Interval.cz a jeho čtenáři

12. dubna 2004

Každé médium se vždy snažilo dozvědět se co nejvíce o svých zákaznících – čtenářích, posluchačích či divácích. Internetová média nejsou výjimkou, ba právě naopak, protože na internetu se různé zajímavé, podivné i nesmyslné statistiky tvoří obzvlášť snadno. Co tedy o nás, čtenářích magazínu Interval.cz, říkají některé vybrané statistické ukazatele? Kolik nás je a kdo vlastně jsme?

Interval.cz je auditován v iAudit, což je nezávislý audit provozu a návštěvnosti internetových médií. Výsledky měřícího systému jsou zpracovávány jednotnou metodikou, takže je možno srovnávat navzájem jednotlivá média. Kromě toho sledujeme různé údaje i v několika dalších systémech. Abyste měli možnost jednoduchého srovnání s ostatními servery v České republice, uvádím v následujících grafech také hodnoty z auditu TOPlist.

Počet unikátních návštěvníků (UV - unique visitors)
Počet unikátních návštěvníků (UV – unique visitors)

V prvních třech měsících roku 2004 zaznamenal Interval.cz uspokojivý růst v počtu unikátních návštěvníků. Tuto veličinu měří jednotlivé audity různými způsoby, takže výsledky nelze porovnávat přímo, ale trendy jsou z grafu jasně patrné. Potvrdit by to měly březnové výsledky iAuditu, které jsem ale nemohl do grafu zanést – nebylo by žádnou výjimkou, pokud by patřičný report přišel s měsíčním zpožděním.

Počet zobrazených stran
Počet zobrazených stran

Také počet stránek generovaných naším serverem stoupá. Tento údaj je možno měřit mnohem přesněji než předešlý, přesto se i v něm jednotlivé audity výrazně liší, což je pro mne dosti nepochopitelné, zvláště když všechny používají stejnou metodu (neviditelný obrázek ve stránce). Porovnám-li údaje z grafu s analýzami serverových logů, blíží se spíše hodnotám TOPlistu, i když ani zde není rozdíl statisticky nevýznamný.

Musím říct, že tyto dva grafy mne mimořádně těší. Lednové hodnoty jsou nižší především díky dovoleným, a to nejen v období svátků, menší vliv mají i zkoušková období na mnoha vysokých školách. Ve skutečnosti tedy růst Interval.cz možná není tak dynamický, jak by se mohlo zdát. Ale i tak jsou to výsledky velmi uspokojivé, zvláště když vezmete v úvahu něco, co z grafů není vidět, a sice meziroční nárůst návštěvnosti o více než sedmdesát procent.

Struktura návštěvníků serveru Interval.cz

Kromě holé návštěvnosti je zajímavá také demografická struktura návštěvníků serveru. V případě úzce odborného serveru typu Interval.cz tyto ukazatele podle mého nejsou až tak důležité, rozhodně ne pro server sám, slouží spíše jako pomůcka při zadávání inzerce. Údaje jsou výsledkem výzkumů, realizovaných společností Network Media Service s. r. o. v prosinci roku 2002 a 2003. Obou anket se zúčastnilo přes pět set vytipovaných dobrovolníků, kteří odpovídali na opravdu velké množství různorodých otázek. Šestici vylosovaných jsme odměnili programem Zoner Media Explorer 6 Home za projevenou ochotu i čas, který nám věnovali.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle kraje
Návštěvníci serveru Interval.cz podle kraje

Rozhodně zajímavý je pohled na rozdělení návštěvníků podle kraje, v němž žijí. U většiny krajů můžete sledovat nepatrný nárůst na úkor hlavního města a jihomoravského kraje (tradičně především Brno), což je jistě pozitivní jev, hovořící o větší přístupnosti internetu z menších sídel a decentralizaci IT. Rád bych věděl, zda nárůst o dvě procenta v kraji Vysočina má na svědomí tamější proklamovaná aktivní podpora IT, uvidíme za rok. Zahraniční návštěvníci se rekrutují především z Čechů a Slováků pracujících v Německu, Velké Británii a v USA (včetně několika autorů a spolupracovníků Interval.cz), v interních záznamech serveru se ale objevují i časté přístupy ze Švédska, Brazílie, Jihoafrické republiky nebo Tchajwanu.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle pohlaví
Návštěvníci serveru Interval.cz podle pohlaví

Všeobecně se tvrdí, že se v IT vyskytuje málo žen, maximálně tak na pozicích sekretářek. Má osobní zkušenost je sice jiná – nejen že pamatuji jeden učební kurz, kde z třiceti mých studentů bylo dvacet pět dívek, ale především postrádám onu sekretářku – bohužel čísla hovoří jasně. Za minulý rok poklesl počet žen, navštěvujících Interval.cz, o celé dva procentní body, jak můžete vidět na unikátním vajíčkovém grafu výše.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle věku
Návštěvníci serveru Interval.cz podle věku

Věková struktura návštěvníků zaznamenala v roce 2003 zajímavý posun. Čtenáři magazínu nám pomalu ale jistě stárnou. V podstatě je to dobré znamení – zatímco věrní čtenáři ze silnějších ročníků se posunují do vyšších věkových kategorií, stále se nám daří nacházet dostatek webdesignérského „dorostu“. Jen kdyby se ti mladší návštěvníci obtěžovali číst také starší články, abychom už konečně mohli přestat stále dokola odpovídat na stále stejné dotazy. Mimochodem, pokud se nemýlím, nejstaršímu autorovi Interval.cz bylo přesně šedesát tři let.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle současného studia
Návštěvníci serveru Interval.cz podle současného studia

Podle údajů amerických ekonomů se investice do vzdělání zhodnocují nejlépe ze všech možných. Je-li tomu tak, pak Interval.cz docela obstojně přispívá k budoucímu blahobytu tohoto státu a především jeho jednotlivých občanů. V roce 2003 se mezi našimi čtenáři podstatně zvýšil podíl středoškoláků, aniž by poklesl podíl studentů vysokých škol. Vezmeme-li v úvahu předešlé grafy, vzrostl podíl studentů v odpovídajících věkových kategoriích, což je pro budoucnost IT u nás jen dobře, v Evropské unii se bez vysoce kvalifikovaných odborníků neobejdeme.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle oboru zaměstnání
Návštěvníci serveru Interval.cz podle oboru zaměstnání

Velmi zajímavé je i rozložení čtenářstva mezi jednotlivé rámcové obory působnosti. Zatímco ve většině oblastí můžeme pozorovat stagnaci, v samotném IT a telekomunikacích došlo k výraznému poklesu. Z jednoduchého srovnání nelze jednoznačně určit, zda to souvisí s nárůstem podílu „nezaměstnaných“ studentů, s obecně vyšší mírou nezaměstnanosti jako takové, nebo s počínající konsolidací odborných firem a trhu. Pravděpodobně zde působí všechny tyto faktory synergicky, uvidíme příští rok, který z nich převáží. Osobně doufám, že ten první.

Příjmy návštěvníků serveru Interval.cz

Shodou okolností v době, kdy jsem tento článek připravoval, publikoval také server Živě výsledky své ankety, ve které rovněž sledoval řadu údajů o svých čtenářích. Velký ohlas zaznamenal především podrobný rozbor platových podmínek návštěvníků serveru, proto jsem se rozhodl sem zařadit také tři grafy na toto téma. Je nutno vzít v úvahu sklon přeceňovat své příjmy v anketách, zatímco v diskusích je spíše zvykem naříkat si na nedostatek ocenění a tak trochu předvádět pseudohrdinství typu „co všechno musím za tu almužnu zvládnout“.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle příjmu
Návštěvníci serveru Interval.cz podle příjmu

Kategorie, do nichž byli členěni naši návštěvníci, jsou zvoleny trochu jinak než ve výše zmiňovaném článku a osobně je považuji za realističtější. Pravda, mezi dělným lidem webdesignérským se sotva najde větší počet manažerů, ředitelů a vlastníků firem, takže rozdíl může být způsoben i tím. Každopádně jsou z meziročního srovnání patrné dva trendy, jednak vzestup podílu osob bez vlastního příjmu a druhak přesun většiny respondentů do kategorie mezi deseti až osmnácti tisíci korun měsíčně. Snad tedy klesá podíl fušerů a takřka zdarma pracujících studentů.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle příjmu celé domácnosti
Návštěvníci serveru Interval.cz podle příjmu celé domácnosti

V roce 2003 byla standardní sada otázek rozšířena o podrobnější informace týkající se rodinného zázemí respondentů. Znalost souhrnného příjmu jednotlivých rodin a jejich velikosti umožňuje korekci chybně zadaných údajů o vlastním příjmu a v korelaci s věkovou strukturou poskytuje dobrý obrázek o typickém návštěvníkovi serveru. Řekl bych, že většina čtenářů Interval.cz patří nejspíše mezi kandidáty kategorie v USA populárně nazývané „singles“, žije u rodičů a většinu svého příjmu utrácí na své osobní potřeby. To je možná trochu nelichotivý obrázek z pohledu sociologa, ale přímo ideální stav z pohledu marketingového specialisty.

Návštěvníci serveru Interval.cz podle počtu členů domácnosti
Návštěvníci serveru Interval.cz podle počtu členů domácnosti

Zkušenosti návštěvníků serveru Interval.cz s internetem

Doufám, že jsem vás svou letmou přehlídkou vlivů, které je nutno při vedení informačního média brát v úvahu, příliš neznudil. Na jednu stranu jde o velké množství různorodých informací, na stranu druhou jsem nutně musel zamlčet nejméně devadesát procent reality. Rozloučit bych se s vámi chtěl zajímavým grafem, ukazujícím, kdy se čtenáři Interval.cz poprvé setkali s internetem, potažmo Internetem. Docela rád bych si popovídal s průkopníky, kteří se k netu začali běžně připojovat již před rokem 1992

Návštěvníci serveru Interval.cz podle délky využívání internetu
Návštěvníci serveru Interval.cz podle délky využívání internetu

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *