Články autora Miroslav Pecka

Perl-compatible regulární výrazy v PHP – hranice

10. března 2005

Funkčnost regulárních výrazů rozšiřují také takzvané modifikátory, které upravují způsob vyhodnocování regulárního výrazu. Právě modifikátory mohou změnit význam některých metaznaků. Kromě modifikátorů probereme v tomto článku také několik nových konstrukcích pro

Perl-compatible regulární výrazy v PHP – subvýrazy a zpětná reference

18. února 2005

V tomto článku si ukážeme práci se subvýrazy v praxi a seznámíme se s funkcí pro nahrazování řetězců pomocí regulárních výrazů. Použití této funkce budeme demonstrovat na třech praktických příkladech.

Perl-compatible regulární výrazy v PHP – praktické příklady

8. února 2005

Po úvodním (převážně teoretickém) článku je na čase si ukázat, že to skutečně funguje. Proto si tentokrát předvedeme, jak snadno můžeme zkontrolovat správný zápis telefonního čísla, hesla či URL.

Perl-compatible regulární výrazy v PHP – základní konstrukce

25. ledna 2005

Pravděpodobně mnozí z vás znají použití zástupných znaků „*“ a „?“, například při vyhledávání souborů. Jistě uznáte, že použití takových zástupných znaků (wildcards) je často neocenitelné, přesto nemusí být dostačující, pokud

Regulární výrazy v praxi – subvýrazy

16. listopadu 2004

Regulární výrazy jsou mocným nástrojem, který může výrazně zjednodušit a zpřehlednit kód programu. Důležitou součástí práce s regulárními výrazy jsou takzvané subvýrazy. Subvýrazy jsou části regulárního výrazu, které umožňují zjednodušení zápisu běžného

Vyhledávání v textu pomocí regulárních výrazů

7. ledna 2004

Občas jsme postaveni před úkol vyhledat v určitém textu konkrétní data určitého typu. Může se jednat například o vyhledání (respektive vypsání) všech odkazů či obrázků obsažených ve zdrojovém kódu webové stránky nebo

  1. 1
  2. 2