XHTML – elementy title a base

7. listopadu 2002

V dnešním pokračování seriálu o XHTML si představíme první elementy patřící do hlavičky dokumentu. Jsou to title sloužící pro titulek a base, který udává základní URI stránky.

Element title – titulek dokumentu

Povolený obsah: (#PCDATA)

Atributy:

%i18n;
Tato parametrická entita obsahuje atributy internacionalizace, tedy lang, xml:lang a dir.
id       ID       #IMPLIED
Obsahem tohoto atributu je jméno elementu.

Element title v XHTML 1.0 Strict DTD

Element title je povinný pro každý XHTML dokument (i pro ten, který je zobrazován uvnitř rámů). Jeho obsahem může být pouze text (včetně znakových entit), nemůže obsahovat žádné elementy ani komentáře.

Co se týče sémantického významu, slouží element title k udávání titulku dokumentu – ten by měl co nejlépe vystihovat obsah dokumentu a měl by být spíše delší než kratší. Také by měl uživatele uvádět do kontextu tématu, kterým se stránka zabývá. Vizuální prohlížeče ho zobrazují většinou v titulku okna programu, hlasové prohlížeče ho čtou ještě před samotným obsahem stránky.

Význam titulku byste rozhodně neměli podceňovat, a to z těchto důvodů:

  • Titulek je často jediným textem, podle kterého se uživatel rozhoduje, zda se vaší stránkou bude zabývat – ať už se jedná o nadpis stránky ve výsledcích vyhledávání, úvodní text při hlasovém výstupu nebo titulek minimalizovaného okna v operačním systému uživatele.
  • Textu uzavřenému v titulku přisuzují velkou prioritu vyhledávače, takže vhodně volené titulky mohou vaší stránce pomoci k lepšímu umístění ve výsledcích vyhledávání.
  • Pokud si uživatel vaši stránku ukládá, nabídne mu prohlížeč většinou titulek dokumentu jako jméno uloženého souboru – pokud je titulek nevhodně zvolený, musí uživatel toto jméno přepisovat.

Rozhodně byste se měli vyvarovat takových titulků, kdy je na všech stránkách webu uvedeno pouze jméno stránek (případně doplněné jejich sloganem nebo hlavním tématem) a již ne témata, kterým se zabývají jednotlivé stránky. Tuto praktiku nezřídka využívají i některé profesionální servery, což ale neznamená, že je správná.

Jméno webu je ale i přesto vhodné uvádět v titulcích na všech jeho stránkách (samozřejmě doprovázené tématem té které stránky), protože to přispívá k jednotnosti celého webu, který potom působí důvěryhodněji. Nyní několik příkladů:

Špatně: <title>Pepova stránka o autech</title>
Dobře: <title>Pepova stránka o autech: Jak vyměnit pneumatiku</title>
Dobře: <title>Jak vyměnit pneumatiku (Pepova stránka o autech)</title>
Dobře: <title>Pepova stránka o autech &gt;&gt; pneumatiky &gt;&gt; výměna</title>
<!– Entity &gt; budou při interpretaci nahrazeny znakem >, který není možné zapisovat přímo do kódu, pokud se nejedná o značkování elementu –>

Element base – základní URI dokumentu

Povolený obsah: EMPTY (žádný obsah)

Atributy:

id       ID       #IMPLIED
Obsahem tohoto atributu je jméno elementu.
href       %URI;       #REQUIRED
Obsahem tohoto atributu je URI, které se stane základním URI pro všechny relativní URI v dokumentu. Toto URI musí být absolutní.

Element base v XHTML 1.0 Strict DTD

Element base slouží k nastavení základního URI dokumentu. Toto URI je potom používáno jako základní všude v dokumentu, kde se používají relativní URI (odkazy, vložené objekty, styly, skripty), a to včetně všech stylů uvnitř elementu style v dokumentu.

Element base se smí v dokumentu vyskytovat maximálně jednou a pokud se vyskytuje, musí se nacházet ještě před prvním použitým URI v dokumentu.

Pokud není element base uveden, základním URI dokumentu se stává URI, kde je dokument umístěn. Je také možné předat základní URI pomocí mechanismů používaného síťového protokolu (např. HTTP hlavičkou). Pokud je ale zároveň uveden element base, dává se přednost zde uvedenému základnímu URI. Navíc u dokumentů, které nemají žádné umístění (např. XHTML dokument posílaný mailem), zároveň používají relativní URI a základní URI u nich není předáno pomocí mechanismů protokolu, je element base povinný.

Nyní jeden příklad na použití elementu base – uvažme, že na adrese http://superserver.cz/forum/o-webu/index.html se nachází někde ve zdrojovém kódu relativní URI ../stranka.html. Za normálních okolností (tzn. bez uvedení elementu base) by takové URI vedlo na http://superserver.cz/forum/stranka.html. Pokud bychom ale uvedli v hlaviččce dokumentu index.html element base v tomto znění:

<base href=“http://superserver.cz/forum/“ />

vedlo by URI na http://superserver.cz/stranka.html.

Předchozí článek accept.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *