XSLT, příručka internetového vývojáře

2. října 2003

Hledáte-li knihu, která by vás zavedla do světa XSLT, možná vás zaujme překlad Stevena Holznera – XSLT, příručka internetového vývojáře. Jedná se o celkem rozsáhlou kvalitní publikaci o XSLT.

Publikace „XSLT, příručka internetového vývojáře“ je zaměřena nejen na pochopení syntaxe jazyka XSLT, ale i na to, jak tuto technologii použít. Abyste tuto publikaci mohli studovat, musíte umět alespoň základy XML a HTML. Pro čtenáře, kteří nevědí, co je XSLT, nabízím stručný popis – pomocí XSLT můžeme manipulovat s obsahem XML a převést ho například na HTML, XML, RTF, TXT a další. (XSLT je ve skutečnosti spolu se XSL-FO součástí širší specifikace XSL).

Kniha „XSLT, příručka internetového vývojáře“ je zřejmě nejrozsáhlejší publikací o XSLT na našem trhu. Myslím si, že je celkem dobrá, ačkoli má i své nedostatky. Ale jedna věc mne na této publikaci opravdu překvapila, a sice jak čtenáři vnucuje knížku „Inside XML“, kterou vydalo stejné nakladatelství. Kdyby byla zmíněna pouze na začátku knihy nebo v souhrnu doporučené literatury, bylo by vše v pořádku. Ale to, že je doporučována například ke studiu Javy, to už je na mě opravdu příliš. Odhaduji, že v knížce bylo uvedeno doporučení „další informace najdete v knížce Inside XML“ minimálně 50 krát.

Kniha je rozdělena na dvanáct kapitol (o průměrně třiceti stranách), které nás postupně seznamují s historií, teorií XSL, transformací XML na HTML, RTF a PDF. Na konci publikace jsou ještě dvě přílohy. Příloha A obsahuje úryvek z DTD pro styly XSLT, příloha B zase formátovací vlastnosti XSL-FO.

Podrobnější popis kapitol:

 1. Základy XSLT – na začátku je úvod XSL, popis XSLT procesorů, popis XSL editorů, ukázky transformací XML na HTML a XHTML.
 2. Tvorba a používání stylů XSLT – úvod do XSLT, seznámení s pojmy jako kořenový uzel, uzel atributu, uzel komentáře, uzel elementu, uzel s definicí jmenného prostoru, uzel s instrukcí pro zpracování a textový uzel. Porovnání modelu informační sady XML se stromovým modelem XSLT, ukázka zjednodušených stylů XSLT.
 3. Tvorba a používání šablon – popis tvorby nové šablony, zpracování vnoření uzlů, tvorba porovnávacích vzorů (podrobněji se ale tomuto tématu věnuje čtvrtá kapitola), instrukce, <xsl:text>.
 4. Tvorba porovnávacích vzorů – v této kapitole se naučíte psát a využívat porovnávací vzory, poznáte osy vzorů a predikáty.
 5. Rozhodovací procesy a třídění dat – kapitola věnující se především instrukcím <xsl:if>, <xsl:choose>.
 6. Transformace z XML na XML, HTML, XHTML, RTF a úprava obsahu dokumentu – kapitola se věnuje transformaci XML na HTML nebo XHTML. Když jsem si přečetl její část o doctype, myslel jsem si, že dále se v příkladech budou už generovat HTML s doctype, ale nestalo se tak.
 7. Jak pochopit a používat jazyk XPath – v úvodu jsou vysvětleny datové typy XPath, tvorba cest, skoky a umístění, největší část zaujímá popis os.
 8. Používáme funkce jazyků XSLT a XPatch – popis různých funkcí Xpath především na téma manipulace se sadami uzlů, manipulace s řetězci, práce s čísly a na závěr booleovské funkce v dotazovacím jazyku XPath.
 9. Pojmenované šablony, argumenty a proměnné – kapitola věnovaná proměnným, argumentů XSL, dále popisu elementů <xsl:param>, <xsl:key>, <xsl:document> a nakonec <xsl:namespace-alias>.
 10. Aplikační rozhraní procesorů XSLT – popis procesorů XSLT, část věnovaná MSIE je podle mne zbytečná, protože výhodou XML s XSLT je především multiplatformita a nezávislost na konkrétním prohlížeči.
 11. Práce s XSLT při tvorbě dokumentů XSL-FO: Text a tabulky – nabízí stručný úvod do XSL-FO (stručný, protože XSL-FO je mnohem složitější než XSLT, a tak by na jeho popsání nestačila ani celá kniha).
 12. Práce s XSLT při tvorbě dokumentů XSL-FO: Seznamy, obrázky, novinové sloupce a rozvržení – obsahuje popis vkládání obrázků atp. do XSL-FO.

Myslím, že se jedná o kvalitní publikaci, která je zaměřena na výklad prostřednictvím množství příkladů (stejný podklad, jiný výsledek). Trochu může vadit stáří knihy (rok 2002), protože logicky neobsahuje nejaktuálnější specifikace. Na druhou stranu se jedná zřejmě o nejpodrobnější knížku na téma XSLT na našem trhu, takže pokud se chce člověk naučit XSLT a umí jenom česky, pak je pro něj tím nejlepším pomocníkem. Jak už jsem zmínil, zarazilo mne, že prakticky ve všech generovaných HTML dokumentech chybělo doctype (popřípadě bylo deklarováno, že jde o XML místo HTML). V knížce je také pár překlepů, ale není jich zase tolik, aby se nedaly ignorovat. Na doprovodném CD se nacházejí editory a procesory XSLT (XT, Saxon, MSXML a Xalan) a také zdrojové kódy příkladů v knížce, takže je spolu s přílohou dobrým průvodcem problematikou XSLT a mohu ji vřele doporučit.

Informace o knize

Název: XSLT, příručka internetového vývojáře
Autor: Steven Holzner
Vydal: Computer Press
Cena: 690 Kč (621,00 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Další článek urnaclan.com
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *