Autoři OdDavid Morkes

David Morkes

Profilový obrázek
20 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0

Pokud na svých webových stránkách zobrazujete dynamická data, například různé sestavy, nabídky a podobně, které se periodicky aktualizují, většinou míváte tato data...

0

ADO.NET představuje soubor tříd pro přístup k datům v technologii .NET. Pokud jste však zvyklí pracovat s klasickým ADO (ActiveX Data Objects), přeorientovat se...

0

V tomto článku projdeme krok za krokem proces tvorby jednoduchého appletu v prostředí Microsoft J++ a jeho zabudování do HTML stránky,...

0

Ovládací prvek SELECT se používá na formulářích pro výběr jedné nebo více položek seznamu. Každý prvek SELECT obsahuje vlastnosti a metody používané...

0

Formuláře jsou na HTML stránkách velmi časté. V tomto pokračování si shrneme základní možnosti práce s nimi. Všechny formuláře dokumentu...

0

Formátování HTML stránek je nejjednodušší a nejefektivnější pomocí kaskádových stylů. Pomocí JavaScriptů lze tyto styly měnit a dosahovat tak jednoduše a...

0

Než budeme pokračovat v detailnějším popisu vytváření a používání dynamických efektů s využitím JavaScriptu, ukažme několik praktických příkladů. Ty demonstrují malou...

0

Při programování klientských skriptů je zapotřebí vědět, jakým způsobem lze přistupovat k jednotlivým objektům a elementům na HTML stránce. Tedy těm,...

0

Tento díl slabikáře bude pojednávat o dalších objektech prohlížeče, které jsou v hierarchii přímo pod objektem Window. Popsány zde budou objekty...

0

Kromě syntaxe a sémantiky příkazů programovacího jazyka je vždy zapotřebí znát objektový model, který je možné programem ovládat. U JavaScriptu se...

0

Kromě událostí vyvolaných myší, které jsou popsány v přecházejícím dílu, jsou velmi užitečné i některé další. Jejich popis doplněný o příklady...

0

Dynamické HTML stránky téměř vždy obsahují programový kód JavaScriptu připojený k událostem, které mohou na stránce nastat. Aby bylo možné takové...

1

Funkce jsou základním stavebním kamenem snad každého programovacího jazyka. Programové kódy JavaScriptu se z větší části skládají ze samostatných funkcí, jejichž...

0

Jako jiné programovací jazyky i JavaScript má podmínkové příkazy, příkazy cyklu (a další) pro rozhodování, která část skriptu a kolikrát má...

0

Co se stane, když se pokusíte sečíst číslo, numerický řetězec a hodnotu typu Boolean? Podobné situace nastávají v praktickém životě programátora...