PHP 5.3.3 a 5.2.14 – lepší stabilita a bezpečnost

PHP 5.3.3 a 5.2.14 – lepší stabilita a bezpečnost

2

Vývojový tým PHP opět zapracoval a uvolnil další aktualizace verzí 5.3.x a 5.2.x. Jako obvykle se průběžné verze zaměřily hlavně na zlepšování stability a bezpečnosti, přičemž seznam změn je poměrně bohatý. Nejzajímavější pro uživatele je změna týkající se konstruktoru tříd uzavřených v namespace, protože tato úprava není zpětně kompatibilní se staršími verzemi PHP. Dříve bylo možné používat jako konstruktor metodu, která měla stejný název jako třída (z důvodu zpětné kompatibility). Od PHP 5.3.3. toto pravidlo již neplatí pro třídy uzavřené v namespace.

namespace Foo;
class Bar {
  public function Bar() {
    // v PHP 5.3.0-5.3.2 je to konstruktor
    // v PHP 5.3.3 je to obyčejná metoda
  }
}

Tato změna se netýká tříd, které nejsou uzavřené v namespace.

2 Příspěvků v diskuzi

Odpovědět