Články autora Radek Burget

JDO – projekce do relační databáze

14. dubna 2005

Dosud jsme při výkladu JDO zůstávali převážně na objektové úrovni a zcela výjimečně jsme se dotkli toho, jak se persistentní objekty ve skutečnosti ukládají do relační databáze. I když při běžném používání

JDO – dědičnost tříd a pokročilé dotazy

31. března 2005

Dědičnost tříd je jednou ze základních vlastností většiny objektově orientovaných jazyků, a proto není důvod ji nevyužít i při návrhu objektové databáze. Podívejme se tedy na to, jak se JDO dokáže vypořádat

JDO – vztahy mezi objekty

17. března 2005

Podkladem pro návrh struktury objektové databáze bývá obvykle diagram tříd, který popisuje jednotlivé třídy v aplikační doméně, jejich vlastnosti a vzájemné vztahy. Dosud jsme se při práci s JDO zaměřovali na jednotlivé třídy,

JDO – datové typy a kolekce

3. března 2005

Jedním z problémů, který je nutno řešit při ukládání javovských objektů do jakékoli databáze, je mapování datových typů. Java disponuje množinou jednak primitivních datových typů a jednak tříd definovaných v Java API, databázové

JDO – identita objektů a dotazy nad databází

15. února 2005

Každý persistentní objekt v objektové databázi má svoji vlastní identitu, je tedy jednoznačně odlišitelný od libovolného jiného objektu nezávisle na hodnotách svých vlastností. Podíváme se, jak lze přidělování identity objektů řídit

JDO – práce s persistentními objekty

3. února 2005

Narozdíl od běžných Javovských objektů, které existují v paměti a přetrvávají pouze po dobu běhu aplikace, objekty persistentní jsou navíc uloženy v úložišti objektů, které je spravováno implementací JDO. Je tak nutno řešit

JDO – různé implementace a jejich použití

20. ledna 2005

Předtím, než se ponoříme hlouběji do samotného rozhraní JDO, musíme si objasnit, jak je to s vlastní implementací JDO a co všechno budeme potřebovat k tomu, abychom mohli vytvořit aplikaci v Javě založenou na

JDO – Java Data Objects

6. ledna 2005

Při tvorbě aplikací, které pracují s většími objemy dat, vždy dříve či později narazíme na problém, jakým způsobem a kam data ukládat. Standardem pro ukládání dat jsou v dnešní době relační databáze, které