Distanční vzdělávání – Cisco Networking Academy

21. října 2003

Distanční vzdělávání patří v současnosti k hojně skloňovaným pojmům. Jedním z průkopníku v této oblasti je společnost Cisco a tak se společně podívejme do zákulisí její Cisco Networking Academy.

Pryč je doba, kdy zvyšování kvalifikace bylo vždy spojenou s desítkami hodin sezení na (mnohdy) nezáživných přednáškách, na které se navíc muselo dojíždět dle potřeb školících pracovníků. Trendem dneška je úspora nákladů, a to jak finančních, tak i časových. Proč tisknout výukové materiály, když si je každý účastník kurzu může prohlédnout on-line na internetu, o 100% aktuálnosti takovéhoto materiálu ani nemluvě. Proč dojíždět do vzdáleného školícího střediska, když celou látku včetně doprovodných videosekvencí najdeme na internetu (či firemním intranetu) a případné dotazy můžeme s lektorem a svými kolegy probrat v elektronické diskusním fóru? Elektronická forma vzdělávání přináší pozitiva i pro školitele – díky on-line testům má neustále přehled o kvalitě znalostí svých svěřenců a kdykoliv je může snadno kontaktovat. Zpětnou vazbou jsou pro něj, vedle již zmiňovaných diskusních fór, i nejrůznější ankety a především výstupy integrovaného statistického modulu, který analyzuje aktivitu studentů a v případě potřeby upozorňuje na neúměrné zatížení některého z modulů signalizující například nevhodně nastavenou náročnost probírané látky.

Cisco Networking Academy

Jednou ze společností, která si plně uvědomila výhody distančního vzdělávání, je americká společnost Cisco. Tu většina z vás zná především jako dodavatele síťových komponent a tak je logické, že hlavním tématem jejich kurzů bude vše, co má něco společného se sítěmi, potažmo s ICT. V České republice je prostřednictvím 6 regionálních a 34 lokálních akademií v současné době nabízeno čtyřsemestrální studium Cisco Networking Academy, zaměřené na síťové technologie. Akademie je zcela v duchu distančního vzdělávání postavena především na samostatném studiu. Svoji akademii student navštěvuje pouze v případě konzultací či praktických cvičení (např. konfigurace routerů či základy práce se strukturovanou kabeláží). Výukové materiály jsou k dispozici na internetu. Jak už je v oboru informačních technologií zvykem, veškeré materiály jsou v angličtině a proto je nutná alespoň elementární znalost tohoto jazyka. Po úspěšném absolvování průběžných testů a závěrečné zkoušky student získává certifikát „Cisco Certified Networking Associate“. Vedle tohoto kursu společnosti Cisco připravuje i kursy základů operačního systému Unix, programování v jazyce Java či projektování a budování strukturovaných kabeláží, počítačová bezpečnost, mobilní systémy nebo základy informačních technologií I. a II. (odpovídá certifikaci A+).

Projekt Cisco Networking Academy má v současné době více než 10 000 lokálních akademií po celém světě. V některých státech byla dokonce přijata jako oficiální vzdělávací systém podporovaných vládou (Rakousko, Slovensko, Maďarsko) a zčásti je tak financován z prostředků ministerstva školství. Díky tomu je projekt také mimo jiné ukázkou spolupráce privátního a veřejného sektoru. V České republice se tuto spolupráci v oblasti elektronického distančního vzdělávání bude snažit rozvíjet občanské sdružení Czech E-learning Network, u jehož zrodu česká pobočka společnosti Cisco stála.

Technologie

Cisco Networking Academy není zajímavá jen svým obsahem, ale i technologiemi, které stojí v pozadí projektu. Celý systém distančního vzdělávání společnosti Cisco je označován jako GLN (Global Learning Network). Pod tímto pojmem je shrnuto veškeré softwarové a hardwarové vybavení, které síť obsahuje. Jedná se o následující komponenty:

  • Content Distribution Manager
  • Content Engine
  • Content Server
  • CLI Virtuoso
  • Nástroje pro správu

Centrální středisko sídlící v San Jose je dle vyjádření společnosti připraveno na standardní výpadky – vedle nezbytných hardwarových doplňků jsou k dispozici i redundantní datové linky pro komunikaci s lokálními centry. Každá akademie má navíc možnost zprovoznit vlastní webový server (Content Server), jehož obsahem jsou kursy stažené z centrálního serveru. Potom lze využívat dynamické zavádění studijních materiálů podle potřeby s využitím dále popsaného Content Engine. Nestahují se tedy všechny studijní materiály, ale pouze ty, které jsou v dané době potřeba.

Content Distribution Manager, neboli systém pro distribuci obsahu (CDM), řídí distribuci materiálů k jednotlivým správcům obsahu. Systém byl při návrhu optimalizován pro přenos rozsáhlých multimediálních dat, součástí výukových materiálů tak mohou být videosekvence, mluvené slovo či rozsáhlé grafické objekty. Při tvorbě této komponenty byla také navíc brána v potaz optimalizace síťového provozu, CDM proto neustále monitoruje aktivitu jednotlivých lokáních akademií a vyhrazuje jim pásmo právě tehdy, když jej opravdu potřebují.

Systém pro správu obsahu (CE, Content Engine) má na starosti vlastní distribuci kursů k jednotlivým studentům. Lokální akademie mohou mít k dispozici jeho „lokální“ verzi, s jejíž pomocí se lze přihlásit k CDM a tím tak „objednat pásmo“ pro stažení, respektive aktualizaci vybraných lekcí. Z hlediska funkčnosti by se dal CE přirovnat ke klasickému souborovému serveru, jedná se o hardwarovou komponentu o rozměrech standardního switche instalovaného do racku. S jedním CE může najednou pracovat až třicet studentů, při vyšším počtu je nutné instalovat další jednotku.

Práce s jednotlivými druhy médií je pod patronací komponenty CLI Virtuoso. CLI je zkratkou ze slov Cisco Learning Institute a vedle kontextového vyhledání ukrývá Virtuoso také nástroje pro tvorbu (authoring) jednotlivých kursů. V případě, že student požaduje k vybranému tématu další informace, tato komponenta zajistí jejich vyhledání a nabídne jejich zobrazení. Systém pro distribuci obsahu (již zmiňované CDM) poté podrobí požadavek studenta analýze a dle jeho lokace zajistí co nejefektivnější způsob distribuce požadovaných dat.

Vedle těchto komponent je síť tvořena klasickými aktivními síťovými prvky, jejichž výrobcem je – jak jinak – společnost Cisco. Lze se tak setkat s přepínačem Catalyst 6509 či směrovači série 7200. Webové servery jsou provozovány na platformě společnosti Sun, celá síť je od „nebezpečného“ internetu oddělena firewallem, na němž samozřejmě najdeme logo Cisco. Celá síť je na internetu nezávislá, valná většina lokálních akademií jej však využívá jako vstupní bránu.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *