Virtuální studium – Scio.cz

8. dubna 2005

Blíží se maturitní zkoušky a s nimi narůstá i nervozita studentů. Díky internetu mají dnes přípravu velmi ulehčenou. Nemusí nic ručně opisovat, kopírovat nebo dokonce vypracovaná témata kupovat. Stačí zajít na specializované weby. Vydatným pomocníkem jsou třeba e-learningové virtuální testy, na nichž si studenti ověří své znalosti ještě před maturitní zkouškou. Jedním ze serverů, který tuto službu nabízí maturantům a budoucím vysokoškolákům, je Scio.cz.

Český uživatel nalezne dnes na internetu kromě jednoduchých on-line kurzů také možnosti pro virtuální studium věnované učivu středních a vysokých škol. A protože se blíží maturitní zkoušky, zajímalo mě, jak internet ulehčuje studentům přípravu na tuto zkoušku života. Neboť, než se student naděje, rychle uběhnou písemky, odevzdá pár referátů, má za sebou vyzkoušení a musí být „in“ na maturitu před komisí.

Návštěva internetových stránek každému studentovi určitě povznese sebevědomí. Například na serveru Maturitní otázky.cz jsou k mání vypracované části maturitních otázek. I když jsou některé sekce ještě neobsazené, určitě si tu maturanti najdou dost potřebných titulů. A jestliže si chce student stáhnout kompletní vypracované maturitní otázky, dokonce v mnohých případech i podle typů jednotlivé škol, má takovou možnost na serveru Maturita.cz, případně na serveru skolavpohode.cz. Rychlé testy pro přijímačky na vysoké školy lze absolvovat on-line na webu Superstudent.cz.

Výběr je opravdu velmi pestrý, nestačil by na něj jeden rozsáhlý článek. Tentokrát však chci zmínit web, který se od ostatních poněkud odlišuje. Je to server společnosti Scio, která se mimo jiné zabývá také on-line testováním a výukou přes internet.

Hlavní stránka serveru Scio.cz
Hlavní stránka serveru Scio.cz

Studenti mohou porovnat výsledky

Společnost Scio vznikla v roce 1996 jako nadace, v roce 2001 se transformovala do obecně prospěšné společnosti a od školního roku 2004/2005 většinu činností převzala společnost s ručením omezeným. Zaměřuje se především na přípravu žáků a studentů na přijímací zkoušky.

Zvláštností na tomto serveru je, že jednotlivé produkty obsahují testy, které studentovi umožňují, aby si porovnal dosažené výsledky s ostatními. Ve „Srovnávacích zkouškách“ absolvuje každý účastník rozsáhlý test, který je podobný tomu, jenž ho čeká u přijímacích zkoušek. Vychází z testování uskutečněných s žáky a studenty základních a středních škol. Každý, kdo absolvuje test, se tedy dozví, jak je na tom v porovnání s ostatními, což je důležitá informace, zvláště před přijímací zkouškou na střední nebo vysokou školu.

A jelikož jsou výsledky srovnávacích zkoušek naprosto objektivní a navzájem plně porovnatelné, některé vysoké školy k nim přihlížejí v přijímacím řízení. Testy se používají například u přijímacích zkoušek na Fakultě sociálních studií MU Brno (od roku 2001). V letošním roce Scio také zajišťuje kompletní přijímací řízení na většinu oborů Přírodovědecké fakulty, Pedagogické fakulty a Zdravotně-sociální fakulty Ostravské univerzity a podílí se také na přípravě testů na přijímací zkoušky na Právnickou fakultu University Karlovy.

On-line testy

Pro on-line studium, které patří do oblasti distančního vzdělávání, je příznačná multimediální forma, při které jsou studující a vzdělavatelé v průběhu studia od sebe odděleni. To samozřejmě klade zvýšené nároky na kvalitu produktů. Velký důraz je proto kladen na přehlednost, jednoduchost a zároveň důsledné posouzení výsledků jednotlivých kurzů. Tyto zásady, myslím, vrchovatě naplňují placené On-line testy .Do nabídky se dostanete jednoduše přímo na hlavní stránce z menu v centrálním rámečku: | Vstup pro individuální zájemce | On-line testy | (pro každou sekci si lze vybrat samostatný on-line test).

Testy jsou k dispozici pro ČJ, MA, NJ, AJ, BI, FY, CH, OSP (obecné studijní předpoklady), ZSV a DĚ. Student si takto velmi rychle prověří své znalosti a zvýší si svou šanci na úspěšné složení maturity i přijímacích zkoušek na vysokou školu. Testy dokáží okamžitě vyhodnotit odpovědi studenta, takže hned zjistí, kde chybuje. V závěru testů je uvedena percentilová tabulka, z níž se dozví, jak je na tom v porovnání s  vrstevníky – kolik jich předehnal. To je klíčová informace zejména pro přijímací zkoušky, kde berou prvních „x“ nejlepších. Je výborné, že pro každý předmět jsou k dispozici nejméně tři různé verze testu (v trvání 20 až 30 minut). Student má na výběr, zda zvolí například po dvou testech ze dvou předmětů či ze čtyř předmětů po jednom.

On-line zkoušky

Dalším dobrým pomocníkem pro každého studenta jsou určitě srovnávací zkoušky. I tentokrát je třeba vycházet z hlavní stránky serveru, kde jsou odkazy pro studenty (Chci na VŠ, SŠ…) a školy (Vstup pro školy, kraje…) v centrálním rámečku hlavní stránky webu. Zde zvolíte, zda chcete absolvovat testy pro přijímačky na vysokou školu, střední školu, či víceleté gymnázium – pro každou tuto sekci si můžete vybrat samostatnou on-line zkoušku. Případně můžete kliknout v podvalu stránky na ikonu myší. Oběma cestami se dostanete do okna Základní informace a provedete výběr podle svého zájmu. Nejprve se vám otevře okno internetového obchodu serveru, kde se přihlásíte na Srovnávací zkoušky, které můžete absolvovat ve svém krajském městě.

Internetové kurzy

Na serveru pamatují také na e-learningové kurzy. Vedle registrovaných účastníků kurzů mají přístup k ukázkovým produktům také potencionální zájemci. Je třeba aktivovat na hlavní stránce webu: | Vstup pro individuální zájemce | Internetové kurzy |. Objeví se dialogové okno pro registraci a v pravém sloupci uvidíte oddíl Demo internetové kurzy. Jsou to tři kategorie internetových kurzů, a to pro základní školy a maturanty. Škoda jen, že v Demu jsou přístupné jen první lekce kurzu a že se neukládají dosažené studijní výsledky. Na druhé straně platící zájemci mají komfortní podmínky. Jsou pro ně připraveny kurzy z matematiky, českého jazyka, základů společenských věd, obecných studijních předpokladů, právní logiky a biologie. K těmto kurzům je k dispozici živý lektor, který odpovídá na dotazy studentů on-line.

Kurz biologie

Zajímala mě úroveň e-learningového Kurzu biologie pro 4. ročník středních škol. Jako ostatní internetové kurzy, i tento nese známky virtuálního studia. Student může ze své fiktivní třídy (na svém počítači) komunikovat s lektorem prostřednictvím formuláře z webového rozhraní. Je zde „Nápověda“. V odkaze „Nastavení“ si vybere nejen nezbytnou přezdívku a oslovení, ale rovněž ikonu svého průvodce, a může začít studovat. Pokud by snad přece tápal, využije další odkaz nápovědy „Seznam pramenů“. Výběr je velmi bohatý, tématicky rozdělen, takže lze pro znalosti kam jít.

Internetový kurz Biologie pro maturanty, obsah
Internetový kurz Biologie pro maturanty, obsah

Vědomosti z dalších webů

Ovládání kurzu nemá chybu, vše probíhá jednoduše a logicky. Při vstupu vás přivítá rámeček Jana Ámose Komenského s pozváním: „Následuj můzu Elvíru za věděním!“ Výběr jednotlivých témat je rozsáhlý. Po kliknutí na jakýkoli odkaz se zobrazí žádaná informace buď z interních zdrojů serveru scio.cz, nebo je student naveden na konkrétní webový server, který se vybranou látkou zabývá. V kurzu biologie jsem v jediné lekci „Evoluce“ objevil celkem jedenáct navazujících témat i s odkazy.

Internetový kurz Biologie pro maturanty, lekce Evoluce
Internetový kurz Biologie pro maturanty, lekce Evoluce

Uživatelské prostředí

Návštěvník se na webu scio.cz velmi dobře orientuje. Navigace je jednoduchá a logická. Škoda jen, že se www stránky více přiklánějí ke komerční bázi (k placeným produktům). Prostě uživatel platí, protože dostává kvalitní produkty. Na domovské stránce webu mi schází samostatný odkaz pro on-line ověření některé kompletní verze testu či kurzu. Tuto možnost mají pouze ti, kteří se účastnili některých zkoušek.

K dispozici jsou Demo verze obou on-line produktů (on-line testů a internetových kurzů), avšak jen s omezeným přístupem. Kurzy mají přístupnou pouze první lekci. On-line test je přístupný kompletně (včetně percentilové tabulky), jen výběr testů je omezen.

Technologie

On-line testy a e-learningové kurzy na serveru scio.cz pracují na platformě operačního systému Windows 2003 v prostředí ASP s Microsoft SQL jako databázovým strojem. On-line testy a internetové kurzy podporují nejen Internet Explorer 5.5 a vyšší, ale také Mozillu a Firefox!

Mimochodem, v současné době se připravuje platba produktů pomoci SMS…

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *