Články autora Dušan Hlavatý

Ovládací prvok CAPTCHA v ASP.NET

22. března 2005

Systémy CAPTCHA zisťujú, s kým aplikácia komunikuje, respektíve zabezpečujú, že aplikácia nekomunikuje so „strojom“, ale so skutočným človekom. Vo webových aplikáciách sa CAPTCHA najčastejšie využíva pri prihlasovaní sa do aplikácie čím

Dynamické obrázky v ASP.NET cez HTTP handler

23. listopadu 2004

V tomto článku si ukážeme, ako správne generovať obrázky na strane servera v ASP.NET použitím HTTP handlera. Taktiež si ukážeme porovnanie tohoto spôsobu oproti tradičnému „aspx stránka + OnLoad“.