Statické filtry v CSS – přehled 3.

20. listopadu 2002

V dnešním přehledu si předvedeme možnosti filtrů pro manipulace s barevnými vlastnostmi objektu. Jde o filtry Gray, Invert, Mask a Xray, jejichž schopnosti se uplatní především při práci s grafickými prvky na stránce.

Filtr Gray

Tento filtr zobrazí prvek černobíle.

Syntaxe: { filter: gray(enabled=boolean); }

Parametr Popis
Enabled Určuje možnost použití filtru. Může nabývat hodnot true (zapnutý) nebo false (vypnutý).

Firma Microsoft zahrnula tento filtr také do nového filtru BasicImage, který je možno použít ve spojení s novou syntaxí, ovšem ta je podporována až od MSIE 5.5. Filtr Gray je opravdu jednoduchý, podívejte se na tento příklad:

Ukázkový obrázek s použitým filtrem Gray

Zdrojový kód je <img src="grayinvertxray.jpg" width="300" height="200" alt="Ukázkový obrázek s použitým filtrem Gray" style="filter: gray();">

Filtr Invert

Filtr Invert, jak je již z názvu patrné, invertuje prvek, přesněji řečeno, obrací hodnoty jasu, kontrastu a odstínu.

Syntaxe: { filter: invert(enabled=boolean); }

Parametr Popis
Enabled Určuje možnost použití filtru. Může nabývat hodnot true (zapnutý) nebo false (vypnutý).

Také tento filtr byl firmou Microsoft zahrnut do nového filtru BasicImage, který je možno použít ve spojení s novou syntaxí, ovšem ta je podporována až od MSIE 5.5. Podobně jako filtr Gray je i filtr Invert velice jednoduchý, podívejte se na následující příklad:

Ukázkový obrázek s použitým filtrem Invert

Zdrojový kód je <img src="grayinvertxray.jpg" width="300" height="200" alt="Ukázkový obrázek s použitým filtrem Invert" style="filter: invert();">

Filtr Mask

Filtr Mask vykreslí transparentní plochy barevně a z netransparentních ploch udělá průhlednou masku.

Syntaxe: { filter: mask(color=#RRGGBB, enabled=boolean); }

Parametr Popis
Color Určí barvu původně transparentních ploch. Barva je specifikována ve standardním formátu #RRGGBB, kde RR je hodnota červené barvy vyjádřená v hexadecimálním tvaru, GG hodnota zelené barvy a BB hodnota modré barvy.
Enabled Určuje možnost použití filtru. Může nabývat hodnot true (zapnutý) nebo false (vypnutý).

Filtr Mask je trochu složitější na pochopení, proto vřele doporučuji vyzkoušet si jej přímo na testovací stránce firmy Microsoft. Malý příklad však najdete i zde:

Ukázkový obrázek - bez filtru     Ukázkový obrázek - s filtrem

Zdrojový kód obrázku s použitím filtru je <img src="mask.gif" width="200" height="120" alt="Ukázkový obrázek - s filtrem" style="filter: mask(color=#0000cc);">

Filtr Xray

Tento filtr změní barevnou hloubku prvku, výsledek se trochu podobá rentgenovému snímku.

Syntaxe: { filter: xray(enabled=boolean); }

Parametr Popis
Enabled Určuje možnost použití filtru. Může nabývat hodnot true (zapnutý) nebo false (vypnutý).

Podobně jako některé předchozí, i tento filtr byl firmou Microsoft začleněn do nového souhrnného filtru BasicImage, který je možno použít ve spojení s novou syntaxí, ovšem ta je podporována až od MSIE 5.5. Filtr Xray se zdánlivě chová stejně jako filtr Gray:

Ukázkový obrázek s použitým filtrem Xray

Zdrojový kód je <img src="grayinvertxray.jpg" width="300" height="200" alt="Ukázkový obrázek s použitým filtrem Xray" border="0" style="filter: xray();">

Opět upozorňuji, že plnou podporu těchto filtrů obsahuje pouze Internet Explorer, ačkoli v novém návrhu CSS3 je na ně také pamatováno a některé další prohlížeče na ně již začínají pamatovat.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek XHTML - klientské skripty
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *