Články autora Jiří Semecký

Naučte se Javu – grafické uživatelské rozhraní 2.

9. července 2003

V předchozím článku jsme se seznámili se základními charakteristikami uživatelského rozhraní AWT. V tomto závěrečném článku našeho seriálu si ukážeme další možnosti jeho využití. Podíváme se na ošetřování událostí a vytvoříme si obecný

Naučte se Javu – grafické uživatelské rozhraní 1.

26. června 2003

Tentokrát se dozvíte něco o grafickém uživatelském rozhraní, používaném v jazyce Java. Na příkladech si ukážeme, jak v oknech aplikace či appletu sestavit prvky uživatelského rozhraní (tlačítka, seznamy…), jak je seskupovat do kontejnerů

Realtime komunikace Java appletů přes firewall – praktický příklad

31. ledna 2003

V první části tohoto článku jsme si popsali princip realtime komunikace mezi serverem a klientem (Java applet) přes firewall. V tomto si ukážeme konkrétní implementaci jedné takové aplikace. Bude se jednat o jednoduchý applet

Realtime komunikace Java appletů přes firewall – teoretický rozbor

10. prosince 2002

TCP sockety v Javě se často využívají pro obousměrnou komunikaci mezi klientem a serverem, neboť protokol HTTP funguje pouze jednosměrně. Realtime komunikace je nezbytná u serverů, kde je potřeba okamžitá odezva

Naučte se Javu – práce se vstupy a výstupy 2.

19. listopadu 2002

Dnes navážeme na téma z minulého článku, ve kterém jsme si vysvětlili základní principy vstupů a výstupů. Ukážeme si dvě konkrétní aplikace vstupních a výstupních proudů – tvorbu filtrů vstupních dat a bufferování výstupu.

Naučte se Javu – práce se vstupy a výstupy 1.

30. října 2002

S používáním vstupů a výstupů se při programování setkáváme na každém kroku: výpis na obrazovku, čtení ze souboru, síťová komunikace … V Javě se pro tento účel používá tzv. proudů–streamů. Tento článek

Naučte se Javu – balíčky

1. října 2002

O balíčcích v jazyce Java jsme již mluvili v předešlých dílech – jedná se o souvisejících skupinu tříd. Balíčky si můžeme vytvářet vlastní, Java však sama o sobě obsahuje množství „standardních“ balíčků.

Naučte se Javu – applety

19. září 2002

Pojďme se podívat, jak vytvořit applet, který má být součástí HTML stránky. Na jednoduchých příkladech popíši a vysvětlím, co je třeba udělat pro to, abyste sestrojili funkční applet, který využijete pro

Naučte se Javu – aplikace

30. srpna 2002

Jazyk Java je možné uplatnit mnoha různými způsoby. Mezi ty nejčastější patří Java applety a aplikace. Dnes se podíváme na to, jak se v Javě aplikace píše a co musí třída

Naučte se Javu – standardní výjimky

22. srpna 2002

Pokud jste se již naučili mechanismus výjimek, pochopili jejich účel, generování a zpracování (odchytání), zkuste se podívat na výjimky, které jsou v Javě standardně obsažené.

Naučte se Javu – výjimky

31. července 2002

Pomocí mechanismu výjimek můžeme lépe reagovat na chybové a nestandardní stavy běhu programu. Místo toho, abyste po každém vykonaném příkazu kontrolovali chyby, které mohou nastat, umístíte ošetření chyb celého bloku kódu

Naučte se Javu – rozhraní

27. června 2002

Dnešní díl našeho seriálu o Javě se dozvíte o rozhraních – co jsou, k čemu se používají a jak je psát.

Naučte se Javu – statické proměnné a metody, balíčky

18. června 2002

V tomto díle si povíme o tom, co jsou statické proměnné a statické metody, a dále o balíčcích, zajišťujících hierarchii tříd Javy.

Naučte se Javu – třídy a objekty 2.

3. června 2002

Cílem objektového programování je rozdělení aplikace na více malých problémů, které jsou jednoduše řešitelné, v lepším případě dokonce již vyřešené. V dnešním díle bude řeč zejména o dědičnosti objektů.

Naučte se Javu – třídy a objekty 1.

20. května 2002

V tomto díle bude řeč o základních stavebních kamenech Javy – o objektech. Idea objektového programování spočívá v rozložení celku na jednotlivé objekty (do sebe zanořované komponenty), které navzájem spolupracují a dohromady tak tvoří funkční aplikaci.

  1. 1
  2. 2