Autoři OdRené Stein

René Stein

22 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
Po delší prodlevě vychází další článek o návrhu aplikací s využitím jazyka UML. Místo zbytečných omluv za dlouhou a neplánovanou odmlku snad čtenáře potěší...
Pokračovat

0
V předchozích článcích popisované diagramy případů užití jsou pomůcky pro rychlou orientaci ve funkčních požadavcích na systém, jejichž významovým podložím musí být...
Pokračovat

2
V předchozím článku jsem se zabýval jednoduchými diagramy případů užití, jejichž hlavní předností je přehlednost pro všechny zainteresované. Komplikovanější systém však vyžaduje,...
Pokračovat

0
Net Framework od verze 1.0 dovoluje vyvíjet WWW služby, které pro transport zpráv používají HTTP. WWW služby založené na HTTP protokolu...
Pokračovat

0
Hic Sunt Leones - zde jsou lvi. Touto větou Římané označovali neprobádaná teritoria na mapách. Při návrhu každého systému musíme zpočátku logicky...
Pokračovat

0
V předchozích článcích jsem většinou u serverových ovládacích prvků definoval jen jednoduché vlastnosti typu string, int a podobně. Jednoduché vlastnosti jsou nenáročné na napsání...
Pokračovat

0
Tématem tohoto článku jsou řízená rozšíření jazyka UML, která jsou posledními obecnými pravidly (mechanismy). V praxi se při navrhování různých typů aplikací...
Pokračovat

0
Chtěli jste někdy na různých webových formulářích či dokonce v různých ASP.NET aplikacích provádět stejné nebo podobné činnosti? Tento článek vás přesvědčí,...
Pokračovat

0
Předchozí článek se snažil váhajícímu i skeptickému čtenáři prezentovat výhody analýzy a návrhu softwarových systémů v jazyce UML. Nepsaným mottem článku byl apel "opusťte...
Pokračovat

0
V předchozím článku jsem popisoval vytváření prvku s šablonami pro přihlášené a nepřihlášené uživatele, který jsem nazval LoginControl. LoginControl ale prozatím neposkytuje zhýčkanému vývojáři...
Pokračovat

0
S ASP.NET jsou dodávány ovládací prvky, jejichž vzhled si může vývojář plně přizpůsobit pomocí šablon. Jedná se například o Repeater či DataList a jejich...
Pokračovat

0
V předchozím článku byly vysvětleny základní postupy pro bublání změnových událostí do ovládacích prvků DataGrid, Repeater či DataList. Vytvořili jsme sice potomka...
Pokračovat

0
"Kvalitní objektově orientovaný návrh aplikace je nezbytným předpokladem jeho úspěšné implementace". Tuto floskuli pravděpodobně slyšel každý, kdo se vývojem aplikací zabývá...
Pokračovat

0
V diskusních fórech zaměřených na .Net technologii se často objevují dotazy, jejichž společným jmenovatelem je snaha o odchycení změnových událostí ovládacích prvků vnořených...
Pokračovat

0
Http handler v ASP.NET je autonomní funkční modul pro zpracovaní požadavků, jež jsou cíleny na soubory se specifickou příponou či jménem. Pokud...
Pokračovat