Jak na vlastní katalog stránek v PHP – přidání odkazu

  0

  Každý dobrý katalog stránek by měl svým návštěvníkům umožňovat přidat odkaz na nějaké stránky. Buď dovolíme uživateli odkaz vložit rovnou do databáze, tj. po přidání odkazu se odkaz v katalogu objeví ihned, nebo každý nově přidaný odkaz si nejprve správce katalogu prohlédne a teprve potom jej zařadí do katalogu.

  Každý z uvedených postupů má své výhody a nevýhody. První varianta je zcela jistě jednodušší na implementaci, na druhou stranu ale nemáme k dispozici žádný kontrolní mechanismus, jak ošetřit vložení nevhodných odkazů, apod. Proto si dovolím tuto první variantu zavrhnout. Druhá varianta vychazí z toho, že uživatel nevloží odkaz rovnou do katalogu (tj. záznam se neuloží do tabulky ODKAZ), ale do „prozatimní“ tabulky ZADOSTI. Teprve potom administrátor prohlédne všechny nově přidané odkazy, které může potvrdit a uložit do katalogu. Zde má možnost i nové odkazy před jejich potrvzením zeditovat.

  V dnešním článku se budu věnovat právě přidání odkazu na straně uživatele.

  Pomocné funkce

  Z důvodů zvýšení přehlednosti kódu skriptu pridej_odkaz.php zde uvedu a popíšu několik pomocných funkcí, které budeme potřebovat. První z nich bude funkce get_new_id(), která nám bude vracet novou hodnotu ID pro záznam v  tabulce ZADOSTI. Tuto funkci využijeme tam, kde budeme chtít vložit nový záznam do tabulky.

  function get_new_id () {
    $id = 0;
    $tmp = mysql(„katalog“, „SELECT MAX(id) AS maxim FROM zadosti“);
    $pocet = mysql_num_rows($tmp);
    if (!$pocet) {
      $id = 1;
    }
    else {
      $id = mysql_result($tmp, 0, „maxim“);
      $id++;
    }
    return $id;
  }

  Protože zde bude uživatel zadávat data do formuláře, je potřeba ošetřit všechny zadané hodnoty. Např. že e-mailová adresa nebo URL je zadáno v korektním tvaru, že název či popis neobsahují nebezpečné znaky, že heslo má délku alespoň 5 znaků, apod. Zde je několik funkcí, které pak použijeme pro kontrolu nezávadnosti vstupních řetězců:

  function check_url ($url) { /* =1 vse ok, =0 spatne */
    $tmp = StrTr($url,“$&#@\`'<>“, “         „);
    if ($tmp <> $url) {
      /* doslo k nejakemu nahrazeni mezerou */
    return 0;
    }
    return 1;
  }
  function check_mail ($email) { /* =1 vse ok, =0 spatne */

    if (Eregl(„^[a-z0-9_\.]+@[a-z0-9_\.]+[a-z]{2,3}$“, $email)) {
      return 1;
    }
    else {
      return 0; /* e-mail neni v pozadovanem tvaru */
    }
  }

  První funkce jenom testuje, zdali URL neobsahuje nějaké nepovolené znaky. Pokud bychom chtěli i ověřovat, že URL je zapsáno ve správném tvaru, použili bychom regularních výrazů, jak je uvedeno u druhé funkce pro e-mail. Podobným způsobem lze zapsat i další funkce jako jsou check_nazev, check_popis, apod. Uvedené funkce berte jako vzor, můžete je rozšířit, záleží na vás, jak moc chcete být důslední. Funkce na ověření, že heslo má alespoň 5 znaků, vypadá jednoduše:

  function check_password ($pass) {
    if (StrLen($pass) >= 5) {
      return 1;
    }
    else {
      return 0;
    }
  }

  Jak bude fungovat přidání odkazu?

  Při prvním spuštění skriptu pridej_odkaz.php (skript zavolán bez parametrů), se zobrazí formulář pro vyplnění údajů o odkazu. Po té uživatel stiskne tlačítko „Přidat“ a zavolá se znovu skript pridej_odkaz.php (tentokrát s parametrem akce=Přidat). Nyní musíme provést kontrolu všech zadaných hodnot, zdali jsou zadány v pořádku. Pokud je všechno zadáno korektně, odkaz se uloží a pak vypíšeme hlášku: „Váš odkaz byl úspěšně zařazen mezi žádosti o zařazení odkazu do katalogu“. Pokud se nějaká chyba vyskytne, je potřeba znovu zobrazit formulář (v něm již vyplněné hodnoty znovu zobrazit a uvést krátká chybová hlášení vybízející uživatele, aby dané údaje opravil). Po té opět klikne na „Přidat“, znovu se zavolá skript pridej_odkaz.php. Toto se děje opakovaně, dokud všechny údaje nebudou zadány v pořádku (nebo do té doby, než to uživatel vzdá ;-).

  Struktura skriptu

  S ohledem na postup, který jsem uvedl, by hrubá kostra skriptu mohla vypadat takto:

  <?php
  /* kostra skriptu pridej_odkaz.php */
  /* definice vsech pomocnych funkci */
  /* (1) */
  /* zjisti vsechny parametry skriptu */
  /* a proved vsechna otestovani parametru, pokud jsou definovany */

  if ((!$akce) || (($jsou_chyby) && ($akce == ‚Přidej‘))) {
    /* (2) */
    /* zobraz formular */
  }
  if (($akce == ‚Přidej‘) && (!$jsou_chyby)) {
    /* (3) */
    /* uloz nove pridavany odkaz do tabulky ZADOSTI */
    /* a informuj uzivatele o uspesnem vlozeni */

  }
  ?>

  Všem je snad jasné, že formulář se zobrazí jen při prvním zavolání skriptu, nebo po opakovaném zavolání, pokud data od uživatele budou nekorektní.

  Skript pridej_odkaz.php

  Nyní uvedu ukázkový kód jednotlivých částí tohoto skriptu (tak, jak jsem si je očísloval v kostře).

  Část (2)

  Možná se pozastavujete nad tím, proč začínám druhou částí. Je to proto, že v  první části budeme pracovat s předanými parametry, které jsou v PHP skriptu automaticky přístupné přes proměnné, které mají stejný název, jako prvky formuláře. Proto nejprve nadefinujeme formulář, a pak teprve vyřešíme část (1) a (3).

  /* zobrazeni formulare */
  print „<FORM ACTION=\“pridej_odkaz.php\“ METHOD=\“get\“>“;
  print „<B>Přidání odkazu</B><BR>“;
  print „Název stránky (max. 80 znaků): <BR>“;
  print „<INPUT TYPE=\“text\“ NAME=\“nazev\“ VALUE=\“$nazev\“ SIZE=50 MAXLENGTH=80><BR>“;
  print „Popis stránky (max. 160 znaků): <BR>“;
  print „<INPUT TYPE=\“text\“ NAME=\“popis\“ VALUE=\“$popis\“ SIZE=80 MAXLENGTH=160><BR>“;
  /* zobrazime seznam vsech sekci */
  mysql_connect(„localhost“);
  $seznam_sekci = mysql(„katalog“,“SELECT id, nazev FROM sekce ORDER BY nazev“);
  $pocet_sekci = mysql_num_rows($seznam_sekci);
  print „<SELECT NAME=\“sekce\“ SIZE=8>“;
  for ($i = 0; $i < $pocet_sekci; $i++) {
    $ps = mysql_result($seznam_sekci, $i, „id“);
    $pid = mysql_result($seznam_sekci, $i, „nazev“);
    /* pokud byla sekce jiz vybrana v predchozim volani skriptu, pak ji nastavime na checked */
    $zaskrtnuto = “;
    if ($pid == $sekce) {
      $zaskrtnuto = ‚checked‘;
    }

    /* pridame danou sekci do seznamu sekci v poli SELECT */

    print „<OPTION VALUE=$pid $zaskrtnuto>$ps<BR>“;
  }
  print „</SELECT>“;
  mysql_close;
  print „URL: (max. 100 znaků):<BR>“;
  print „<INPUT TYPE=\“text\“ NAME=\“url\“ VALUE=\“$url\“ SIZE=80 MAXLENGTH=100><BR>“;
  print „Váš e-mail: <BR>“;
  print „<INPUT TYPE=\“type\“ NAME=\“mail\“ VALUE=\“$mail\“ SIZE=20 MAXLENGTH=30><BR>“;
  print „Vaše heslo (použijete jej při budoucí editaci vašeho odkazu): <BR>“;
  print „<INPUT TYPE=\“password\“ NAME=\“heslo\“ VALUE=\“$heslo\“ SIZE=20 MAXLENGTH=20><BR>“;
  print „<INPUT TYPE=\“submit\“ NAME=\“akce\“ VALUE=\“Přidat\“> „;
  print „<INPUT TYPE=\“reset\“ VALUE=\“Původní hodnoty\“>“;
  print „</FORM>“;

  Přestože uvedená definice formuláře je už trochu složitější, věřím, že si dokážete představit, jak by takový formulář na stránce vypadal. Jistě jste si všimli, že u většiny prvků formuláře definuji implicitní hodnotu (atribut VALUE). To proto, že když bude skript volán opakovaně, aby se již zadané hodnoty ve formuláři objevily. A pokud bude skript volán poprvé, pak hodnoty proměnných $nazev, $popis, … budou prázdné, tedy formulář se zobrazí s  prázdnými políčky, což chceme.

  Uprostřed definice je pole SELECT. Zde musíme z databáze vybrat všechny sekce a pak je zařadit do menu SELECT. Uživatel kliknutím vybere nějakou konkrétní sekci, skriptu se ale předává pouze její číslo. (Pokud je tedy skript volán opakovaně, pak je potřeba pro sekci s již vybraným číslem označit jako CHECKED.)

  Část (1)

  Když už známe všechny názvy prvků z formuláře, můžeme nad nimi provést všechny potřebné testy:

  /* testovani parametru */
  $jsou_chyby = 0;
  if (!check_nazev($nazev)) {
    print „Chyba 01: Název stránky obsahuje nepovolené znaky!<BR>“;
    $jsou_chyby = 1;
  }
  if (!check_popis($popis)) {
    print „Chyba 02: Popis stránky obsahuje nepovolené znaky!<BR>“;
    $jsou_chyby = 1;
  }
  if (!$sekce) {
    print „Chyba 03: Nebyla vybrána žádná sekce!<BR>“;
    $jsou_chyby = 1;
  }

  atd.

  Tímto postupem bychom bez problémů zkontrolovali všechny hodnoty. Jakákoliv chyba v jedné z nich způsobí, že proměnná $jsou_chyby bude nastavena na hodnotu 1.

  Část (3)

  Nyní jsme v situaci, že uživatel nakonec vyplnil všechno správně, jak jsme požadovali. Následující kód ukazuje uložení vložených dat do databáze:

  /* vlozeni dat do tabulky ZADOSTI */
  mysql_connect(„localhost“);
  $nove_id = get_new_id(); /* mame nove jedinecne ID */
  $prikaz = „INSERT INTO zadosti VALUES ($nove_id, ‚$nazev‘, ‚$popis‘, ‚$url‘, $sekce, ‚$mail‘, password(‚$heslo‘), current_date)“;
  mysql(„katalog“, $prikaz);
  if (mysql_errno() == 0) {
    print „<B> Váš odkaz byl úspěšně vložen do databáze. „;
    print „Nyní vyčkejte 14 dní, než … </B>“;
  }
  else {
    print „<B> Při práci s databází došlo k chybě. „;
    print „Váš odkaz nebyl vložen </B>“;
  }
  mysql_close;

  Závěrem

  Snažil jsem se uvést co nejjednodušší postup, jak naimplementovat přidání odkazů uživatelem. Z důvodů vyšší přehlednosti uvedených kódů, jsem opět vynechal testování chybových stavů. Možná vás napadne řada různých vylepšení. Například, jak v části (3) vypisujeme hlášku o úspěšném vložení, je vhodné na obrazovku vypsat obsah přidávaného záznamu, nebo jej poslat na zadaný e-mail. Jistě by bylo lepší, kdyby se chybové hlášky pro špatně zadanou hodnotu ve formuláři nezobrazovaly před formulářem, ale přímo v něm (u každé takové položky by byla chybová hláška). Podobných vylepšení určitě najdete mnoho, vzhledem k rozsahu je to však nad rámec tohoto článku.

  V příštím díle se podíváme, co s takovými nově přidanými odkazy provede administrátor. Ten bude mít k dispozici skript zarad_odkazy.php, který bude zajišťovat zařazení odkazu z tabulky ZADOSTI do katalogu (tj. odkaz bude přesunut do tabulky ODKAZ). Obsah skriptu zarad_odkazy.php bude tedy náplní dalšího článku.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět