Články autora Andrej Chu

Použitie príkazu SELECT v MySQL

31. srpna 2000

Dnes budeme prokračovať k seriáli o MySQL popisom príkazu SELECT. Príkaz SELECT je jeden z najčastejšie používaných príkazov v databáze MySQL, pretože na ňom spočíva celá ťarcha zodpovednosti pri exporte dát z databázy a

Databázy a tabuľky v MySQL (dokončenie)

11. srpna 2000

Dnes budeme pokračovať v príklade, ktorý sme začali v minulej časti. Takže naštartujte démony, spustite mysql, pripojte sa k databáze ADRESAR (USE adresar;) a môžeme začať.

Databázy a tabuľky v MySQL

24. července 2000

Pri práci s MySQL si môžete vytvoriť ľubovoľný počet databáz a v nich tiež ľubovoľný počet tabuliek. Databáza je najvyššia štruktúrna jednotka. Tá združuje príslušné tabuľky naplnené samotnými dátami. Ak chcete vytvoriť

Práca s databázou MySQL

11. července 2000

V tomto článku sa naučíme pracovať so stále populárnejším trendom vo webových aplikáciách – SQL databázou. MySQL je SQL server, ktorý umožňuje prácu s databázami. Patrí medzi najpopulárnejšie SQL servery, pretože