Články autora Radek Jícha

Lokalizace ASP.NET 2.x aplikací

8. září 2006

V předchozím článku jsem se zabýval technikami používanými pro lokalizování ASP.NET 1.x aplikací. Tentokrát se podíváme, co nového nám v tomto směru nabízí ASP.NET 2.x.

Lokalizace ASP.NET 1.x aplikací

17. srpna 2006

Mnoho zákazníků požaduje, aby jejich stránky měly několik jazykových mutací. S tímto požadavkem jsou v zásadě spojeny dva úkoly. Za prvé je nutné umožnit obsluze webu (nejčastěji tedy zadavateli zakázky), aby mohl

Cross-page Postback v ASP.NET 2.0

1. června 2006

ASP.NET ve verzi 2.0 přináší řadu vylepšení a umožňuje programátorům snáze tvořit sofistikovanější aplikace. Jedním z těch velmi zajímavých, nicméně dle mého názoru málo diskutovaných vylepšení, je i Cross-page Postback. Jedná se o techniku,

Klientský Callback v ASP.NET 2.0

11. května 2006

Standardní způsob interakce mezi uživatelem a serverem se v ASP.NET zajišťuje pomocí takzvaného Postbacku, kdy se na server odešle obsah celého formuláře, aplikace informace roztřídí a odešle upravenou stránku zpět klientovi. Tento model

DatePicker pomocí Calendar control v ASP.NET

3. května 2006

Existuje velmi mnoho typů aplikací, které požadují po návštěvníkovi, aby vyplnil datum do nějakého formuláře. Můžeme ho nechat, ať datum vyplní ručně. To však přináší řadu problémů – návštěvníci jsou líní

Úvod do XML Digital signing

28. dubna 2006

Digitální podpisy jsou odpovědí na stoupající nároky na bezpečnost výměny dat v prostředích, jakým je internet. V některých případech potřebujeme ověřit, byl-li dokument podepsán (a tedy snad i odeslán) osobou, od které jsme dokument

RSS feed přes ASP.NET HTTP handler

20. dubna 2006

RSS figuruje dnes již na mnoha stránkách. Je několik způsobů, jak vystavit RSS feed – bohužel nejčastějším způsobem je výpis kódu ve formátu RSS na .aspx stránku. Existuje ale elegantnější a hlavně

Správa uživatelů v ASP.NET 2.0

13. května 2005

I tentokrát se podíváme na další novinky v novém .NET, konkrétně postupy okolo přihlašování a správy uživatelů. V tomto článku se zaměřím spíše na tu praktickou část, abyste mohli co nejdříve začít vytvářet aplikace.

Salted hash – další krok ke zvýšení bezpečnosti

10. února 2005

Na Intervalu jsem se nejen já již věnoval šifrování, hešování i teorii úschovy hesel pro přístup k webovému sídlu. Tentokrát bych rád demonstroval další bezpečnostní techniku pro uchovávání hesel – salted hashes.

Tvorba navigace v ASP.NET 2.0 – prvek Menu

28. ledna 2005

Navigace na webových stránkách patří k základním elementům. ASP.NET 2.0 přináší několik zajímavých prvků, které nám s tvorbou navigace pomohou. V tomto článku se podíváme na zoubek prvku Menu.

Master Pages v ASP.NET 2.0

13. ledna 2005

Tentokrát bude mým úkolem seznámit vás s problematikou Master Pages na platformě .NET 2.0. Master Pages jsou jakési šablony, které vám umožní zachovat stejný vzhled celé webové aplikace s vynaložením opravdu minimálního úsilí.

Konfigurace ASP.NET aplikací

9. prosince 2004

V tomto článku se zaměřím spíše na začátečníky. Budu se zabývat základy konfigurace ASP.NET aplikací – projdeme si základní možnosti nastavení pomocí konfiguračních souborů web.config a vysvětlíme si, co vlastně aplikaci

Uchovávejte správně hesla!

27. října 2004

Na Intervalu jsme se už prošli základy kryptografie v .NET. Tentokrát se zaměříme na palčivou otázku z praxe – hesla. Přestože neexistuje stoprocentně bezpečný způsob, jak hesla uchovávat, měli bychom se snažit

Skrytí e-mailových adres před roboty s využitím kryptografie v .NET

7. října 2004

V dnešní době spamu je potřeba co nejvíce chránit e-mailové adresy před roboty, kteří procházejí web a sbírají adresy, aby je mohly zahltit reklamními maily. Abychom robota převezli, musíme zajistit, aby adresu,

NumericTextBox control v ASP.NET

30. září 2004

Čas od času se stává, že je potřeba do formuláře vložit TextBox, který by přijímal jen čísla. Docílit toho se dá několika způsoby. Jedním z nich je napsat nový Server Control,

  1. 1
  2. 2