Články autora René Stein

Návrh aplikací v jazyce UML – diagram tříd

16. srpna 2005

Po delší prodlevě vychází další článek o návrhu aplikací s využitím jazyka UML. Místo zbytečných omluv za dlouhou a neplánovanou odmlku snad čtenáře potěší informace, že se napříště budu věnovat i konstrukcím jazyka UML

Návrh aplikací v jazyce UML – textová specifikace případů užití

9. září 2004

V předchozích článcích popisované diagramy případů užití jsou pomůcky pro rychlou orientaci ve funkčních požadavcích na systém, jejichž významovým podložím musí být podrobný textový popis případů užití. Tento článek vybočuje ze

Návrh aplikací v jazyce UML – složitější diagram případů užití

17. srpna 2004

V předchozím článku jsem se zabýval jednoduchými diagramy případů užití, jejichž hlavní předností je přehlednost pro všechny zainteresované. Komplikovanější systém však vyžaduje, abychom nalezli složitější vztahy mezi případy užití a aktory, protože

Vývoj sofistikovaných WWW služeb v .Net Frameworku

19. května 2004

Net Framework od verze 1.0 dovoluje vyvíjet WWW služby, které pro transport zpráv používají HTTP. WWW služby založené na HTTP protokolu se tak rozšířily, že u některých méně znalých to může

Návrh aplikací v jazyce UML – začínáme s případy užití

13. dubna 2004

Hic Sunt Leones – zde jsou lvi. Touto větou Římané označovali neprobádaná teritoria na mapách. Při návrhu každého systému musíme zpočátku logicky utřídit množství mlhavých a navíc chaoticky vyslovovaných požadavků zákazníka na

Komplexní vlastnosti a jejich stav v ASP.NET

25. března 2004

V předchozích článcích jsem většinou u serverových ovládacích prvků definoval jen jednoduché vlastnosti typu string, int a podobně. Jednoduché vlastnosti jsou nenáročné na napsání a běhové prostředí i RAD designér si s nimi většinou poradí bez

Návrh aplikací v jazyce UML – rozšíření jazyka

24. února 2004

Tématem tohoto článku jsou řízená rozšíření jazyka UML, která jsou posledními obecnými pravidly (mechanismy). V praxi se při navrhování různých typů aplikací neustále potýkáme s požadavkem na vyjádření netriviálních faktů, pro jejichž

Vytvoření nového http modulu v ASP.NET

10. února 2004

Chtěli jste někdy na různých webových formulářích či dokonce v různých ASP.NET aplikacích provádět stejné nebo podobné činnosti? Tento článek vás přesvědčí, že s vestavěnou podporou pro http moduly v ASP.NET je zvládnutí

Návrh aplikací v jazyce UML – základní pojmy a pravidla

13. ledna 2004

Předchozí článek se snažil váhajícímu i skeptickému čtenáři prezentovat výhody analýzy a návrhu softwarových systémů v jazyce UML. Nepsaným mottem článku byl apel „opusťte archaické způsoby tvorby aplikací“. Tento a následující články jsou již

Designer pro LoginControl v ASP.NET

18. prosince 2003

V předchozím článku jsem popisoval vytváření prvku s šablonami pro přihlášené a nepřihlášené uživatele, který jsem nazval LoginControl. LoginControl ale prozatím neposkytuje zhýčkanému vývojáři pohodlí, na něž si zvykl u standardních ASP.NET prvků se

Serverový ovládací prvek se šablonou v ASP.NET

2. prosince 2003

S ASP.NET jsou dodávány ovládací prvky, jejichž vzhled si může vývojář plně přizpůsobit pomocí šablon. Jedná se například o Repeater či DataList a jejich šablony ItemTemplate, AlternatingItemTemplate, FooterTemplate a HeaderTemplate. V dnešním článku vytvoříme serverový

Bublání změnových událostí v ASP.NET 2.

13. listopadu 2003

V předchozím článku byly vysvětleny základní postupy pro bublání změnových událostí do ovládacích prvků DataGrid, Repeater či DataList. Vytvořili jsme sice potomka DropodownListu, který dokázal bublat událost SelectedIndexChanged do potomka standardního

Návrh aplikací v jazyce UML – Unified Modeling Language

5. listopadu 2003

„Kvalitní objektově orientovaný návrh aplikace je nezbytným předpokladem jeho úspěšné implementace“. Tuto floskuli pravděpodobně slyšel každý, kdo se vývojem aplikací zabývá profesionálně. I v přetechnizované IT oblasti je módní používat libozvučná

Bublání změnových událostí v ASP.NET 1.

14. října 2003

V diskusních fórech zaměřených na .Net technologii se často objevují dotazy, jejichž společným jmenovatelem je snaha o odchycení změnových událostí ovládacích prvků vnořených v šablonách prvků DataGrid, Repeater či Datalist. Pisatelé většinou končí

Vytvoření nového http handleru v ASP.NET

9. září 2003

Http handler v ASP.NET je autonomní funkční modul pro zpracovaní požadavků, jež jsou cíleny na soubory se specifickou příponou či jménem. Pokud jste někdy programovali ISAPI extenze, tak http handler si

  1. 1
  2. 2