Články autora Jan Dudek

CSS3 – současná implementace v prohlížečích

8. března 2006

V tomto článku ze série o doporučení Cascading Style Sheets 3 se podíváme na současný stav implementace některých zajímavých novinek v aktuálně používaných prohlížečích.

CSS3 – zpět do budoucnosti

26. října 2005

Série článků o budoucnosti CSS3 se pomalu dostává ke svému závěru. V tomto článku se pokusím ohlédnout a shrnout, co nám vlastně nové kaskádové styly přinesou a kde jsou jejich případná úskalí.

CSS3 – formátování dynamických částí dokumentu

4. října 2005

Kaskádové styly umožňovaly již ve svých předchozích verzích ovlivňovat uživatelské prvky definované v dokumentu. CSS3 jde v tomto ještě dále a nabízí nám dva moduly popisující spolupráci s odkazy a formulářovými prvky.

CSS3 – formátování dokumentu pro různá zařízení

7. září 2005

Doporučení CSS2 přineslo oproti svému předchůdci možnost cílit styl na zvolené médium (obrazovka, tiskárna a podobně) a také nové vlastnosti použitelné pouze na určitém zařízení. CSS3 v tomto pokračuje a přináší další možnosti, jak

CSS3 – sloupcové rozvržení a prezentační úroveň

17. srpna 2005

V tomto článku se podíváme na zoubek podpoře sloupcového rozvržení obsahu elementu a nové, velmi zajímavé koncepci prezentační úrovně dokumentu.

CSS3 – nahrazovaný a generovaný obsah

20. července 2005

První verze kaskádových stylů nenabízela žádné možnosti, jak do výsledné zobrazené podoby dokumentu vkládat informace (texty, počítadla, obrázky), které nejsou jeho součástí. CSS2 nakročila k vylepšení tohoto stavu umožněním vkládání dodatečných

CSS3 – formátování textových informací

29. června 2005

Tento článek je zaměřen především na nové možnosti týkající se textu a řádkových elementů, jejichž obsah je nejčastěji tvořen právě textovými informacemi.

CSS3 – nastavení barev, okrajů a pozadí

8. června 2005

Formátování pozadí a okrajů elementu čekají v CSS3 zajímavé a především dobře využitelné změny. V tomto článku si je popíšeme společně s novými možnostmi nastavování barev, které s tímto tématem do značné míry souvisí.

CSS3 – základy stylů v novém kabátě

26. května 2005

V tomto článku o budoucím doporučení CSS3 si přiblížíme změny, které se chystají v modulech zabývajících se kaskádou, dědičností a obdélníkovým modelem.

CSS3 – kaskádové styly budoucnosti

18. května 2005

Kaskádové styly způsobily skutečnou revoluci ve tvorbě dokumentů určených pro web, protože umožnily efektivně oddělit obsah od jeho prezentace. Nyní je doporučení CSS ve své druhé verzi a vývojáři začínají pomalu

CSS2 – podpora kaskádových stylů v prohlížečích Opera a Firefox

13. dubna 2005

Opět se vracíme k normě CSS2, která značným způsobem rozšiřuje možnosti původních kaskádových stylů. Tento článek doplňuje přehledné informace o podporu CSS2 v  nových řadách Opery a v prohlížeči Firefox.

Vývoj PHP – cesta správným směrem?

24. ledna 2005

PHP se stalo jedním z nejpopulárnějších systémů pro tvorbu dynamických webových stránek. Proto každá jeho nová verze vzbuzuje vlnu očekávání. Nejinak tomu bylo i před vydáním PHP5. V tomto článku bych chtěl shrnout

Alternativní styly – použití skriptů na straně serveru

21. dubna 2004

Tímto článkem zakončím svou sérii pojednání o alternativních stylech. Tentokrát vám ukáži, jak změnit styl stránky pomocí skriptu na straně serveru. Získáte tak kompletní přehled různých možností práce s alternativními styly.

Alternativní styly – změna stylu pomocí JavaScriptu

7. dubna 2004

V předchozím článku jsme si ukázali, jak nadefinovat alternativní styly v XHTML. Také jsem poukázal na některé nedostatky tohoto řešení. V tomto článku se je tedy pokusíme odstranit – podíváme se spolu na techniku

Novinky na poli XML

30. března 2004

Ačkoliv je XML pro mnohé nedotknutelnou modlou, konsorcium W3C si to rozhodně nemyslí a připravilo pro nás v únoru dva nové dokumenty, třetí edici doporučení XML 1.0 a novinku XML 1.1. V tomto článku se o těchto

  1. 1
  2. 2
  3. 3