Články autora Petr Bříza

Google Suggest aneb našeptávač s XMLHttpRequest

22. srpna 2005

Pravděpodobně jste již viděli v akci našeptávač Seznamu, který není nepodobný řešení Google Suggest. Zatoužili jste někdy mít podobnou vymoženost na svém webu, ale nevíte, jak na to? Stačí trochu umět

RSS přímo z webu pomocí .NET třídy SgmlReader

28. prosince 2004

RSS kanál je standardním doplňkem dnešních webzinů. Přesto mezi nimi existují černé ovce, které tuto technologii zarputile ignorují, nebo dokonce odmítají. Vytvořme pro ně tedy parazitní RSS kanál v prostředí Visual

Microsoft BizTalk Server 2004 – schémata, transformace a kanály

11. prosince 2004

V tomto článku se dozvíte, jak se v BizTalku vytvářejí schémata zpráv, jak provádět jednoduché i složitější transformace mezi různými schématy a jak nastavovat vstupní a výstupní kanály. Všechny tyto úkoly jsou řešeny vizuálními návrháři v prostředí

Microsoft BizTalk Server 2004 – orchestrace a práce s adaptéry

27. listopadu 2004

V tomto článku o BizTalku si budeme hrát na dirigenty a vyzkoušíme si, jak se v prostředí Visual Studia .NET tvoří orchestrace. Probereme sadu nejzákladnějších nástrojů a podíváme se, jak sestavit aplikaci, umístit ji na

Microsoft BizTalk Server 2004 – princip technologie

13. listopadu 2004

Microsoft jakožto světový softwarový leader má na trhu celou řadu produktů, určených pro vývoj rozsáhlých aplikací postavených na bázi vlastních produktů. Tento gigant si ale dobře uvědomuje, že není možné

Napojení na Google API v ASP.NET

9. listopadu 2004

Známý fulltextový vyhledávač Google nabízí své služby s určitým omezením také prostřednictvím webových služeb, skrze rozhraní nazvané Google Web APIs. Využijme tedy této možnosti a naučme se zároveň pracovat s webovými službami ve

Kompletní průvodce XSLT – jmenné prostory

2. srpna 2004

Dosud jsme pracovali s dokumenty bez definovaného jmenného prostoru a naše výsledné dokumenty na tom byly stejně. S tím si ovšem v praxi nevystačíme, takže brzy narazíme na nutnost tuto problematiku řešit. Přitom však

Zpracování databázových dat přes XSLT v ASP

29. července 2004

Každý ASP programátor jistě zná obvyklý způsob psaní webových databázových aplikací, při kterém se připojí k databázi, spuštěním dotazu získá data v Recordsetu, iterací je prochází, zpracovává a slepuje požadovaný HTML kód. Moderní

Kompletní průvodce XSLT – zpracování více stylů a dokumentů

21. července 2004

Jak každý programátor ví, je třeba pokud možno vždy bránit duplicitám, a to jak kódu, tak v datech. Obvykle potřebujeme některé šablony a fragmenty vstupních dat používat v několika různých stylech, v čemž nám vychází

XmlDataDocument a zobrazení stromové struktury přes XSLT v ASP.NET

12. července 2004

Stromovou strukturu dat uložených v SQL databázi lze zobrazit mnoha způsoby. V tomto článku si ukážeme postup využívající technologii XSLT a výsledkem naší práce bude zobrazení strukturovaného diskusního fóra. Analýza relací mezi příspěvky

Kompletní průvodce XSLT – proměnné a parametry

8. července 2004

V tomto článku si probereme další prvky jazyka XSLT, které vycházejí z běžných programovacích jazyků. Jak asi víte, proměnné umožňují dočasně uchovat nějaká data a přes parametry je lze předat do jiných bloků

Kompletní průvodce XSLT – řízení toku transformace

4. června 2004

Znalosti z předchozích článků nám stačí k vytváření poměrně mocných transformací, občas se však hodí mít k dispozici některé konstrukce známé z běžných programovacích jazyků, jako je podmíněné provádění a iterace. A právě s nimi se seznámíme

Kompletní průvodce XSLT – vkládání dat

27. května 2004

Do výstupu XSL transformace obvykle potřebujeme vložit na různá místa vybraná data ze vstupního dokumentu. V tomto článku se seznámíme s několika XSLT instrukcemi, které slouží právě ke vkládání dat, a naučíme se

Kompletní průvodce XSLT – šablony

11. května 2004

V tomto článku se nejdříve podíváme na strukturu XSLT stylu a hned se vrhneme na zřejmě nejdůležitější prvek jazyka XSLT, kterým jsou šablony (templates). Zjistíme, k čemu jsou dobré, jak je psát, a pak

Kompletní průvodce XSLT – úvod do problematiky

27. dubna 2004

XML jako značkovací jazyk je již poměrně dobře zažitým pojmem a není třeba jej nijak představovat. S tímto značkovacím jazykem úzce souvisí transformační jazyk XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations), který byl bohužel

  1. 1
  2. 2