Bratři v JavaScriptu

15. února 2002

Mezi zajímavé knihy patří dva tituly o JavaScriptu z nakladatelství Grada Publishing. Zatímco v jednom se dozvíte spíše, co s tím, v druhém vám řeknou – jak na to.

JavaScript, efektní nástroj oživení www stránek

JavaScript, efektní nástroj oživení www stránek

Kniha přibližuje JavaScript a jeho využití od úplných základů takovou formou, aby výkladu porozuměl i ten, kdo nikdy neprogramoval, i když autor doporučuje základní znalost HTML.

První kapitola je věnována představení JavaScriptu s ukázkami programování, což je zvláště důležité pro začátečníky – hned od začátku jsou upozorněni na záludnosti uvozovek a apostrofů v jednom výrazu, zalomení řádku, a také na to, jak vložit skript do stránky tak, aby nebylo narušeno zobrazení stránky v prohlížeči, který JavaScript vůbec nezná. Další kapitoly se zabývají nejen prací s objekty a událostmi, ale i prostým zpracováním dat. Kniha je doplněna řadou příkladů, které lze stáhnout z webových stránek autora (pisek.web.worldonline.cz).

Jednotlivé kapitoly se zabývají vždy výkladem teorie. Kapitola, ve které čtenář získal ucelenou část informací potřebnou k vytvoření určité aplikace, je doplněna praktickým příkladem, někde dokonce řadou příkladů. Kapitoly na počátku knihy jsou tedy více teoretické bez příkladů. Výklad teorie doprovází poznámky autora, jde o jakési doušky, které ukazují širší souvislosti vysvětlovaného problému. Ačkoli se některé funkce a vlastnosti mohou zdát zbytečné, právě zde autor často i velmi vtipně ukazuje smysl použití konstrukcí, u kterých to není z popisu teorie patrné. Každá kapitola je uzavřena kontrolními otázkami – správné odpovědi k nim jsou potom na konci knihy.

Kdo se začte nejvíce

Kniha se zabývá úplnými základy, takže příklady mimo poslední kapitoly "Ostatní" jsou funkční zřejmě v každém prohlížeči, který JavaScript podporuje, u některých příkladů jsou uvedeny zvláštnosti v různých prohlížečích a kompatibilitě mezi prohlížeči je také věnován zvláštní článek v kapitole "Zdroje chyb". V ní se také podrobně dozvíte možné zdroje chyb (syntaktické, logické, nekompatibilita ap.) a také jejich hledání a odstraňování.

Grafická úprava knihy a přehlednost je velmi dobrá, snadno se lze orientovat i ve zdrojových kódech příkladů a v komentářích, snadno lze odlišit co je důležitou součástí teorie a co je jen poznámkou nebo doporučením autora. Protože se kniha zabývá JavaScriptem od úplných základů, popis nových objektů a funkcí, které souvisejí s ovládáním CSS nebo DHTML zde čtenář nenalezne, stejně tak jako nové specifické metody, které je možné použít v prohlížeči Internet Explorer 5+ při nasazení v intranetu, kde o kompatibilitu až tak nejde.

Kniha poslouží těm, kdo chtějí mít JavaScript v malíčku, části skriptů psát naostro přímo z hlavy a vyvíjet vlastní skripty. Také osloví ty, kdo rádi při prohlížení webových stránek zkoumají jak se dělá takové tlačítko, formulář, efekt apod. Kniha se sice nezabývá nejrůznějšími triky, získáte v ní ale jasnou představu o tom, co JavaScript umožní a co nikoli.

JavaScript, praktické příklady

JavaScript, praktické příklady

David Morkes vás formou řešených příkladů seznámí především s využitím skriptů na straně klienta. Neklade si za cíl naučit vás základy Javascriptu a vysvětlit do detailu všechny metody jazyka, proto knihu člení na kapitoly ne podle použitých prvků a metod, ale podle výsledného použití skriptu. Namátkou lze uvést kapitoly "Práce s okny, formuláři a jejich ovládacími prvky", "Cookies".

Jednotlivé články se zabývají vždy kompletním vyřešením určitého problému nebo celé aplikace. Morkes vás vcelku bleskovým způsobem seznámí s možným nasazením určitého skriptu – bez zbytečného vysvětlování základů rovnou předvede hotový skript. Funkci pochopíte lépe tehdy, prohlédnete-li si nejdříve hotový skript v akci (některé lze přímo stáhnout ze stránek Grady) a teprve potom nastudujete komentář v knize.

V komentářích příkladů se stručně a jasně dozvíte vysvětlení neobvyklých konstrukcí nebo důvod použití daného objektu JavaScriptu. Tzv. omáčky je v knize minimum, autor jde jasně k cíli vyřešit problém a je mu lhostejno, zda čtenář něco o Javascriptu ví. Nutným předpokladem pro použití knihy je proto znát základní strukturu HTML dokumentu a prvků HTML stránky (pole formulářů apod.). Vše ostatní bystrý čtenář pochopí z ukázek – ty jsou do kapitol řazeny tak, aby již získané znalosti bylo možné využít v dalších kapitolách, takže výklad u nich neopakuje už probírané části, ale věnuje se jen novým poznatkům.

Ačkoli je v knize jasně uvedeno, že příklady byly vyzkoušeny v prohlížeči Internet Explorer 5.0 a vyšším, řada z nich pracuje pouze v IE. Potíž je v tom, že pouze v IE pracují i některé ostatní, u kterých se o kompatibilitě autor nezmiňuje – čtenář si tak musí funkci a použitelnost ověřit sám. Nepříjemným nedostatkem je nepřehledné zalamování některých příkladů kódu – někdy jakoby podle tabulátoru, někdy jakoby vypadly z jistého nechvalně známého vizuálního editoru. Orientace v nich pak není až tak dobrá, jak by mohla být.

Kniha se může stát výbornou pomůckou pro ty, kdo tvoří HTML stránky a třeba i programují dynamické stránky v jiném jazyce, ale k základům JavaScriptu se doposud nedostali – buď proto, že se doposud spokojili se skripty staženými z jiných webových stránek, nebo proto, že se prostě základům JavaScriptu ani učit nechtějí. Z knihy se nenaučíte psát vlastní skripty, snadno si však přizpůsobíte  uvedené skripty pro vlastní použití. Máte-li alespoň základní zkušenosti s jednoduchými JavaScripty, anebo vám rukama prošlo už více skriptů, ovšem jejich princip nám nebyl moc jasný, po prostudování této knihy můžete mít větší vhled o používání funkcí a některých objektů JavaScriptu.

Já osobně dávám přednost programování aplikací na straně serveru, proto JavaScript nepovažuji za jazyk pro plnohodnotné aplikace – je to spíš taková třešnička na dortu, vylepšení. Z téhož důvodu dávám přednost takto napsané knize, kde mám vyřešené aplikace naservírované až pod nos, aniž bych se musel probírat základy a kvanty teorie. Proto považuji knihu za velmi přínosnou pro programátory, kteří mají k JavaScriptu podobný vztah jako já, ovšem i pro znalce základů JavaScriptu přináší kniha možnosti rozšíření vědomostí na řadě příkladů použitelných v praxi.

Informace o knihách

Název: JavaScript, efektní nástroj oživení www stránek
Autor: Slavoj Písek
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 197 Kč (187,20 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Název: JavaScript: praktické příklady, tipy a triky pro tvůrce webů
Autor: David Morkes
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 169 Kč (160,60 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek Jak zvýšit IQ pop-up okna

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *