E-government po česku

5. března 2003

Už delší dobu se ve všech pádech skloňuje slovo e-government na nově zřízeném Ministerstvu informatiky. Myšlenka střídá myšlenku, plány jsou smělé, leč skutečnost… Podívejme se, co již máme za sebou, kudy jdeme a kam se až můžeme dostat.

Podle našich i zahraničních expertů má Česká republika k zavedení elektronické veřejné správy (e-government), jejímu řízení a propojení na klienty, velice blízko. Během posledních tří let se u nás například velmi rozšířilo přímé bankovnictví (e-banking). Peněžní ústavy (banky a záložny) nenabízejí pouze bankovní služby Phone, GSM a W@P, ale mají již vlastní Internet banking. Podnikatelé i ostatní občané tak ovládají své účty na dálku, mohou se k nim dostat kdykoli.

Naše firmy zavádějí ERP systémy, které podporují řízení podnikových procesů, obchodní činnost i rozhodování top managementu. Podstatná část těchto procesů se odehrává na internetu (e-business) s cílem nabídnout firmám ty nejlepší služby. Připravován je zdravotnický elektronický projekt (e-detailing), určený pro farmaceutické firmy. Dosavadní rutinní obchodní nabídkovou činnost medicínského zástupce převezme internet. Lékaři budou rychle a včas informováni o nových zásilkách léků. Mohou měnit jejich strukturu podle okamžitých potřeb pacienta, takže úroveň zdravotnických služeb se zlepší. Našlo by se ještě dost dalších příkladů, které svědčí o zavádění elektronických informačních a komunikačních technologií u nás.

Zahoďte papíry

Tento velmi potřebný trend podpoří také Ministerstvo informatiky ČR, které slovy ministra Vladimíra Mlynáře chce vybudovat funkční e-government, který umožní občanům a podnikatelům rychlou a jednoduchou elektronickou komunikaci se státem. To přinese úspory ve státním rozpočtu a bude vytvářet podmínky pro rovnou konkurenční soutěž na telekomunikačním trhu a pomáhat v rozvoji elektronického obchodu. Na internetovém portále veřejné správy Ministerstva informatiky ČR, sekce eGovernment, jsou zveřejněny jednotlivé projekty e-governmentu. Například příprava legislativy pro e-government (zákon o registrech veřejné správy), podpora rozvoje ICT gramotnosti, tvorba legislativy pro e-obchod (Bílá kniha), interní komunikace pomocí elektronické pošty (e-podatelna) a další aktivity.

Portál Ministerstva informatiky, sekce eGovernment

Na stránce ministerstva informatiky najdete rovněž podklady/1999-2008 k internetovému obchodování (e-tržiště) a dozvíte se o dalších progresivních formách elektronické komunikace. Cílem je zastavit zasílání množství formulářů z úřadu na úřad, urychlit projednávání a vyřizování požadavků občanů a zástupců firem a celkově zefektivnění administrativní činnost.

E-podatelna

Prostřednictvím zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů, byla uložena orgánům veřejné správy povinnost zavádět elektronickou podatelnu od 1. října 2001. Toto rozhodnutí je zatím plněno velmi pomalu. V současné době provozuje e-podatelnu například Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Úřad pro veřejné informační systémy nebo Ministerstvo dopravy České republiky.

Velmi zjednodušeně řečeno, občan nebo administrátor úřadu může odesílat prostřednictvím speciálního software „PODaTELNA.INFO“, nebo prostřednictvím formulářem na WWW stránce úřadu, své e-mailové zprávy na centrální server e-pokladny, který se nachází na místní síti úřadu. Operátor podatelny a operátoři odborů nepřetržitě sledují docházející podání a došlou poštu okamžitě předávají k vyřízení adresátům na jednotlivých úřadech. Tuto komunikaci si můžete vyzkoušet prostřednictvím demoverze podatelny.

Demo verze PODATELNA.INFO (rozhraní pro občana)

E-tržiště

Dalším produktem e-governmentu je e-tržiště pro veřejnou správu. Přehled tohoto projektu, s odkazy na již provozovaná samostatná elektronická tržiště můžete otevřít z hlavní webové stránky ministerstva informatiky (menu v horní liště) e-tržiště. Projekt má zefektivnit vynakládání finančních prostředků na informační a komunikační technologie na základě usnesení vlády České republiky ze dne 26. června 2002, č. 683. V současné době je v provozu sedm e-tržišť, například GeM, jehož provozovatelem je společnost B2B Centrum.cz, která má doposud nejvíce aktivních dodavatelů (920) ze všech provozovaných e-tržišť. Zde se naskýtají zajímavé možnosti pro další podnikání, protože ve druhém čtvrtletí tohoto roku bude ministerstvo informatiky rozhodovat o dalších koncesích k provozování elektronického tržiště pro subjekty veřejné správy.

GeM - Elektronické tržiště

Elektronické tržiště je určeno všem subjektům veřejné správy, které chtějí nakupovat elektronickou informační a komunikační technologii v hodnotě do dvou milionů korun. Jednotlivá tržiště zveřejňují objednávky, poptávky a aukce vypsané úřady veřejné správy. Firmy, které se chtějí stát dodavatelem této technologie pro veřejnou správu, mohou kontaktovat některého z provozovatelů e-tržiště. Na jeho www stránce provedou bezplatnou registraci a okamžitě budou zařazeni do nabídkové databáze dodavatelů.

První zkušenosti ukazují, že automatický elektronický proces umožňuje během elektronického obchodování maximální množství operací. Tím dochází k zefektivnění veškerých transakcí ve vazbě poptávka – nabídka. Takto dochází ke snižování nákladů všem zúčastněným subjektů. Odpadá zdlouhavé telefonické či osobní nabídkové řízení mezi partnery, šetří se vynaložený čas i prostředky na cestování a podobně. Navíc, e-tržiště dávají skvělou příležitost pro porovnání s konkurencí a garantují rovné a spravedlivé podmínky pro všechny.

Začalo to Británií

Dá se říci, že kolébkou e-governmentu je Velká Británie, kde elektronickou veřejnou zprávu začli zavádět od roku 1999. Hlavní myšlenkou bylo „ulehčit občanům a státní správě“. Vláda shrnula svůj záměr do sloganu: „Citizens first – občané nejdříve!“ Cílem bylo poskytovat občanům služby efektivně a garantovaně, a to do libovolného místa Spojeného království. Vládní studie a akční plán e-governmentu stanovil, jak budou jednotlivé služby e-governmentu koncipovány, co které úřady Spojeného království dostanou na starost. Stěžejní zásady a formy realizace byly zveřejněny ve White paper.

V roce 2000 se začala o projekt e-governmentu Spojeného království zajímat společnost Microsoft. Jeho experti včas rozpoznali důležitost a význam této kampaně. Navrhli úřadu vlády, že budou jejich systém elektronické správy implementovat. Garantovali, že bude centralizovaný, zabezpečený a výkonný a splní kritéria, definovaná v dokumentu White Paper. Tedy propojení všech resortů a úřadů Spojeného království. Tak vznikl projekt UK Government Gateway, který není jen produktem, ale zároveň i systémem implementovaným na technologiích Microsoftu. Zanedlouho byl zaváděn další program Gateway Solut. Jeho nespornou výhodou je, že umožňuje napojení nového projektu e-governmentu na již zavedené komunikační segmenty systému.

Britové opravdu finišují. Daňové přiznání již posílají na berní úřad elektronickou formou (v Evropské unii je tato praxe běžná zatím jen ve čtyřech státech). V roce 2005 má elektronická správa ve Velké Británii obsloužit na 60 miliónů jednotlivců, 20 miliónů organizací, 15 miliónů zástupců a asistentů a obsáhnout 4 500 služeb státní správy. Projekty Gateway se tak staly díky Microsoftu komunikačním kanálem použitelným také v ostatních zemích, které podobný problém řeší.

To se bezesporu týká i našeho státu. Gateway by mohly přispět k elektronizaci české veřejné správy a navazujících aktivit, a tedy usnadnit život nám všem. Veřejná správa by měla být při vyřizování záležitostí fyzických i právnických osob vstřícnější a pohotovější, a to všechno při úspoře nákladů. Lze si jen přát, aby zapopčatá aktivita Ministerstva informatiky ČR v tomto směru dále pokračovala.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek RSS? RSS!
Další článek starapekarna.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *