Plynulá změna barvy pozadí stránky pomocí JavaScriptu

  0

  Na interval.cz již vyšel článek, který vám dovoloval změnit barvu pozadí stránky dle vašeho výběru. K dispozici však bylo pouze 16 barev. V tomto článku vám ukáži jednoduchý skript, který nastaví barvu pozadí pomocí míchání tří základních barev – červené, zelené a modré.

  Nejprve se jako vždy nejprve podívejte na ukázku toho, jak níže popisovaný skript funguje.

  V ukázce je vidět, že barvu pozadí stránky ovládáte šesti tlačítky na přidání, nebo naopak odebrání sytosti jedné ze zmiňovaných základních barev. Prvním krokem tedy bude zapsání těchto HTML prvků.

  <input type=“button“ value=“+ Red“ onClick=“changeBackground2(1)“>
  <input type=“button“ value=“- Red“ onClick=“changeBackground2(4)“>
  <input type=“button“ value=“+ Green“ onClick=“changeBackground2(2)“>
  <input type=“button“ value=“- Green“ onClick=“changeBackground2(5)“>
  <input type=“button“ value=“+ Blue“ onClick=“changeBackground2(3)“>
  <input type=“button“ value=“- Blue“ onClick=“changeBackground2(6)“>

  Jednoduchá tlačítka (doporučuji zarovnat do tabulky), která událostí onClick volají funkci changeBackground2() s číselným parametrem. Tato funkce vypadá takto:

  prefix=“#“;
  rnum1=0;
  bnum1=0;
  gnum1=0;
  rnum2=0;
  bnum2=0;
  gnum2=0;
  hexNumber2=“#000000″;
  rcount=0;
  bcount=0;
  gcount=0;
  function changeBackground2(number) {
    if (number == 1) {
      rnum1 = rcount % 16;
      if (rcount < 15) {
      rcount++;
      }
    }
    if (number == 2) {
      gnum1 = gcount % 16;
      if (gcount < 15) {
        gcount++;
      }
    }
    if (number == 3) {
      bnum1 = bcount % 16;
      if (bcount < 15) {
        bcount++;
      }
    }
    if (number == 4) {
      rnum1 = rcount % 16;
      if (rcount > 0) {
        rcount–;
      }
    }
    if (number == 5) {
      gnum1 = gcount % 16;
      if (gcount > 0) {
        gcount–;
      }
    }
    if (number == 6) {
      bnum1 = bcount % 16;
      if (bcount > 0) {
        bcount–;
      }
    }
    hexNumber2 = prefix+num2hex(rnum1)+num2hex(rnum1)+num2hex(gnum1)+num2hex(gnum1)+num2hex(bnum1)+num2hex(bnum1);
    document.bgColor = hexNumber2;
  }

  Funkce je pomocí podmínek if rozdělena na šest částí. Tyto podmínky kontrolují funkční parametr, který určuje, která z globálních proměnných definovaných před funkcí se bude měnit. Všechny části pracují zcela stejně a proto stačí popsat jen jednu.

  Např. první část (pokud je parametr 1) nastaví proměnnou rnum1 na zbytek po celočíselném dělení rcount/16. Rcount je při prvním volání funkce roven 0; z toho vyplývá, že rnum1 bude 16. Pak vnořená podmínka proměnnou rcount inkrementuje (pokud už není větší než 14). Při dalším zavolání funkce dostane rnum1 hodnotu 15. Poslední 3 části funkce svoji proměnnou (rcount, bcount a gcount) dekrementují – jsou to části, které volají tlačítka na odebírání barvy.

  Předposlední příkaz nastavuje proměnnou hexNumber2, která reprezentuje hexadecimální zápis barvy. První znak je konstanta prefix – tedy #. Další znaky jsou vkládány pomocí funkce num2hex(), která konvertuje číslo na jeho hexadecimální zápis. Proměnné jsou vkládány vždy dvakrát za sebou, můžeme dostat tedy číslo např. #33EEFF, abychom se drželi bezpečných barev webu. Pro vaši informaci – první dvojice znaků určuje červenou složku, druhá zelenou a třetí modrou. Poslední příkaz nastaví pomocí vlastnosti bgColor novou barvu pozadí.

  Funkce num2hex():

  function num2hex(num){
    switch (num){
      case 15: return „f“;
      case 14: return „e“;
      case 13: return „d“;
      case 12: return „c“;
      case 11: return „b“;
       case 10: return „a“;
      case 9: return „9“;
      case 8: return „8“;
      case 7: return „7“;
      case 6: return „6“;
      case 5: return „5“;
      case 4: return „4“;
      case 3: return „3“;
      case 2: return „2“;
      case 1: return „1“;
      default: return „0“;
      }
  }

  Tato funkce pomocí příkazu switch vrací číslo předané v parametru v jeho hexadecimálním formátu. Pro jakékoli číslo, které nepatří do intervalu 1 – 15 vrací 0. To je zajištěno návěštím default. Pro čísla 10 – 15 vrací hexadecimální ekvivalenty a – f. Pro 1 – 9 nechává číslo nezměněno.

  Přeji hezký den.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

  Žádný příspěvek v diskuzi

  Odpovědět