Články autora David Morkes

Aktivní webová stránka pomocí XML

16. prosince 2002

Pokud na svých webových stránkách zobrazujete dynamická data, například různé sestavy, nabídky a podobně, které se periodicky aktualizují, většinou míváte tato data uložena v databázi. Pro jednodušší účely můžete databázi do určité

Poodhalené ADO.NET

11. října 2002

ADO.NET představuje soubor tříd pro přístup k datům v technologii .NET. Pokud jste však zvyklí pracovat s klasickým ADO (ActiveX Data Objects), přeorientovat se na ADO.NET pro vás nebude tak obtížné.

Java Applet krok za krokem

27. září 2002

V tomto článku projdeme krok za krokem proces tvorby jednoduchého appletu v prostředí Microsoft J++ a jeho zabudování do HTML stránky, včetně jeho spolupráce s JavaScriptem, který bude HTML stránka obsahovat, a

Slabikář JavaScriptu – ovládání prvku SELECT

17. července 2002

Ovládací prvek SELECT se používá na formulářích pro výběr jedné nebo více položek seznamu. Každý prvek SELECT obsahuje vlastnosti a metody používané skriptem a navíc kolekci položek, které seznam obsahuje. Podívejme se

Slabikář JavaScriptu – základy práce s formuláři

25. června 2002

Formuláře jsou na HTML stránkách velmi časté. V tomto pokračování si shrneme základní možnosti práce s nimi.

Slabikář JavaScriptu – práce s vkládanými styly

17. června 2002

Formátování HTML stránek je nejjednodušší a nejefektivnější pomocí kaskádových stylů. Pomocí JavaScriptů lze tyto styly měnit a dosahovat tak jednoduše a průhledně zajímavých dynamických efektů. Následující článek vám ukáže, jak

Slabikář JavaScriptu – příklady

5. června 2002

Než budeme pokračovat v detailnějším popisu vytváření a používání dynamických efektů s využitím JavaScriptu, ukažme několik praktických příkladů. Ty demonstrují malou část možností, které vývojář má. Pro větší názornost jsou příklady opatřeny

Slabikář JavaScriptu – základy objektu document

24. května 2002

Při programování klientských skriptů je zapotřebí vědět, jakým způsobem lze přistupovat k jednotlivým objektům a elementům na HTML stránce. Tedy těm, které jsou obsaženy v objektu „document“ skriptovacího modelu. Vedle toho popíši

Slabikář JavaScriptu – další objekty

6. května 2002

Tento díl slabikáře bude pojednávat o dalších objektech prohlížeče, které jsou v hierarchii přímo pod objektem Window. Popsány zde budou objekty Location, History, Navigator a Screen. Kromě uvedených objektů jsou na

Slabikář JavaScriptu – DOM, objekt Window

3. května 2002

Kromě syntaxe a sémantiky příkazů programovacího jazyka je vždy zapotřebí znát objektový model, který je možné programem ovládat. U JavaScriptu se jedná jednak o jeho vlastní vestavěné objekty a jednak

Slabikář JavaScriptu – ostatní události

24. dubna 2002

Kromě událostí vyvolaných myší, které jsou popsány v přecházejícím dílu, jsou velmi užitečné i některé další. Jejich popis doplněný o příklady použití předkládám v dnešním pokračování.

Slabikář JavaScriptu – události myši a objekt Event

16. dubna 2002

Dynamické HTML stránky téměř vždy obsahují programový kód JavaScriptu připojený k událostem, které mohou na stránce nastat. Aby bylo možné takové stránky tvořit, je nutné znát jejich význam. Podívejme se tedy

Slabikář JavaScriptu – funkce a události

10. dubna 2002

Funkce jsou základním stavebním kamenem snad každého programovacího jazyka. Programové kódy JavaScriptu se z větší části skládají ze samostatných funkcí, jejichž spouštění je často vázáno na výskyt událostí v HTML dokumentu. Tímto

Slabikář JavaScriptu – řízení běhu skriptu

3. dubna 2002

Jako jiné programovací jazyky i JavaScript má podmínkové příkazy, příkazy cyklu (a další) pro rozhodování, která část skriptu a kolikrát má být provedena. Základním klíčovým slovem při rozhodování je „if“.

Slabikář JavaScriptu – konverze datových typů a priorita operátorů

26. března 2002

Co se stane, když se pokusíte sečíst číslo, numerický řetězec a hodnotu typu Boolean? Podobné situace nastávají v praktickém životě programátora velmi často. Proto jsem se jim rozhodl věnovat speciální díl

  1. 1
  2. 2