Články autora Jakub Vrána

Ukládání vícejazyčných záznamů s MySQL

13. května 2009

Mějme tabulku výrobků v MySQL, do které chceme uložit název, cenu a popis výrobku spolu s identifikátorem skupiny, do které patří. Problém je ten, že PHP aplikace využívající tuto tabulku je vícejazyčná,

Vícestránkový formulář v PHP a JavaScriptu

10. srpna 2007

Pokud máme vytvořit dlouhý formulář, je možné ho rozdělit na několik stránek, abychom uživatele nevylekali a neodradili je od vyplňování. Několikastránkový formulář je však nutno správně zkonstruovat a ošetřit, abychom nezpůsobili sobě

Alternativa ke GNU Gettext

6. května 2005

Přestože mám rád řešení využívající zavedené existující produkty a Gettext je bezesporu kvalitní knihovna, není vždy možné toto rozšíření použít. Důvody jsou dva – jednak rozšíření nemusí být na hostingu k dispozici a jednak