Navigace pomocí elementu link

14. května 2003

V tomto článku se podíváme na pokročilou navigaci pomocí XHTML elementu „link“, kterou umožňují sedmičkové verze prohlížeče Opera a také Mozilla 1.1 a vyšší.

Vývoj prohlížečů pokračuje rychlým tempem. Zatímco IE se pomalu ale jistě stává programem, který je sice použitelný, ale nenabízí žádné pokročilejší funkce, Opera i Mozilla se snaží uživateli poskytnout nové a nové možnosti. Jednou takovou je pokročilá navigace pomocí obsahu elementu link.

Nový navigační panel v Opeře
Nový navigační panel v Opeře

Pokud v Opeře navigační panel nevidíte, pravděpodobně máte vypnuté jeho zobrazování. V menu | View | Navigation bar | jej můžete znovu zapnout. Pokud zvolíte nastavení „auto“, bude se navigační panel zobrazovat pouze tehdy, pokud webmaster v XTHML dokumentu nadefinoval jeho položky. Jinak se nezobrazí vůbec a nebude zbytečně zabírat místo.

Nový navigační panel v Mozille
Nový navigační panel v Mozille

Ve starších verzích Mozilly byl navigační panel implicitně vypnutý, povolit jej lze v menu | View | Show/hide | Site navigation bar |.

Podívejme na jednotlivé položky navigačního panelu. Začneme popisem sedmi z nich, které slouží k lepšímu pohybu ve struktuře celého webu. Jde o položky first, previous, next, last, up, index a home.

rel význam položka v Opeře položka v Mozille
first první prvek v lineární posloupnosti dokumentů First First
last poslední prvek v lineární posloupnosti dokumentů Last Last
prev předcházející prvek v lineární posloupnosti dokumentů Previous Previous
next následující prvek v lineární posloupnosti dokumentů Next Next
up skok ve struktuře o úroveň nahoru Up Up
index index webu Index Document/Index
home startovní stránka dané části webu Home Top

Tyto položky vytvoříme pomocí elementu link. Atribut rel nabývá hodnot z prvního sloupce tabulky, href samozřejmě reprezentuje samotnou adresu dokumentu. Nezapomínejte také na atributy title, který by měl co nejvýstižněji popisovat cíl odkazu, a type určující MIME typ dokumentu (pro přehlednost je nebudu v následujících příkladech uvádět). Takže například odkaz na index vytvoříme takto: <link rel="index" href="http://www.domena.cz" />.

Položky first, last, prev, next si asi nejlépe přiblížíme na vámi určitě známé posloupnosti dokumentů, a to na článcích na Intervalu. Předpokládejme, že zrovna čteme článek http://interval.cz/clanek.asp?id=997 a Interval obsahuje 2000 článků. Jednotlivé odkazy pak budou vypadat takto:

    <link rel=“first“ href=“http://interval.cz/clanek.asp?id=2000″ />
    <link rel=“last“ href=“http://interval.cz/clanek.asp?id=1″ />
    <link rel=“prev“ href=“http://interval.cz/clanek.asp?id=996″ />
    <link rel=“next“ href=“http://interval.cz/clanek.asp?id=998″ />

Položka up by uživatele mohla například přenést z konkrétního článku do sekce zabývající se danou problematikou.

Mezi home a index je na první pohled ne úplně zřejmý rozdíl. Položka index představuje skutečný index dokumentu, tedy stránku, která se uživateli zobrazí při standardním vstupu. Zato home reprezentuje startovní stránku části webu, kterou si právě uživatel prohlíží. Je ovšem pravda, že často home a index splývají.

Odkazy na speciální stránky

Některé stránky mají speciální význam a mohou být pro uživatele důležité. Proč na ně neupozornit v navigačním panelu?

rel význam položka v Opeře položka v Mozille
contents obsah; obvykle stránka s mnoha odkazy na různá místa webu Contents Document/Table Of Contents
search vyhledávací stránka Search More/Search
glossary slovník často používaných pojmů na daném webu Glossary Document/Glossary
help stránka s nápovědou Help More/Help
author stránka podávající informace o autorovi Author More/Authors
copyright stránka s copyrightem Copyright More/Copyright

Navigace pomocí elementu link považuji za velmi zajímavou možnost a komfort pro uživatele navíc. Je také docela možné, že si někteří uživatelé na tuto navigaci zvyknou na jiných stránkách a na těch vašich jim bude chybět. Přestože tuto možnost nepodporuje IE6, není jediný důvod, proč byste uživatelům moderních prohlížečů nenabídli něco navíc.

Pozn. red.: Řešení pro MSIE existuje také, v podobě speciálního toolbaru, viz článek Metadata a hlavička pro XHTML dokument.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek mopos.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

1 komentář

  1. Anonym

    Bře 1, 2012 v 17:45

    frfeqe

    Odpovědět

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *