Autoři OdJan Dudek

Jan Dudek

41 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
V tomto článku ze série o doporučení Cascading Style Sheets 3 se podíváme na současný stav implementace některých zajímavých novinek v aktuálně používaných prohlížečích. Jak jsem...
Pokračovat

0
Série článků o budoucnosti CSS3 se pomalu dostává ke svému závěru. V tomto článku se pokusím ohlédnout a shrnout, co nám vlastně nové kaskádové...
Pokračovat

0
Kaskádové styly umožňovaly již ve svých předchozích verzích ovlivňovat uživatelské prvky definované v dokumentu. CSS3 jde v tomto ještě dále a nabízí nám dva...
Pokračovat

0
Doporučení CSS2 přineslo oproti svému předchůdci možnost cílit styl na zvolené médium (obrazovka, tiskárna a podobně) a také nové vlastnosti použitelné pouze na...
Pokračovat

0
V tomto článku se podíváme na zoubek podpoře sloupcového rozvržení obsahu elementu a nové, velmi zajímavé koncepci prezentační úrovně dokumentu. Od třetí verze kaskádových...
Pokračovat

0
První verze kaskádových stylů nenabízela žádné možnosti, jak do výsledné zobrazené podoby dokumentu vkládat informace (texty, počítadla, obrázky), které nejsou jeho...
Pokračovat

1
Tento článek je zaměřen především na nové možnosti týkající se textu a řádkových elementů, jejichž obsah je nejčastěji tvořen právě textovými informacemi. V...
Pokračovat

0
Formátování pozadí a okrajů elementu čekají v CSS3 zajímavé a především dobře využitelné změny. V tomto článku si je popíšeme společně s novými možnostmi nastavování barev,...
Pokračovat

0
V tomto článku o budoucím doporučení CSS3 si přiblížíme změny, které se chystají v modulech zabývajících se kaskádou, dědičností a obdélníkovým modelem. Kaskáda a dědičnost Tento...
Pokračovat

1
Kaskádové styly způsobily skutečnou revoluci ve tvorbě dokumentů určených pro web, protože umožnily efektivně oddělit obsah od jeho prezentace. Nyní je...
Pokračovat

0
Opět se vracíme k normě CSS2, která značným způsobem rozšiřuje možnosti původních kaskádových stylů. Tento článek doplňuje přehledné informace o podporu CSS2 v ...
Pokračovat

0
PHP se stalo jedním z nejpopulárnějších systémů pro tvorbu dynamických webových stránek. Proto každá jeho nová verze vzbuzuje vlnu očekávání. Nejinak tomu...
Pokračovat

0
Tímto článkem zakončím svou sérii pojednání o alternativních stylech. Tentokrát vám ukáži, jak změnit styl stránky pomocí skriptu na straně serveru. Získáte...
Pokračovat

0
V předchozím článku jsme si ukázali, jak nadefinovat alternativní styly v XHTML. Také jsem poukázal na některé nedostatky tohoto řešení. V tomto článku se...
Pokračovat

0
Ačkoliv je XML pro mnohé nedotknutelnou modlou, konsorcium W3C si to rozhodně nemyslí a připravilo pro nás v únoru dva nové dokumenty, třetí...
Pokračovat