Štítek: Ajax

Komunikace v reálném čase díky Server-Sent Events a Web Sockets

11. března 2015

AJAX nikdy nebyl jedinou možností, jak aktualizovat obsah webových stránek bez nutnosti jejich znovunačtení. Dalo se to provést ještě dynamickým vytvářením elementu script s externím zdrojem (JSONP) nebo kořistěním dat z neviditelného

Seriál o komunikaci mezi stránkou a serverem: 2.AJAX: CORS,polling

25. února 2015

Per aspera ad astra. Také AJAX měl v cestě na výsluní řadu překážek. Sotvaže se vyřešily trable s nepodporou a inkompatibilitou a ajaxové prezentace se mohly začít rozmáhat, objevil se problém s adresováním

Seriál o komunikaci mezi stránkou a serverem: Díl 1. AJAX v kostce

19. února 2015

Název AJAX (asynchronní JavaScript a XML) se sice poprvé veřejně objevil až v dubnu 2005 v článku J. J. Garretta, nazvaném Ajax: A New Approach to Web Applications, ale jeho historie je mnohem starší.