Autoři OdŠimon Grimmich

Šimon Grimmich

8 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
V tomto článku si konečně předvedeme tvorbu multimediální prezentace se vším, co k ní patří, na praktickém příkladě. Využijeme při tom většinu informací,...
Pokračovat

1
SMIL, neboli Synchronized Multimedia Integration Language, umožňuje vytvářet působivé multimediální prezentace obsahující video, hudbu, obrázky i text. V tomto článku se seznámíme s metodami...
Pokračovat

0
Timed Interactive Multimedia Extensions for HTML, zkráceně HTML+TIME, je výsledkem spolupráce společností Microsoft, Macromedia, Compaq/Dec a Digital Renaissance. HTML+TIME je rozšířením SMILu...
Pokračovat

1
V předchozím článku o Synchronized Multimedia Integration Language jsem se věnoval jeho podpoře v různých programech a teoreticky jsem přiblížil multimediální technologii SMIL. Tentokrát bych...
Pokračovat

0
SMIL, neboli Synchronized Multimedia Integration Language, umožňuje vytvářet působivé multimediální prezentace obsahující video, hudbu, obrázky a text. SMIL coby specializovaný jazyk pro...
Pokračovat

0
Po zveřejnění mého předchozího článku o MathML se řada čtenářů dotazovala, jak je to s podporou tohoto značkovacího jazyka v různých programech a jeho reálnou...
Pokračovat

0
Matematika vyjadřuje myšlenky pomocí vzorců, které se více podobají grafice než běžnému textu. S masivním rozšiřováním převážně textového webu však vyvstal problém...
Pokračovat

0
Vector Markup Language (VML) umožňuje vytváření vektorové grafiky. Možná víte, že k prakticky stejnému účelu slouží SVG, v době vzniku VML však jeho...
Pokračovat