Autoři OdMartin Žalmánek

Martin Žalmánek

4 Příspěvky 0 Příspěvků v diskuzi

0
Znamená rok 2003 opravdu konec investic do inkubátorů? Mám pro vás dobrou a špatnou zprávu. Nejprve ta špatná. V nejbližší době se...
Pokračovat

0
Podívejme se na několik dalších možností, v nichž lze podnikat na internetu. Zakončíme tím stručný přehled, který měl načrtnout situaci v oblasti e-komerce...
Pokračovat

0
Kam lze dnes nasměrovat svoje podnikatelské snažení na internetu? Bílých míst ubylo. Na druhé straně mnoho firem, které byly průkopníky a vůdci...
Pokračovat

0
Politické a ekonomické cykly se stejně, jako život člověka, skládají z několika životních etap. Elektronická komerce byla ještě nedávno vyčleňována z ekonomických...
Pokračovat