Články autora Štěpán Kouba

SMARTY – cache, WAP a bezpečnost

2. června 2004

V předešlých článcích jsme již prošli většinu důležitých aspektů šablonovacího systému SMARTY. Tentokrát si ukážeme jak pracovat s cache mechanismem, který je ve SMARTY zabudován, jak použít SMARTY pro tvorbu jiných typů

SMARTY – tvorba vlastních pluginů

28. května 2004

Uživatelské funkce distribuované se SMARTY jsou sice dostatečné, ovšem v mnoha případech nevyhovují zcela našim požadavkům. Často se tak dostaneme do situace, kdy budeme chtít vytvořit funkce vlastní, které budou přesně

SMARTY – konfigurace, filtry, zdroje

9. března 2004

Tentokrát se zaměříme na ty vlastnosti systému SMARTY, které využijeme zejména v případě rozsáhlejších projektů. Konkrétně se budeme věnovat vytváření konfiguračních souborů a použití filtrů. Na závěr si také řekneme pár slov

SMARTY – funkce

29. ledna 2004

Tento článek věnujeme funkcím v šablonách. Možnosti využití funkcí v šablonách jsou široké, ale nejčastěji je využijeme při formátování výstupu skriptů nebo při zpřehledňování HTML kódu. SMARTY obsahuje ve standardním balíku několik

SMARTY – řídící struktury

7. listopadu 2003

Stejně jako v samotné aplikaci, i při prezentaci údajů a dat je nutné často využívat podmínek a cyklů. Zjednodušenou podobu těchto řídících příkazů máme k dispozici i v systému SMARTY. Při vytváření šablon můžeme použít podmínky i cykly

SMARTY – modifikátory

9. října 2003

Prvním krokem k prezentaci dat je jejich získání a zpracování. Takto získané hodnoty je ovšem často nutné pro správné zobrazení ještě nějakým způsobem upravit, například zkrátit text na přesně stanovenou délku. SMARTY

SMARTY – syntaxe šablon

26. září 2003

V předchozím článku jsme se seznámili se základní filozofií šablonovacího systému SMARTY. V tomto článku si přiblížíme základy syntaxe šablon a základní použití třídy Smarty v našich skriptech.

SMARTY – chytré šablony pro PHP

15. září 2003

SMARTY znamená chytrý, elegantní, pohotový. A přesně takový je i stejnojmenný systém šablon pro PHP, který umožňuje vkládat do HTML kódu speciální znaky a příkazy a oddělit tak aplikační logiku od prezentace dat. V následující

WebDAV – verze podle DeltaV

29. července 2003

WebDAV je zkratkou pro distribuované autorizování a vytváření verzí (Web Distributed Authoring and Versioning). Paradoxem ovšem je, že RFC dokument popisující tento standard neříká o verzích ani slovo. Teprve několik let po

DASL aneb hledání pomocí WebDAV

15. července 2003

Jak co nejefektivněji najít potřebné informace? To je otázka, kterou prakticky neustále řeší každý, kdo se dostane do styku s Internetem nebo podobnou sítí. Práce s informacemi je přitom základem technologie WebDAV,

WebDAV – implementace v PHP

18. června 2003

V závěrečném díle seriálu věnovaného WebDAVu si ukážeme jak v PHP naprogramovat třídu pro komunikaci s WebDAV serverem. Předem bych rád uživatele PHP upozornil, že v rámci projektu PEAR byla mimo jiné vytvořena

WebDAV – webhosting a software

10. června 2003

Pokud nemáme vlastní server, kde bychom mohli WebDAV používat, musíme si pro tento účel zařídit vhodný webhosting. Jakou možnost nám v tomto ohledu dávají nejvýznamnější české webhostingové firmy? A jaký software můžeme

WebDAV – soubory a kolekce

5. června 2003

V tomto článku o WebDAVu se budeme věnovat příkazům pro práci se soubory a kolekcemi, čímž uzavřeme sérii, ve kterých jsme se věnovali příkazům WebDAVu. Čekají nás příkazy MKCOL, COPY, MOVE a DELETE. Už

WebDAV – práce se zámky

30. května 2003

Možnost zamknout soubor a zabránit tak úpravě jiným uživatelem je jednou z nejdůležitějších funkcí, které od software pro kolektivní spolupráci požadujeme. Jelikož byl WebDAV vyvíjen hlavně pro zajištění vzdálené spolupráce, byla podpora

WebDAV – práce s vlastnostmi

22. května 2003

Asi nejvýznamnější vlastností této technologie je možnost ukládání informací příslušejícím k jednotlivým zdrojům umístěných na serveru. WebDAV sice definuje standardní vlastnosti, ale nic nám nebrání v tom, abychom si vytvořili vlastní. V tomto

  1. 1
  2. 2