Články autora Jan Dudek

Alternativní styly – připojení stylu v hlavičce dokumentu

24. března 2004

V poslední době se uživateli stále častěji nabízí možnost vybrat si styl stránky, který mu nejvíce vyhovuje. Existuje mnoho různých řešení, které tuto možnost implementují, a já bych vás s nimi rád seznámil.

CSS2 – podpora kaskádových stylů v sedmičkové řadě Opery

26. listopadu 2003

Před delší dobou vycházel zde na Intervalu seriál o normě CSS2, která značným způsobem rozšiřuje možnosti původních kaskádových stylů. Součástí každého dílu byla i tabulka demonstrující podporu jednotlivých vlastností CSS2 v různých prohlížečích.

Stahovatelné fonty podruhé

12. listopadu 2003

V předchozím článku jsme si teoreticky popsali CSS2 @pravidlo @font-face a některé důležité deskriptory k popisu vkládaných fontů. Tentokrát si ukážeme, jak vytvářet soubory s fonty typu Embedded Opentype pomocí nástroje WEFT firmy Microsoft

Konfigurační soubor v PHP, tentokrát ve formátu .ini

28. října 2003

V předešlém článku jsme si ukázali, jak vytvořit a zpracovat konfigurační soubor. Jako formát dokumentu jsme použili XML, především kvůli snadné čitelnosti pro uživatele a kvůli parseru, který máme v PHP k dispozici. Tentokrát si

Stahovatelné fonty poprvé

22. října 2003

Nastavení fontů je jedním z úskalí webdesignu. Obvykle se použije některý z fontů, o němž se dá předpokládat, že bude na většině systémů, doplní se několika alternativami a pro jistotu se přidá i font generický.

Konfigurační soubor v PHP ve formátu XML

16. října 2003

Při tvorbě každé trochu rozsáhlejší aplikace (nejen) v PHP budete postaveni před problém, jak pro ni co nejlépe vytvořit komfortní konfigurační soubor. Proč k tomu nevyužít XML, které nám přináší velmi jednoduchou

Současný vývoj standardů

17. září 2003

Konsorcium W3C rozhodně nezahálí, stále pracuje na tvorbě nových a vylepšování stávajících standardů. Proto vznikl tento přehledový článek, mapující změny některých důležitých norem. Mimo jiné se dočtete, jak bude vypadat další

Rollover 3krát jinak podle XHTML a CSS

13. září 2003

Rollover, neboli záměna obrázku za jiný při přejetí kurzorem, je dozajista jedním z nejčastěji používaných efektů na webových stránkách. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že většina začátečníků v JavaScriptu se

Sessions ve světle superglobálních proměnných

26. června 2003

Před nedávnem jsem se zde na Inteval.cz zabýval problematikou superglobálních proměnných a hlavně získávání hodnot z různých zdrojů. Ukázalo se totiž, že mnoho (nejen) začínajících programátorů v PHP má v této oblasti značné

Navigace pomocí elementu link

14. května 2003

V tomto článku se podíváme na pokročilou navigaci pomocí XHTML elementu „link“, kterou umožňují sedmičkové verze prohlížeče Opera a také Mozilla 1.1 a vyšší.

Superglobální proměnné v PHP

26. dubna 2003

Tento článek je určen pro začínající programátory PHP. K jeho napsání mě přivedly neustále se opakující dotazy na různých programátorských fórech a diskusích. Oním problémem je získávání hodnot předaných v adrese stránky nebo

Formátování dokumentů pro tisk pomocí CSS 2.

24. března 2003

Podruhé a naposledy se společně podívejme na to, jak uživateli co nejvíce zpříjemnit tisk stránek. Minule už jsme vyřešili několik nástrah, tentokrát se podíváme na další dva problémy a potom si přiblížíme

Formátování dokumentů pro tisk pomocí CSS 1.

19. března 2003

Určitě jste si někdy potřebovali vytisknout nějakou stránku, abyste ji měli stále po ruce. Možná pro vás webmaster připravil speciální samostatnou verzi s osekaným formátováním. Ale je také docela možné, že

CSS2 – mluvené styly

28. ledna 2003

Dnešní, spíše teoretický, závěrečný článek bude trochu netypický. Pravděpodobně nebudete mít příležitost si nově získané vědomosti někde vyzkoušet. Také budou chybět tabulky použitelnosti v daném prohlížeči. Řeč totiž bude o mluvených

CSS2 – pozicování elementů

22. ledna 2003

Jedním z hlavních nedostatků původního HTML a CSS byl fakt, že autoři stránek měli pouze minimální možnost ovlivnit přesné umístění určitého elementu. Proto byly postupně v prohlížečích implementovány nové vlastnosti, které umožňovaly přesné

  1. 1
  2. 2
  3. 3