Autoři OdRadek Burget

Radek Burget

Profilový obrázek
8 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
Dosud jsme při výkladu JDO zůstávali převážně na objektové úrovni a zcela výjimečně jsme se dotkli toho, jak se persistentní objekty ve...

0
Dědičnost tříd je jednou ze základních vlastností většiny objektově orientovaných jazyků, a proto není důvod ji nevyužít i při návrhu objektové databáze. Podívejme...

0
Podkladem pro návrh struktury objektové databáze bývá obvykle diagram tříd, který popisuje jednotlivé třídy v aplikační doméně, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy. Dosud...

0
Jedním z problémů, který je nutno řešit při ukládání javovských objektů do jakékoli databáze, je mapování datových typů. Java disponuje množinou jednak...

0
Každý persistentní objekt v objektové databázi má svoji vlastní identitu, je tedy jednoznačně odlišitelný od libovolného jiného objektu nezávisle na hodnotách svých...

0
Narozdíl od běžných Javovských objektů, které existují v paměti a přetrvávají pouze po dobu běhu aplikace, objekty persistentní jsou navíc uloženy v úložišti objektů,...

0
Předtím, než se ponoříme hlouběji do samotného rozhraní JDO, musíme si objasnit, jak je to s vlastní implementací JDO a co všechno budeme...

0
Při tvorbě aplikací, které pracují s většími objemy dat, vždy dříve či později narazíme na problém, jakým způsobem a kam data ukládat. Standardem...