Články autora Radim Dostál

Autentizace pomocí filtrů – ukázková aplikace

13. ledna 2005

V tomto článku vytvoříme jednoduchou ukázkovou aplikaci, ve které použijeme náš autentizační mechanizmus. Ukážeme si, jak autentizaci nakonfigurovat a jak ji případně vyměnit za standardní autentizaci TomCatu.

Autentizace pomocí filtrů – posluchač událostí

30. prosince 2004

V předchozím článku jsme vytvořili správce uživatelů. V tomto článku si ukážeme, jak zajistit, aby instance třídy z předchozího článku byla vytvářena a likvidována společně s aplikací. Instanci vytvoříme pomocí posluchače událostí aplikace (ServletContextListener). Dále

Autentizace pomocí filtrů – správce uživatelů

16. prosince 2004

V tomto článku vytvoříme třídu, jejíž instance bude mít na starosti přihlášení a zaregistrování uživatele. Informace o uživatelích jsou stejně jako při použití JDBCRealm uloženy v relační databázi. Všechny potřebné informace (názvy tabulek, názvy

Autentizace pomocí filtrů – filtry pro autentizaci

2. prosince 2004

Tentokrát vytvoříme filtry potřebné pro naši autentizaci uživatelů. Jeden filtr vytvoří obal (zástupce) pro HTTP požadavek a druhý filtr pomocí session ověří, zda je uživatel přihlášen a zda je asociován s uživatelskou rolí,

Autentizace pomocí filtrů – princip filtrů

18. listopadu 2004

V tomto článku si povíme něco bližšího o filtrech. Vysvětlíme si, co je to filtr, jak jej vytvořit a jak jej nastavit v souboru web.xml. Tyto znalosti budeme potřebovat, až budeme vytvářet filtry pro

Autentizace pomocí filtrů – návrhový vzor proxy

4. listopadu 2004

V tomto článku si vysvětlíme podstatu návrhového vzoru proxy. Pomocí návrhového vzoru proxy vytvoříme „zástupce“ originálního HTTP požadavku, který bude na některé metody reagovat podle našich potřeb. Pro náš autentizační mechanizmus

Autentizace pomocí filtrů – vlastní principál

21. října 2004

Pracujete-li s programovacím jazykem Java na straně serveru, zjistíte, že v některých situacích nelze použít standardní autentizační mechanismy serveru TomCat. Jedná se o situace, kdy je nutné uživatele přihlásit programově. Pokusil jsem se