vyplynou. Díky kapitolám o DataGridu jsem si dokonce vytvořil vlastní aplikaci, která umožňuje editovat obsah v tabulce databáze, jednoduše přidávat nové záznamy a navíc využívá vlastního stránkování (CustomPaging). Vkládání nového záznamu jsem sice vyřešil úplně jinak, než je popisováno v knize, ale právě díky ní jsem získal přehled o možnostech a o tom, co se pro můj případ hodí.

Celkově výborný dojem z knihy kazí zastaralý způsob zacházení s HTML. V příkladech se to jen hemží značkami font a center, autor občas neuzavírá atributy elementů do uvozovek. Nové standardy XHTML jsou mu prostě cizí a tak si uvedené nedostatky musíte v kódech příkadů „odmyslet“ sami.

Kniha není kompletním průvodcem vším, co ASP.NET nabízí, toho je opravdu hodně a do 352 stran se to rozhodně ani vejít nemůže. Slouží spíše k prohloubení znalostí programátorů, kteří již zvládli základy práce v prostředí .NET Framework a rozumí objektovému modelu ADO.NET. Neteoretizuje přespříliš, většina věcí je předvedena na praktických příkladech, proto bude vhodná také pro ty, kteří raději zkoušejí a testují ukázky, než se brodí poučkami a definicemi. Počítá se ovšem se znalostí programování. Příklady v jazyce C# jsou sice nekomplikované, přehledné a velmi dobře komentované, kniha nejspíš ale nebude vhodná pro toho, kdo s programováním jako takovým teprve začíná, protože používá programovací jazyk jako vyjadřovací prostředek aniž by se věnovala jemu samotnému. Výborně však poslouží těm, kteří přecházejí na tvorbu ASP.NET aplikací z jiného jazyka, například PHP nebo ASP, protože zde naleznou jasný výklad toho, jak se věci, které se v těchto systémech řešily „hrubou silou“, programují pomocí ovládacích prvků a obsluhy událostí.

Informace o knize

ASP.NET a ADO. NET
Autor: Dino Esposito
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 390,00 Kč (370,50 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *