Macromedia FLASH 5 – základní akce 3.

13. března 2001

V dnešním článku věnovaným základním akcím se budeme podrobněji zabývat funkcí „setProperty“. Pomocí této funkce můžeme ovlivňovat vlastnosti Movie Clipu, jako jsou jeho poloha, viditelnost, velikost atd. Používáním této funkce si ušetříte mnoho času při vytváření FLASH prezentací.

Funkci setProperty použijete zejména v případě, pokud potřebujete nastavovat vlastnosti Movie Clipu pomocí skriptu. Takový skript může být umístěn například na tlačítku nebo přímo ve snímku na časové ose. Nyní se podívejme na vlastnosti, jaké lze pomocí funkce setProperty definovat a modifikovat:

Alpha – _alpha

Alpha je průhlednost a definujeme ji hodnotou od 0 do 100, přičemž maximální průhlednost (neviditelnost) je dosažena právě při hodnotě 0. I když je však objekt neviditelný, stále se nachází ve scéně a pokud je to tlačítko, lze na něj i nadále kliknout.

Show focus rectangle – _focusrect

Pro tento parametr definujeme hodnotu "true" nebo "false". Pokud nadefinujeme hodnotu "true", pak by se kolem právě označeného tlačítka nebo textového pole měl objevit žlutý obdélník. Tento obdélník je stejně velký jako "Hit" oblast u tlačítka a projeví se při přepínání se mezi aktivními oblastmi pomocí tabulátoru.

Height, Width – _height, _width

Pomocí těchto dvou parametrů nastavujeme výšku a délku objektu. Zadáváme hodnotu v pixelech, přičemž není nutné zadávat přesné číslo, ale můžeme zadat i výraz.

Name – _name

Jak už název napovídá stanovujeme tímto parametrem nové jméno objektu, na který se odkazujeme.

Quality – _quality

Tímto parametrem stanovujeme kvalitu vykreslování. Kvalita se však stanovuje vždy pro celou scénu a nelze ji nastavit pouze pro jeden symbol. Hodnoty, jakých může tento parametr nabývat jsou čtyři: Low, Medium, High a Best.

Rotation – _rotation

Pomocí tohoto parametru lze zadat pootočení objektu. Toto pootočení se zadává ve stupních.

Scale – _xscale, _yscale

Cílový objekt lze nastavením tohoto parametru zvětšovat či zmenšovat a to jak ve směru x-ové tak y-ové souřadnice. Hodnotu měřítka je třeba zadávat v procentech.

Position – _x, _y

Tento parametr vyžijete v případě, pokud chcete nastavit polohu cílového objektu. Nastavit lze x-ovou souřadnici i y-ovou souřadnici jednotlivě.

Visibility – _visible

Tímto parametrem definujete zda je objekt viditelný. Nabývá hodnoty "true" nebo "false" a v případě, že objekt není viditelný nelze na ně kliknout myší (narozdíl od parametru Alpha).

Sound Buffer Time – _soundbuftime

Tento parametr využijete v případě pokud vkládáte do animace zvuk. Než se zvuk stáhne a začne v animaci přehrávat je třeba nastavit určité prodlení, které slouží právě ke stažení zvuku. Tento čas nastavujeme v sekundách a předem nastavená hodnota je pět sekund.

Reset

Do příkladu jsem umístil také tlačítko Reset, kterým se všechny provedené změny uvedou do původního stavu. Na tlačítku je nadefinován skript:

on (release) {
setProperty ("pc", _rotation, "0");
setProperty ("pc", _xscale, "100");
setProperty ("pc", _yscale, "100");
setProperty ("pc", _alpha, "100");
setProperty ("pc", _x, "210");
setProperty ("pc", _y, "90");
setProperty ("", _quality, "HIGH");
}

Výčet parametrů je opravdu velký, ale přesto si myslím, že je velmi užitečné je znát a také je hojně využívat. V ukázkovém příkladu nebylo možno použít všechny, přesto si však můžete stáhnout a důkladně prozkoumat soubor, kde je jich využita alespoň větší část.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *