Články autora Šimon Grimmich

SMIL – tvorba prezentace v praxi

14. září 2004

V tomto článku si konečně předvedeme tvorbu multimediální prezentace se vším, co k ní patří, na praktickém příkladě. Využijeme při tom většinu informací, které jsme shromáždili v předchozích článcích, rozhodně tedy nezaškodí, pokud

SMIL – animace a prezentační efekty

1. září 2004

SMIL, neboli Synchronized Multimedia Integration Language, umožňuje vytvářet působivé multimediální prezentace obsahující video, hudbu, obrázky i text. V tomto článku se seznámíme s metodami animace objektů ve SMILu a se základními prezentačními efekty, které

SMIL – Timed Interactive Multimedia Extensions for HTML

27. července 2004

Timed Interactive Multimedia Extensions for HTML, zkráceně HTML+TIME, je výsledkem spolupráce společností Microsoft, Macromedia, Compaq/Dec a Digital Renaissance. HTML+TIME je rozšířením SMILu do standardních prohlížečů, především Microsoft Internet Exploreru 5 a vyšších. Tento

SMIL – základní elementy a konstrukce

13. července 2004

V předchozím článku o Synchronized Multimedia Integration Language jsem se věnoval jeho podpoře v různých programech a teoreticky jsem přiblížil multimediální technologii SMIL. Tentokrát bych vám rád přiblížil některé ze základních prvků jazyka SMIL.

SMIL – jazyk pro multimediální prezentace

29. června 2004

SMIL, neboli Synchronized Multimedia Integration Language, umožňuje vytvářet působivé multimediální prezentace obsahující video, hudbu, obrázky a text. SMIL coby specializovaný jazyk pro multimédia je v současné době nejen málo známý, ale doslova

Podpora MathML v prohlížečích a editorech

14. května 2004

Po zveřejnění mého předchozího článku o MathML se řada čtenářů dotazovala, jak je to s podporou tohoto značkovacího jazyka v různých programech a jeho reálnou použitelností. V tomto článku vám tedy předkládám průřez aktuální situací

K čemu je nám MathML

22. dubna 2004

Matematika vyjadřuje myšlenky pomocí vzorců, které se více podobají grafice než běžnému textu. S masivním rozšiřováním převážně textového webu však vyvstal problém jejich zápisu. Většinou se tento problém řeší bitmapovým obrázkem,

VML – Vector Markup Language

11. února 2004

Vector Markup Language (VML) umožňuje vytváření vektorové grafiky. Možná víte, že k prakticky stejnému účelu slouží SVG, v době vzniku VML však jeho standardizace byla v nedohlednu. Microsoft se rozhodl popohnat věci kupředu