Články autora Radek Jícha

Generování klíčů pro symetrické šifrování

21. září 2004

V jednom z předchozích článků jsem se věnoval základním kryptografickým postupům. Záměrně jsem při tom téměř vynechal problematiku generování klíčů a jejich následné uchovávání, protože jde o problém natolik zásadní, že se mu budu

Calendar control v ASP.NET

16. září 2004

Framework .NET nám nabízí serverový ovládací prvek Calendar. Použít se dá mnohými způsoby – ve své poslední aplikaci jsem ho využíval k tomu, aby si uživatelé mohli rezervovat místo na určitý

C# skripty v XSLT šabloně

10. srpna 2004

V tomto článku se podíváme na zoubek zajímavému způsobu, jak vykonat kód v jazycích C# nebo VB.NET v XSLT šabloně. Tuto techniku hodně programátorů opomíjí, což je podle mého názoru velká škoda, protože

Transformace XSL ASP.NET ve stručnosti

5. srpna 2004

Přestože ASP.NET a .NET obecně umožňují provádět s XML a XSLT širokou škálu operací, přetransformovat dokument pomocí základní šablony je velmi jednoduché. V tomto článku si ukážeme elementární postup při provádění této operace a abychom

Transformace dat z databáze pomocí XSL v .NET jednoduše

29. července 2004

V jisté diskuzi jsem narazil na dotaz, zda je možné transformovat data uložená v databázi pomocí XSL. To sice přímo možné není, ale platforma .NET je tak silně spjata s XML, že není

Cryptography v .NET – Symmetric a Asymmetric encryption

22. července 2004

Na internetu existuje mnoho webů, které by měly určitá svá data chránit před nežádoucími zraky. Praxe je bohužel taková, že velké množství webů uchovává například informace o uživatelích v XML souboru v čistém

XML v ASP.NET – úprava dat v C#

15. srpna 2003

V předchozím článku jsem se věnoval popisu metod čtení dat z XML souborů. Tentokrát si ukážeme, jak se data do XML v ASP.NET ukládají a jak se mění. K praktické demonstraci opět využijeme jazyk C#.

XML v ASP.NET – načítání dat v C#

8. srpna 2003

Na Intervalu jste si již mohli přečíst článek o zobrazování dat, zapsaných ve formátu XML pomocí technologie ASP.NET s využitím XSL. Tentokrát se podíváme přímo na problematiku práce s daty, na způsob ukládání

MS XMLDOM a integrace XML do ASP

27. února 2003

Při programování v ASP jistě používáte nějakou databázi pro ukládání dat. XML je jedním z formátů pro uchovávání dat. Výhodou XML je fakt, že je přijímán velkou částí počítačového průmyslu a překonává tudíž

  1. 1
  2. 2