Autoři OdRadim Dostál

Radim Dostál

7 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
V tomto článku vytvoříme jednoduchou ukázkovou aplikaci, ve které použijeme náš autentizační mechanizmus. Ukážeme si, jak autentizaci nakonfigurovat a jak ji případně vyměnit...
Pokračovat

0
V předchozím článku jsme vytvořili správce uživatelů. V tomto článku si ukážeme, jak zajistit, aby instance třídy z předchozího článku byla vytvářena a likvidována společně...
Pokračovat

0
V tomto článku vytvoříme třídu, jejíž instance bude mít na starosti přihlášení a zaregistrování uživatele. Informace o uživatelích jsou stejně jako při použití JDBCRealm...
Pokračovat

0
Tentokrát vytvoříme filtry potřebné pro naši autentizaci uživatelů. Jeden filtr vytvoří obal (zástupce) pro HTTP požadavek a druhý filtr pomocí session ověří,...
Pokračovat

0
V tomto článku si povíme něco bližšího o filtrech. Vysvětlíme si, co je to filtr, jak jej vytvořit a jak jej nastavit v souboru web.xml....
Pokračovat

0
V tomto článku si vysvětlíme podstatu návrhového vzoru proxy. Pomocí návrhového vzoru proxy vytvoříme "zástupce" originálního HTTP požadavku, který bude na některé...
Pokračovat

0
Pracujete-li s programovacím jazykem Java na straně serveru, zjistíte, že v některých situacích nelze použít standardní autentizační mechanismy serveru TomCat. Jedná se o situace,...
Pokračovat