Použití CSS vlastnosti text-shadow pro reliéfní text

Použití CSS vlastnosti text-shadow pro reliéfní text

0

CSS vlastnost text-shadow slouží k vytvoření stínu pod textem (což je ostatně zřejmé už z jejích názvu). Syntaxe této vlastnosti je velmi podobná CSS vlastnosti box-shadow, ale rovněž slouží k vytváření stínu, ale nikolik pro text, ale pro box. Vlastnost text-shadow lze ale použít i pro vytvoření tzv. reliéfního textu, což názorně předvádí článek Using CSS Text-Shadow To Create Embossed Text od Jamese Edwardse.

Zdroj: sitepoint.com.

Žádný příspěvek v diskuzi

Odpovědět