Články autora Igor Jamnický

AJAX a menu stránky

25. května 2007

Podľa základného spôsobu globálnej navigácie na internetových stránkach môžeme rozdeliť stránky do dvoch skupín. V prvej skupine sa používa menu s odkazmi na rázcestnikové stránky, ktoré obsahujú odkazy na stránky s podobnou tematikou,

AJAX a knižnica článkov s fulltextovým vyhľadávaním – práca s článkami

27. dubna 2007

V tomto článku bude uvedený popis súborov, ktoré umožňujú zobrazenie článkov podľa parametrov nastavených vo vstupnom formulári v úvodnej stránke.

AJAX a knižnica článkov s fulltextovým vyhľadávaním – základ rozhrania

11. dubna 2007

Knižnica článkov je jednoduchá internetová aplikácia na fulltextové vyhľadávanie abstraktov, článkov publikovaných vo vedeckých a odborných časopisoch alebo v zborníkoch konferencií či workshopov.