Štítek: Pro CSS: formátování

Hover efekt pro seznam odkazů

16. července 2007

Chcete-li ozvláštnit seznam odkazů, vhodným prvkem může být například tzv. hover efekt který známe převážně z různých typů tlačítek.

Tabulka s posuvníkem a pružnou šířkou

10. července 2007

Tabulka u které je popis sloupců jednotlivých buněk viditelný i po scrollování směrem dolů. Její šířka není pevně stanovena a mění se v závislosti na velikosti viewportu.

Obrázkové popisné seznamy

30. března 2007

Toto řešení ukazuje efektní vylepšení strohých textových popisných seznamů pomocí obrázků uvozujících texty. Seznam definic (definition list – DL) tak můžeme jednoduše zkrášlit pomocí tématického obrázku.

Objekt mezi odstavci

15. srpna 2006

Toto řešení ukazuje, jak pomocí CSS umožnit vložení obrázku nebo i jiného objektu (například textu nebo videa) do prostoru mezi vizuální sloupce ve dvou a vícesloupcovém rozvržení textu.

Fotogalerie se stejnou výškou řádku

21. července 2006

Tato galerie ukazuje kombinaci několika CSS vlastností, pomocí nichž je dosaženo pružnosti fotogalerie a zároveň stejné výšky řádků v případě, že je některá kartička ve stejném řádku vyšší než jiná.

Fotogalerie se zmenšenými obrázky a popisky

19. července 2006

Toto řešení ukazuje, jak s pomocí CSS vytvořit fotogalerii, ve které jsou jednotlivé obrázky umístěny ve stejně vysokých divech (kontejnerech) i s popisky. Tím je dána i výška řádků s obrázky. Kód je

HR – vodorovná čára

13. června 2006

Řešení ukazuje využití HTML elementu HR, tedy vodorovné čáry. Tag HR se již příliš nepoužívá, ale sémanticky do HTML stále patří. Proto je dobré v dokumentech používat. Ukážeme si, jak čáry

Kalendář v CSS

27. dubna 2006

Toto řešení ukazuje, jak lze pomocí kaskádových stylů vytvořit vizuálně působivý kalendář. V příkladu jsou uvedeny dva kalendáře – jeden kalendář je vytvořen pomocí tabulek a druhý bez jejich použití.

Inline tlačítka

21. dubna 2006

Toto řešení ukazuje, jak vytvořit čistě textová tlačítka. Tato tlačítka jsou formátována jako inline prvky uvnitř textu. Mohou tedy být formátována jako plovoucí, zarovnávána nebo vkládána do seznamů.

Styly formulářů

30. března 2006

Toto řešení předvádí, jak pomocí CSS upravit vzhled formulářů. Ve třech ukázkách jsou demonstrovány formuláře s různými položkami a možnostmi jejich stylování.

Rámování tabulek

21. března 2006

Toto řešení ukazuje, jak můžeme formátovat tabulky, především jejich okraje, abychom dosáhli co nejlepšího vizuálního efektu. Různé styly rámečků kolem tabulek a jednotlivých buněk usnadňují vnímání jejich obsahu a zvyšují

Mapa webu

9. března 2006

Toto řešení ukazuje, jak se dá formátovat libovolný stromový výpis.

Formátování tabulek

13. února 2006

Toto řešení ukazuje běžné i méně obvyklé způsoby formátování tabulek. Zajímavá je například možnost formátovat sloupce tabulky.

Hrátky s okrajem textu

9. ledna 2006

Někdy se může hodit poněkud netypické formátování plovoucích objektů v textu. Denně takové formátování můžeme vidět například v tištěných novinách. Toto řešení ukazuje, jak podobného efektu dosáhnout na webových stránkách pomocí CSS.

Obrázek na pozadí odstavce

12. prosince 2005

Toto řešení ukazuje, jak zlepšit vzhled odstavců na Vašich stránkách. Ukazuje jak vytvořit zvýraznění prvního slova v odstavci obrázkem na pozadí nebo možnost jak například vylepšit citace. Jedná se o jednoduché

  1. 1
  2. 2