Kam jít studovat?

21. října 2002

Určitě se mezi vámi najdou tací, kteří přemýšleli, že by se chtěli tvorbě internetových aplikací věnovat profesionálně. A s tím i každého napadá otázka, jakou vysokou školu by měli jít studovat. V tomto článku vás seznámím nejen s přehledem všech vysokých škol, které nabízí svým studentům informatické vzdělání, ale také se vám pokusím naznačit, na co se musíte připravit, abyste nebyli zpočátku překvapeni.

Co se učí na vysoké škole

Jako první je třeba si uvědomit, že univerzity nejsou žádná školící střediska, která nabízí specializované kursy používání konkrétních nástrojů nebo programů. Těžko budete na informatických fakultách hledat předměty typu „Základy práce ve Wordu“, nebo „Programování www stránek v PHP“ apod. V určité rozumné míře se s takovými specializovaným předměty setkáte (například ve formě praktických seminářů), ale pravděpodobně vždy v podobě, v níž bude látka probírána komplexněji. Konkrétní témata, jako například jazyk HTML, základy CGI programování, úvod do Javascriptu, budou spíše náměty na jednotlivé přednášky v rámci kurzů.

Mezi nejoblíbenější kursy budou zřejmě patřit předměty programování. A nebojte se, s těmito předměty se na informatických oborech určitě setkáte, neboť základní programátorské dovednosti patří k vybavení každého informatika. Pro úplné začátečníky, kteří se na střední škole s programováním ještě nesetkali, nabízí fakulty úvodní kursy programování. Zpravidla nesou název „Úvod do programování“, „Základy programování“, nebo „Základy algoritmizace“ apod. Pro svou jednoduchost a jasně definovanou sémantiku a syntaxi je často volen jako učící nástroj jazyk Pascal, i když ten už dnes pomalu ustupuje novějším programovacím nástrojům. Většina fakult vám na tento úvodní kurz nabídne nějaké pokračování ve formě pokročilých programovacích technik, nebo např. v podobě dnes moderního objektového programování.

Řada oborů nabízí různé specializace, ve kterých máte možnost se blíže zabývat např. grafikou, databázemi, návrhem a designem informačních systémů apod. Možná na tomto místě zklamu ty, kteří čekali, že zmíním i „tvorba internetových aplikací“ či něco podobného. Takovou specializaci budete asi hledat těžko. Ale to v žádném případě neznamená, že byste nezískali potřebné znalosti k tomu, abyste se něčemu takovému mohli věnovat. Univerzita vás naučí abstraktnímu myšlení, naučí vás, jak se na věci můžete dívat s nadhledem a díky velkému přehledu budete vědět, kde kterou věc konkrétně najít. Naučíte se kupříkladu standard SQL, pochopíte, jak SQL funguje, a pak už vám bude jedno, jestli musíte internetovou aplikaci naprogramovat nad MySQL, či Oraclem nebo Postgressem. Bude vám to ve všech případech připadat velmi podobné, až na nějaké odlišnosti v syntaxi.

Musíte samozřejmě počítat s tím, že není v možnostech fakulty, aby danou látku probírala do hloubky. Spíše se naučíte dobře základům a principům a dozvíte se, kde případně hledat další informace. Takže určitě můžete počítat s tím, že kromě návštěv přednášek, dojde i na odbornou literaturu či nějaké české nebo zahraniční webové stránky. Když se budete rozhodovat pro konkrétní univerzitu (fakultu), doporučuji prostudovat informační brožury a další zdroje, jako jsou webové stránky.

Přehled vysokých škol

Na škodu určitě nebude, když se vydáte na Gaudeamus, veletrh vysokých škol, který se koná na brněnském výstavišti každoročně na podzim (letos od 22. do 25. října, tedy ho ještě stihnete – pozn. redakce). Než se tam ale vydáte, nabízím vám stručný přehled všech veřejných vysokých škol (dopředu upozorňuji, že nepedagogických!), které informatické obory nabízí. Přehled škol nabízím v abecedním pořadí:

České vysoké učení technické

Fakulta elektrotechnická vyučuje v Praze bakalářský studijní program Elektrotechnika a informatika, ve kterém se můžete specializovat např. na kybernetiku, výpočetní nebo sdělovací techniku. Podobná nabídka oborů je ve stávajícím magisterském programu.

Karlova univerzita

Matematicko-fyzikální fakulta Karlovy univerzity sídlící v Praze nabízí posluchačům bakalářské a na něj pak i navazující magisterské studium programu Informatika. Vedle teoretické informatiky se můžete zabývat například distribuovanými nebo softwarovými systémy či počítačovou lingvistikou.

Masarykova univerzita

Brněnská Fakulta informatiky nabízí bakalářské studium teoretičtěji zaměřené odborné informatiky nebo praktičtěji zaměřený obor Aplikovaná informatika. Na něj pak navazující magisterské studium teoretické informatiky.

Ostravská univerzita

Přírodovědecká fakulta nabízí studentům tříleté studium bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika kombinovanou formou, přičemž podstatná část studia probíhá distančně. O tom, jakým způsobem je distanční forma vzdělávání organizována, se dočtete na webových stránkách fakulty.

Slezská univerzita

Studium informatiky ja zajištěno na Obchodně podnikatelské fakultě v Opavě. Studentům je nabízen v rámci studijního programu Systémové inženýství a informatika obor Manažerská informatika na bakalářské úrovni, a dále i magisterské studium Manažerské informatiky nebo Informatiky v ekonomice.

Univerzita Hradec Králové

Fakulta informatiky a managementu, jak už její název napovídá, nabízí pro mnohé zcela jistě atraktivní studijní programy jako jsou Informatika ve státní správě, Informační a znalostní management, nebo Podnikatelská informatika. Jednotlivé obory lze studovat na bakalářské a na magisterské úrovni.

Univerzita Palackého

Přírodovědecká fakulta nabízí bakalářské a magisterské navazující studium oboru Informatika. Univerzita sídlí v Olomouci.

Univerzita Tomáše Bati

Fakulta multimediálních komunikací nenabízí klasický informatický studijní program, ale na své si zde příjdou zájemci o grafiku, design, či zpracování multimédií. Studentům je nabízen bakalářský nebo magisterský studijní program pod názvem Multimédia a design. Univerzita Tomáše Bati sídlí ve Zlíně.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Univerzita má pro zájemce o informatiku k dispozici fakultu elektrotechniky a informatiky. Ta nabízí jediný program Elektrotechnika a informatika, obor Informatika. Ten lze studovat jako bakalář. Vedle něj lze studovat i magisterský obor Inženýrská informatika.

Vysoká škola ekonomická

Na fakultě informatiky a statistiky máte možnost studovat bakalářský studijní obor Informatika a po jeho úspěšném zvládnutí pokračovat v magisterském navazujícím jednom z oborů Informační a znalostní inženýrství, Informační management nebo Informační technologie.

Vysoké učení technické

Nově zřízená brněnská Fakulta informačních technologií nabízí uchazečům od akademického roku 2002/2003 bakalářský studijní program Informační technologie. Po jeho absolvování máte možnost pokračovat ve stejnojmenném navazujícím programu ukončeným získáním titulu Ing.

Jakou školu si vybrat

Nelze říct, že by jedna škola byla lepší, než jiná. Ačkoliv většina nabízí studium informatiky, ja jasné, že každá škola bude mít mírně odlišnou skladbu předmětů, i odlišné podmínky pro úspěšné absolvování studia. Je čistě na vás, jakou školu si vyberete. Těch kritérií, podle kterých budete školu vybírat, je celá řada. Kromě toho, co škola nabízí, může být rozhodujícím faktorem například i sídlo univerzity.

Přeji vám šťastnou volbu té správné univerzity či fakulty.

Další zdroje informací (doplnili jsme na základě diskuse pod článkem)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
katalog vysokých škol a školské stránky firmy Erudio (původní informační server českého školství)
server Učitelské noviny (přehled VŠ letos vychází 12. listopadu)
abeceda vysokého školství na serveru Mudrc.cz
databáze VOŠ a VŠ na serveru Scio.cz
server Vysokeskoly.cz

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

1 komentář

  1. Bertrand

    Úno 4, 2011 v 15:07

    tohle me pekne s…. kazdej vytahne nakej seznam skol a uz nerekne ze nektery jsou jen bakalarsky nektery jen denni tohle je seznam totalne na hovno

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *