Články autora David Morkes

Slabikář JavaScriptu – operátory a jejich použití

18. března 2002

Po úvodním seznámení s proměnnými si nyní ukážeme, jak s hodnotami jednotlivých datových typů nakládat. Popíšeme operátory a jejich použití. Zvýšený důraz je ve výkladu kladen na ty charakteristiky JavaScriptu, které jsou

Slabikář JavaScriptu – proměnné a datové typy

11. března 2002

Tento díl výuky JavaScriptu bude pojednávat o základních stavebních kamenech každého programu – tím jsou proměnné a jejich datové typy. Uvedeny budou také některá základní pravidla pro práci s proměnnými a

Slabikář JavaScriptu – první pokus

6. března 2002

Mnoho lidí již tvoří více nebo méně složité internetové stránky. Většinou se začíná obyčejným HTML kódem, který však sám o sobě neposkytuje to, co od stránek vyžadujeme. Proto je nutné

Přístup k SQL Serveru z příkazové řádky

13. února 2002

Pro spouštění SQL dotazů na SQL serveru většinou používáme Query Analyzer. Při dávkovém zpracování dat nebo tam, kde Query Analyzer chybí, je vhodné použití řádkové utility osql. Ta komunikuje s SQL

Exporty a importy dat v SQL serveru z příkazové řádky

20. ledna 2002

Správci databází musí často řešit, jak automaticky importovat a exportovat velká množství dat, která jsou uložena (nebo v případě exportu mají být uložena) v textových souborech s oddělovačem. Jednou z možností, jejíž výhodou je

  1. 1
  2. 2