Články autora Pavel Růžička

Omezení kešování citlivých informací v ASP.NET

11. prosince 2006

Zavedení kešování direktivou @OutputCache je velmi snadné, avšak nevhodným použitím si můžeme přivodit nechtěné zobrazení citlivých údajů třetí straně. V tomto článku si ukážeme, jak i nadále @OutputCache využívat a přitom vyzrazení citlivých

GetVaryByCustomString() pro vlastní závislosti OutputCache v ASP.NET

8. prosince 2006

Přestože je v ASP.NET zavedení kešování direktivou @OutputCache velmi snadné, jednoduché možnosti nastavení závislosti keše jsou pouze základní. Pokud aplikace vyžaduje dodatečné závislosti keše například na základě rolí přihlášeného uživatele, pomůžeme

ImageViewLink control k odkazování obrázků v ASP.NET

17. března 2006

V tomto článku vytvoříme serverový ovládací prvek, který použijeme pro pohodlné vytváření odkazu na obrázek. Takový odkaz potom přístupnou formou zobrazí obrázek v novém přizpůsobeném okně, aniž bychom museli do aplikace zvlášť

Stránky pro různá zařízení na jedné adrese v ASP.NET

10. února 2006

S pomocí rozšíření .net Frameworku pro mobilní zařízení můžeme na několika řádcích vytvořit redirektor, který uživatele přesměruje na nejvhodnější verzi stránek pro jeho zařízení. Na rozdíl od podobné funkce v PHP, o které

Stylujeme vzhled RSS kanálu v prohlížeči pomocí XSLT

2. února 2006

V tomto článku si ukážeme, jak snadno můžeme učinit náš RSS kanál čitelný přímo v prohlížeči uživatele, a to i bez RSS čtečky nebo prohlížeče s podporou RSS. Ukážeme si také, jak může uživatel Windows

SEO friendly QueryString s pomocí HttpRequest.PathInfo v ASP.NET

10. listopadu 2005

V tomto článku si nejprve ukážeme vlastnost HttpRequest.PathInfo. Dále vytvoříme http modul, s pomocí kterého budeme moci jednoduše i ve starších aplikacích vylepšit tvar odkazů a v nových jej můžeme využít jako jeden ze

Panel vyhledávání v MSIE jako sidebar ostatních prohlížečů

14. září 2005

V tomto článku si ukážeme, jak zejména v intranetových aplikacích, ale třeba i na webových stránkách, využít vyhledávací panel Microsoft Internet Exploreru k různým doplňkovým funkcím. Současně si ukážeme, jak tentýž panel využít v takzvaném

Ohleduplné otevírání nových oken s JavaScriptem

20. dubna 2005

V některých případech při otevírání odkazu do nového okna je pro uživatele pohodlnější, aby nevyskakovala další okna, pokud mu již jedno „naše okno“ vyskočilo – to je jednoduché, nicméně takové okno

Třídění podle různých sloupců pomocí CASE v MS SQL

1. dubna 2005

Umožnit uživateli zobrazit údaje setříděné podle různých sloupců a různým směrem je velmi žádaná funkce. V tomto článku si ukážeme, jak chytrým využitím klausule CASE můžeme parametricky volit jak sloupec, podle kterého

Funkce pro odstranění diakritiky k vyhledávání v MS SQL

16. února 2005

Nejenže se dodnes řada uživatelů počítače nenaučila psát řádně diakritiku, ale občas ani nemají možnost ji psát (používají nevhodně nastavený počítač, počítač v zahraničí bez českého národního prostředí nebo třeba mobilní

Vícejazyčné aplikace a autodetekce preferovaného jazyka v ASP.NET

4. února 2005

V tomto článku si ukážeme, jak komplexním mechanismem lokalizace aplikací je vybaven .NET a jakým způsobem tedy můžeme měnit i jazyk textů naší ASP.NET aplikace. Využijeme přitom takzvaný Resource Manager a naučíme se také

Maxlength a progressbar v poli textarea pomocí JavaScriptu

11. ledna 2005

Formulářové pole textarea umožňuje vkládat i velmi dlouhé texty, jehož maximální délku narozdíl od textového pole není jednoduše možné omezit, protože atribut maxlength zde není podporován. V tomto příkladu si ukážeme, jak

Univerzální stránkovací procedura v MS SQL

4. ledna 2005

MS SQL nepodporuje triviální možnost stránkování, jako například MySQL, pomocí klauzule LIMIT. O stránkování v MS SQL jsme psali již dříve, tentokrát si ale ukážeme univerzální proceduru, pomocí které je možné stránkovat údaje z libovolné

Náhrada JS alertu blikajícím textem jako server control v ASP.NET

25. listopadu 2004

O univerzálním skriptu, pomocí kterého můžeme zobrazit blikající text, jsme již psali. V tomto článku využijeme současné schopnosti prohlížečů v oblasti CSS a SMIL, díky kterým může text blikat i bez použití klientského skriptu a navíc

Zamezení vícenásobného odeslání formuláře pomocí server control v ASP.NET

10. září 2004

O tom, že v řadě webových aplikací je nežádoucí, aby uživatel odesílal údaje z formuláře vícekrát, a jak tomu alespoň klientským skriptem zamezit, jsme již psali. V tomto článku popsaný způsob zapouzdříme do serverového ovládacího

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 11