Články autora Andy Rutledge

Kontrast a význam

20. února 2008

Jestliže jste designér, pak je vaší prací komunikovat a předávat sdělení. Takže je důležité, abyste rozuměli mechanismu, kterým věci a ideje získávají význam. Pochopení těchto základů určuje, více než cokoli jiného, jak