E-government po anglicku

15. dubna 2003

E-government se pomalu přesouvá z roviny fikce do reálného života. Výkladní skříní elektronické komunikace se státem je Velká Británie, a proto se společně podívejme na vlajkovou loď řešení pro tento segment, Government Gateway.

Britská vláda už před několika lety zjistila, podobně jako její protějšky v ostatních evropských zemích, že využití internetu při komunikaci s občany jí může přinést jen užitek – ať už v ušetřených nákladech za poštovné a úřednicky aparát nebo ve výhodnosti uložení dat striktně v elektronické podobě. Na rozdíl od jiných se však v tomto případě neodklonila od předvolební rétoriky a v roce 2000 vypsala výběrové řízení na dodávku první části rozsáhlého systému.

V úvodní fázi měl být realizován tzv. Government Gateway. Pod tímto označením se skrývá rozhraní (v oficiálních materiálech nazývané hub) pro komunikaci firem a občanů se státem. Na straně státu stály v pilotní fázi realizace tři subjekty: Úřad pro státní příjem z daní a poplatků, Státní výbor pro cla a nepřímé daně a Ministerstvo zemědělství, rybářství a výživy.

Způsob komunikace si můžeme ukázat na – našim podmínkám asi nejbližším – Úřadě pro státní příjem z daní a poplatků. Jedním z jeho úkolů je vybírat daň z přidané hodnoty od právnických osob. Dosud bylo nutné vyplňovat při podávání této daně formulář a ten poté osobně či jako doporučený dopis doručit na místní pobočku úřadu. Po spuštění portálu Government Gateway se celý úkon značně zjednodušil, stačí vyplnit elektronickou formu zmiňovaného formuláře a autorizovat ji svým elektronickým podpisem. Poté je provedena autentizace na straně portálu a odeslání dat na příslušný úřad.

V současné době je možné prostřednictvím Government Gateway komunikovat také s Ministerstvem práce, protějškem Ministerstva zemědělství pro oblast Severního Irska, Ministerstvem obchodu a průmyslu a Katastrem nemovitostí Severního Irska. Občan tak může prostřednictvím internetu podat například žádost o přídavky na děti či zažádat o vrácení přeplatku na dani z příjmu. Právnické osoby mohou elektronickou formou požádat o odklad platby daní a cla, povolení k exportu strategických technologií či přímo přistupovat do katastru nemovitostí.

Technické pozadí

Samotné výběrové řízení kladlo na účastníky poměrně vysoké požadavky, první fáze projektu musela být realizována za 75 dní. Veřejnou soutěž vyhrála společnost Microsoft. Výběr dodavatele však vzbudil mezi odbornou veřejností obavy o zajištění otevřenosti celého projektu. Microsoft je obecně znám tím, že proces standardizace často předbíhá (viz rozšíření specifikace HTML v IE), čímž se jeho produkty dostávají do stavu, kdy ne zcela odpovídají platným standardům. Kritickým bodem se stal v případě Government Gateway proces autentizované komunikace s klientem při výměně dat ve formátu XML, proto si tuto operaci v krátkosti přiblížíme.

Klientovi jsou XML data zaslána spolu s Java appletem a krátkým kódem v jazyce JavaScript. Applet vytvoří kolem XML objektu jakousi obálku, která je na straně klienta digitálně podepsána. Poté je soubor opět zaslán na server. A právě toto místo je ukázkovým příkladem toho, jak se Microsoft snaží používat proprietární standardy – pro vytvoření obálky používá vlastní CAB formát a k podpisu technologii MS Authenticode. Naproti tomu například prohlížeč Netscape vytváří soubor JAR, který podepíše technologií NS Object signing. Vzhledem k této situaci musely být – na základně ostrých protestů uživatelů – vytvořeny dva rozdílné balíčky se separátním certifikátem pro každý prohlížeč. Na problémy s přístupem z ostatních prohlížečů a platforem také samozřejmě ihned reagovaly konkurenční společnosti. (CEO společnosti SUN podrobil přístup vlády ostré kritice, dle jeho slov „by vláda příště měla vybírat společnosti s tradičním, nikoli vyděračským přístupem“.)

Výběr dodavatele už do značné míry determinuje použitou softwarovou platformu. Na straně serveru proto najdeme Windows 2000 Advanced Server, BizTalk a Commerce Server ve verzi 2000, pro správu dat je využit SQL Server 2000, programové funkce běží pod prostředím .NET Framework. Při komunikace je pak striktně používán již zmíněný jazyk XML, díky čemuž by měl být systém otevřený pro další partnery. Snahou vlády je ovšem umožnit komunikaci opravdu každému, k přístupu ke Government Gateway bude proto možné v budoucnu – i díky XML – využít digitální TV, informační boxy na veřejných místech a další zařízení, tedy nikoli pouze osobní počítače.

A zpátky k nám

Asi každého nyní napadne otázka, zda se něco podobného nepřipravuje i u nás. Hlavním koordinátorem všech IT projektů je nedávno založené Ministerstvo informatiky. V současné době se aktivity ministerstva (respektive sekce e-government ) soustředí na tvorbu takzvaného Portálu veřejné správy. Jeho účelem by mělo být vytvoření jakési virtuální kanceláře, která bude plně v souladu s filozofií e-governmentu. Občan by tak neměl ztrácet čas prohledáváním stránek jednotlivých ministerstev, ale vše by měl najít právě na tomto místě.

Technologická část řešení byla dle slov tiskové tajemnice převzata z maďarského portálu veřejné správy, řešení obsahové části pak využívá zkušeností britského portálu http://www.ukonline.gov.uk. Na projektu spolupracují vedle Microsoftu také společnosti IBM a Český Telecom.

Otázkou samozřejmě zůstává, zda česká vláda nepodlehne tlakům ze strany dodavatele a z projektu portálu pro občany se po čase nestane místo pro prezentaci komerčních nabídek hlavních dodavatelů projektu (k podobnému stavu totiž údajně dle některých médií směřuje Government Gateway ve Velké Birtánii). Doufejme proto, že alespoň v tomto případě naše západní sousedy napodobovat nebudeme.

Předchozí článek Ministerstvo informatiky ČR
Další článek Průvodce SVG
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *