Přehrávač médií ve stránce

16. prosince 2002

V již uveřejněných článcích je ukázáno, jak přehrávat zvuk na pozadí stránek a jak přidat odkaz na přehrávání internetového rádia. V tomto článku si ukážeme, jak přímo v naší stránce zobrazit přehrávač a umožnit tak uživateli komfortnější práci třeba s katalogem videoukázek nebo zatraktivnit zpravodajský server o ukázky přímo v článku.

Prohlédněte si ukázku, měla by vypadat podobně jako na následujících obrázcích:


V zobrazené stránce se objeví přehrávač, jak jej známe z našich Windows. Pro uživatele je pohodlné, že má k dispozici ovládací prvky přehrávače, nemusí nikam dál klikat nebo otevírat zvlášť další okno nebo vůbec soubor pro přehrání stahovat. Vložení takového přehrávače do stránky dosáhneme následujícím kódem:

<object id=“MediaPlayer“ name=“MediaPlayer“
  classid=“CLSID:22D6F312-B0F6-11D0-94AB-0080C74C7E95″
  codebase=“http://activex.microsoft.com/activex/controls/
mplayer/en/nsmp2inf.cab#Version=6,4,5,715″
  width=“320″ height=“69″
  standby=“Nahrávají se součásti Microsoft Windows Media…“
  type=“application/x-oleobject“>
  <param name=“filename“ value=“playlist.asx“ />
  <param name=“autosize“ value=“1″ />
  <param name=“autostart“ value=“1″ />
  <param name=“animationatstart“ value=“1″ />
  <param name=“displaysize“ value=“1″ />
  <param name=“showcontrols“ value=“1″ />
  <param name=“showaudiocontrols“ value=“1″ />
  <param name=“showdisplay“ value=“0″ />
  <param name=“showgotobar“ value=“0″ />
  <param name=“showpositioncontrols“ value=“1″ />
  <param name=“showstatusbar“ value=“1″ />
  <param name=“showtracker“ value=“1″ />
  <param name=“transparentatstart“ value=“0″ />
  <embed type=“application/x-mplayer2″ pluginspage=“http://www.microsoft.com/Windows/MediaPlayer/
    src=“playlist.asx“ filename=“playlist.asx“
    name=“MediaPlayer“ id=“MediaPlayer“
    width=“320″ height=“69″
    autosize=“0″
    autostart=“1″
    animationatstart=“1″
    displaysize=“1″
    showcontrols=“1″
    showaudiocontrols=“1″
    showdisplay=“0″
    showgotobar=“0″
    showpositioncontrols=“1″
    showstatusbar=“1″
    showtracker=“1″
    transparentatstart=“0″>
  </embed>
</object>
<noembed>
  <a href=“sound.mid“ target=“_blank“>Stáhnout záznam</a><br />
</noembed>

Všimněte si, že jsou do sebe zanořeny elementy object a embed. Jde o kompatibilitu, prohlížeč, který nepodporuje ActiveX, využije definici embed. Proti standardu je zde část noembed, která se objeví, pokud prohlížeč vůbec nepodporuje vkládání aplikací, vysunuta mimo celý blok embed. Důvod je prozaický – mám vyzkoušeno, že toto řešení funguje ve všech prohlížečích, pokud však noembed uvedeme tak, jak by mělo být podle normy, způsobí zobrazení takové stránky velmi často pád prohlížeče a stránku je téměř nemožné zobrazit (ověřeno v NN 4.51, Opera 6). Pokud používáte pro tvorbu stránek MS Frontpage 2000 a vyšší, můžete si usnadnit práci využitím průvodce, který je zdarma k dispozici ke stažení. Uvedený trik s přidaným noembed však tento průvodce do kódu negeneruje.

Dále si všimněte, že se řada údajů opakuje. Jednou jsou v části object a jednou v embed. Pokud budeme používat takovýto kód v dynamicky generované stránce, hodilo by se nastavit někde na začátku skriptu vhodné proměnné a ty potom vypisovat (Echo v PHP, Response.Write v ASP apod.) na patřičná místa kódu.

Nyní k jednotlivým parametrům. Přehledná tabulka všech parametrů je uvedena níže, přesto je však dobré si ty hlavní, které jsou i v ukázkovém skriptu, trochu probrat.

Parametry width a height určují velikost zobrazeného přehrávače a to včetně případných ovládacích prvků. Pro zvukové záznamy je tedy dobré určit velikost napevno, a to 320 x 69 (zjištěno experimentálně, vyhovuje pro většinu prohlížečů a verzí instalovaného Windows Media Playeru). Pokud jde o videozáznam, pak je dobré uvést rozměry tam, kde je známe dopředu, pokud je neznáme, tyto parametry je lépe vynechat a nastavit možnost autosize=1, přehrávač si pak nastaví velikost automaticky.

Bohužel, načtení stránky může být provázeno nepříjemným bliknutím, proto se také hodí zvolit možnost transparentatstart=1. Přehrávač pak bude viditelný až v okamžiku, kdy má co přehrávat. Pokud uvedeme šířku menší než 300, je dobré vypnout některé ovládací prvky, jinak budou nehezky zdeformované, případně je možné vypnout ovládací prvky úplně.

parametr význam
allowchangedisplaysize povolit změnu velikosti zobrazení
autorewind po skončení přehrávání přejít na začátek média
autosize nastavit velikost přehrávače automaticky podle přehrávaného média
autostart zahájit přehrávání automaticky
animationatstart zobrazovat animované logo Windows Media při načítání nebo připojování se k médiu
balance nastavení vyvážení stereofonie, hodnoty jsou od -10000 do 10000
bufferingtime počet sekund pro načtení do mezipaměti před zahájením přehrávání, 1-5
clicktoplay přehrávaní je možné zahájit i jen kliknutím na přehrávač
displaysize velikost obrazu, 0=100%, 2=200%, 1=50%
enablecontextmenu povolit ovládání přes kontextové menu
enablefullscreencontrols povolit prvky pro přepnutí na celou obrazovku
enabletracker povolit ovládání posuvu v záznamu ukazatelem pozice v záznamu
filename zadání cesty k médiu, pro starší prohlížeče je třeba uvést i „src“
loop přehrávat opakovaně
mute ztlumit (vypnout) zvuk
playcount hodnota určuje počet opakování přehrání záznamu
rate rychlost přehrávání, 1 je původní, poloviční je 0.5
selectionend počet sekund od začátku média, kde má přehrávání skončit
selectionstart počet sekund od začátku média, kde má přehrávání začít
showcontrols zobrazovat ovládací prvky
showaudiocontrols zobrazovat ovládací prvky pro nastavení zvuku (hlasitost, vypnutí zvuku)
showdisplay zobrazovat údaje o přehrávaném médiu
showgotobar zobrazovat adresní řádek pro možnost zadání cesty k médiu
showpositioncontrols zobrazovat ovládací prvky pro posuv média
showstatusbar zobrazovat stavový řádek přehrávače
showtracker zobrazovat ukazatel pozice v přehrávaném médiu
transparentatstart zobrazovat přehrávač průhledný do doby, než je médium připraveno k přehrávání
videobordercolor nastavuje barvu okraje zobrazovací části, výchozí je černá
videoborderwidth nastaví šířku okraje zobrazovací části
volume přednastavit hlasitost přehrávání, -10000 je nejtišší, 0 nejhlasitější

Je zřejmé, že nastavení parametrů je třeba volit s rozmyslem, je zbytečné povolovat ovládání pomocí ukazatele pozice, pokud nepovolíme jeho zobrazení. Zobrazené prvky je potřeba volit také s ohledem na přehrávané médium: zvuk, video bez zvuku, stream (nelze určit jeho délku). Pokud skryjeme všechny ovládací prvky, je současně dobré umožnit ovládání kontextovým menu a případně spustit přehrávání kliknutím na přehrávač.

Jako hodnotu filename (případně src) uvádíme jméno souboru média nebo i cestu k serveru se streamovaným obsahem. Adresa může být absolutní nebo i relativní, stejně jako u jakéhokoli jiného prvku v HTML dokumentu. Pokud jde o streamovaný formát, může být adresa uvedena i ve tvaru mms://server.cz/video.wax (viz článek o vysílání po internetu). Můžeme si připravit i jednoduchý soubor playlistu. Dejme tomu, že máme, jako v naší ukázce, dva soubory, které chceme přehrávat postupně. Vytvoříme následující soubor playlist.asx:

<asx version=“3.0″>
  <title>Náš playlist</title>
  <entry>
    <title>Neznámá skladba 1</title>
    <author>Neznámý autor 1</author>
    <copyright>Autorská práva neznámá</copyright>
    <ref href=“sound.mid“ />
  </entry>
  <entry>
    <ref href=“sound2.mid“ />
  </entry>
</asx>

Pokud budeme přehrávat soubor playlistu, je třeba upravit alternativní odkaz na soubor ke stažení, uživatel, který nemá k dispozici prohlížeč, který podporuje Windows Media Player, totiž s nabídnutým souborem *.asx mnoho nepořídí. V naší ukázce je pro zjednodušení vybrán do odkazu první soubor, který je uveden v playlistu, to celé je ovšem možné nechat dynamicky vygenerovat na serveru, včetně dynamicky generovaného souboru ASX a seznamu alternativních odkazů na soubory ke stažení. Pro kompletní reference ohledně formátu ASX souboru odkazuji na stránky MSDN.

Přehrávač lze ovládat také pomocí skriptu, jsou podporovány všechny metody zpřístupňující uvedené volby a ještě některé další. (Bude-li zájem, můžeme si jejich použití popsat v dalším článku.) Můžeme tak vytvořit přehrávač, který má úplně jiný vzhled i jiné rozmístění ovládacích prvků. Záleží také na verzi přehrávače nebo pluginu instalovaného v systému uživatele, některé starší verze nepodporují všechny parametry, které prostě ignorují. Naopak poslední verze přehrávače Windows Media Player pro Windows XP podporuje řadu dalších parametrů.

Je lhostejné, zda budeme přehrávač vkládat přímo do stránky, nebo si vytvoříme zvlášť stránku jen pro přehrávač a tuto budeme otevírat v novém okně. V každém případě bychom ale neměli zapomenout doplnit alternativní odkaz pro ty, kteří nemusejí mít Windows nebo Mac anebo jim prostě Windows Media Player nechutná a nemají v prohlížeči potřebné pluginy.

Soubory ukázky si můžete jako obvykle stáhnout.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Další článek brdy.info
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *