Landing page: Jak vytvořit landing page s vysokým CTR

7. května 2024

Landing page je jedním z klíčových dílů skládačky úspěšných online marketingových strategií. Často jde o první místo, kde se vaše firma setkává se svými potenciálními zákazníky. Jeho účelem je přesvědčit návštěvníky, aby provedli požadovanou akci, ať už jde o nákup produktu, vyplnění formuláře nebo stažení e-knihy.

V tomto článku se zaměříme na klíčové aspekty tvorby efektivní landing page. Projdeme důležité prvky, které vám pomohou vytvořit skutečně účinnou landing page, tak aby se dostavily požadované výsledky. Informace z tohoto článku budete moci uplatnit i při tvorbě jiných webových stránek. Pokud tak chcete zlepšit svou schopnost vytvářet webové stránky, které přitahují a konvertují, čtěte dál!

 

Příklad landing page dashlane.com (zdroj)

Než začneme mluvit jednotlivých částech, je důležité si uvědomit proč vlastně landing page tvoříme. Hlavním cílem landing page je navést návštěvníky k určité akci nebo konverzi. Na rozdíl od klasických webových stránek, které mohou být rozsáhlé a obsahovat mnoho různých informací a funkcí, je landing page navržena tak, aby byla jednoduchá, přímočará a zaměřená na jednu konkrétní cílovou akci. 

Poslední bod je ona podstata landing page, ze které pramení všechny její ostatní vlastnosti. Rozdíl mezi landing page a klasickými webovými stránkami tak spočívá zejména v jejich účelu a zaměření. Zatímco klasické webové stránky mohou sloužit jako platforma pro prezentaci různých produktů, služeb, informací a interakce s uživateli, landing pages jsou vytvořeny specificky pro jediný účel – přesvědčit návštěvníka, aby provedl konkrétní požadovanou akci. To znamená, že landing page se soustředí na konkrétní nabídku, produkt nebo akci a minimalizuje zbytečné informace, které by mohly odvrátit pozornost návštěvníků od hlavního cíle stránky. 

Pokud si projdete některé úspěšné landing pages známých světových značek, přijdete na to, že na nich často existuje jen jedno jediné tlačítko (nebo spíše několik tlačítek se stejným odkazem). Často na nich nenajdete menu, odkazy v patičce ani “více informací.” Vše je podřízeno tomu jednomu účelu a tím je vytvoření požadované konverze.

Příklad landing page freelo.io (zdroj)

Design a obsah 

Před tím, než se vrhnete na do tvorby, měli byste si ujasnit několik věcí. První z nich je cíl, se kterým landing page tvoříte. Co bude konverze? Co bude uživatel chtít vidět? Co chceme aby uživatel udělal?… Druhou je pak cílová skupina, tedy kdo je uživatel. Na tom záleží design, obsah nebo třeba propagace. 

Jakmile máte zvolený cíl a cílovku, můžete se vrhnout na design. Landing page by měla být hlavně přehledná. Snažte se minimalizovat rušivé prvky a zaměřte se na klíčové informace (a ty zvýrazněte). Použití atraktivních obrázků a grafiky může také pomoci vytvořit přitažlivou vizuální prezentaci.  

Pokud máte dobře nastavený brand, můžete landing page navrhnout podle něj, tak aby poskytovala konzistentní uživatelský zážitek. Pokud váš brand však zatím není dokonalý, nezoufejte, landing page můžete navrhnou i jinak, důležité je aby byla přehledná a směřovala zákazníka přímo k cíli. 

Hero sekce

Landing page by měla být rozdělena do několika sekcí. První sekce je absolutně klíčová. “Hero Section” (někdy také “Above the fold section”), je první věc, kterou uvidí každý uživatel, kterému se stránka načte (nemusí scrollovat). Měla by proto obsahovat několik věcí. 

Příklad landing page guideline.com (zdroj)

Nadpis by měl představovat příslib zákazníkovi. Měl by být zaměřený na výsledek, na vyřešení problému, navržení řešení nebo příslib změny, kterou uživatel zažije, pokud se rozhodne pro váš produkt (nebo službu). Takový nadpis funguje lépe než například samotný název produktu. Vyvolá emoci a touhu po zlepšení/řešení. Příkladem dobrého nadpisu může být například landing page ExpressVPN, Spatium nebo Stripo

Podnadpis umožňuje spojit předchozí sdělení z nadpisu s vaším produktem. Ukážete zákazníkovi, jak dosáhne onoho slíbeného řešení problému. Zároveň poskytuje prostor představit vás, vaši firmu, produkt apod. 

Call to action je místo se samotnou konverzní akcí. Nejčastěji jde o konverzní tlačítko, ale může to být také kontaktní formulář, jednoduchá možnost rezervace nebo registrace. Tlačítko samotné by mělo jasně sdělit zákazníkovi, co se stane, jakmile na něj klikne. To zajistí, že si akci uživatel nerozmyslí hned po kliknutí. 

Více informací na téma optimalizace tlačítek najdete v našem článku: Webdesign: Jak optimalizovat tlačítka na webu.

Kromě těchto tří nejpodstatnějších věcí je zde možné vměstnat i další menší prvky, které mají vliv na výši konverze. Příkladem může být menší text hned pod konverzním tlačítkem, zaměřený na zahnání strachu či nejistoty uživatele (z produktu/služby, platby, poskytnutí informací apod.). Může jít například o věty:

“Vaše data jsou u nás v bezpečí”

“Nevyžadujeme údaje o kartě”

“Poskytujeme 30 denní záruku vrácení zboží”

Dále je zde možné zobrazit Social Proof. Pokud máte dobré hodnocení na TrustPilotu nebo na Google je možné ho sem umístit. Případně je zde možné umístit zajímavá data, která dále podpoří vaše tvrzení v nadpisu. Příkladem může být počet uživatelů, ušetřený čas, počet hodin obsahu, počet kurzů, průměrný výdělek uživatele apod. 

Příklad Hero sekce a Social Proof guideline.com (zdroj)

V neposlední řadě je dobré do Hero sekce umístit obrázek, který zobrazuje váš produkt v akci. Může jít o fotografii člověka, který produkt užívá, nebo který si užívá výsledek používání vašeho produktu. To by mělo vyvolat pozitivní emoce z řešení problému a hlouběji podpořit nabídku řešení problému (tvrzení v nadpisu).

Benefity

Hero sekce sama o sobě by měla stačit pro velkou část uživatelů. Pro ty, kteří jsou zvídavější (scrollují) se doporučuje umístit na landing page také sekci benefitů. Tato sekce by měla popsat výhody využívání produktu pro uživatele. Je dobré tyto výhody opět formulovat jako výsledek nebo řešení nějakého problému, nikoli pouze parametry (zde záleží na cílovce – například u odborných, technických věci je možné uvádět i parametry). 

Je dobré se zamyslet nad tím, jaký přínos mají jednotlivé parametry pro uživatele. Co jim ulehčí? Co zrychlí? Co zjednoduší? Jak produkt změní jejich každodenní fungování? Jakmile přijdete na danou výhodu, můžete v popisu pod ní napsat, díky jakému parametru je tato výhoda možná.

K jednotlivým benefitům také přidejte ilustrační ikony nebo obrázky, pro vizuální odlišení a zaujetí čtenáře. 

Příklad sekce benefitů netflix.com (zdroj)

Social Proof

Kromě benefitů je vhodné vložit na landing page také Social Proof sekci (sekce sociálního důkazu). Uživatelé totiž více věří tomu, co o produktu říkají ostatní uživatelé, než co říká jejich prodejce. Typicky jde o hodnocení, recenze nebo loga známých klientů. Využívají ale také čísla, statistiky, certifikace, fotky, videa nebo doporučení od známých osobností/expertů v oboru apod. 

Zajímavým a relativně moderním způsobem, jak využít tuto sekci je odkazování na články o vaší firmě, značce nebo produktu.  

Příklad Social Proof sekce miro.com (zdroj)

I zde je dobré myslet na specifické cílení. Snažte se vybírat pozitivní recenze, které odpovídají na nějaký problém nebo strach u vaší cílové skupiny, loga firem, které u vašich uživatelů moho rezonovat apod. V ideálním případě by tato sekce měla zahnat strach a ujistit uživatele, že produkt obstojí i u něj. 

Příklad Social Proof sekce freelo.io (zdroj)

FAQ

V neposlední řadě vytvořte FAQ sekci přímo na vaší landing page. Ta poslouží jako zdroj pro SEO, ale hlavně jako odpověď na námitky uživatele! Kromě běžně kladených otázek sem vložte i otázky ve formě námitek uživatele, které by ho mohli odradit od provedení akce. Budete na ně moci sami odpovědět přímo na landing page a uživatel tak bude mít o důvod méně nechat si čas na rozmyšlenou/zjišťování dodatečných informací a v konečném důsledku zakoupení produktu jinde. 

Příklad FAQ sekce netflix.com (zdroj)

Call to action

Úplně na konec landing page je pak dobré znovu vložit konverzní tlačítko nebo kontaktní formulář, který uživateli umožní provést akci bez nutnosti vracet se zpět nahoru. Zde už jej není nutné nijak přesvědčovat, jelikož již musel projít všemi předchozími sekcemi a měl by být dostatečně informován.

V tomto článku jsme se podívali na design a obsah úspěšných landing pages. Už víte co je to Hero sekce, proč je tak důležitá, a jak ji využít naplno. Víte, jaký obsah na landing page patří, kam daný obsah patří, a jakými způsoby je možné jej prezentovat. Teď už je na vás jak informace z tohoto článku implementujete v praxi. Pokud chcete více informací na téma landing page nebo hledáte systém pro tvorbu a správu vaší vlastní landing page, podívejte se na blog inpage.cz.

Vojtěch Tomášek

Jsem redaktor se zájmem o technologie, grafický design a IT. Je pro mě klíčová zpětná vazba a podněty od čtenářů. Chci tak tvořit obsah, který nejen informuje, ale také inspiruje a obohacuje. Od dokončení vysoké školy se věnuji převážně grafice a IT. Když zrovna nejsem v redakci Intervalu, jsem v přírodě nebo se právě snažím dokončit quest v nejnovějším Zaklínači.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *