Kurz HTML – písma pro www stránky

2. listopadu 1999

Čtvrtý díl kurzu o HTML, který se zabývá písmy na www stránkách. Nevíte, jakým tagem definovat písmo či jak písma definovat, aby se všem text na stránce zobrazil česky? Tento článek vám poradí…

Úvod do problematiky

Definovat písmo pro www stránky se nezdá tak složité. V tagu uvedeme název písma, jeho velikost, případně barvu a je to. Text na našem počítači vypadá přesně tak, jak potřebujeme. Jenže jaké písmo se zobrazí těm uživatelům, kteří daný font nemají, nebo jak bude text vypadat na jiných platformách než je Windows?

Již z předcházejícího odstavce je jasné, že definovat písmo na www stránkách tak, aby se zobrazilo všem stejné a navíc česky, nebude jednoduché. Uveďme si na začátek článku dvě zásady, které bychom měli dodržovat.

 • Používejte pouze standardní písma obsažená ve Windows.
 • Používejte alternativní názvy písem (viz. níže)

  Co se myslí standardními písmy obsaženými ve Windows? Zjednodušeně řečeno, jsou to ta písma, která se do počítače nainstalují při instalaci Windows – obvykle jsou to písma Arial CE, Times New Roman, MS Sans Serif, Courier a několik dalších. Tyto čtyři uvedená jsem jmenoval zcela záměrně – jsou to totiž písma, která se na webových stránkách vyskytují nejčastěji a s jejich zobrazováním češtiny nejsou obvykle žádné problémy – alespoň na platformě Windows. A co uživatelé používající jiný operační systém než Windows? K tomu slouží alternativní názvy písem – těmito písmeny bude text zobrazen v případě, že první zvolený font nemá návštěvník stránky nainstalován ve svém počítači, pak se text zobrazí druhým definovaným fontem atd. Ovšem pozor – může nastat situace, že návštěvník má definované písmo nainstalováno, text se mu tedy v tomto písmu zobrazí, ale protože toto písmo nemá v češtině, zobrazí se mu text bez češtiny a alternativní písma se tedy nevyužijí.

  Stručně k rozdělení písem

  Hlavní členění písem používaných na webu je následující:

 • patkové písmo – písmo, jehož tahy jsou ukončeny patkami. Mezi patková písma patří známý Times New Roman či Courier. Tato skupina se může dále rozdělit na písma proporcionální a neproporcionální. Rozdíl je mezi nimi ten, že neproporciální text má všechny znaky stejně široké. Proporcionální písma mají různé znaky různě široké.
 • bezpatkové písmo – písmo bez patek. Je velmi elegantní alternativou k patkovým písmům. Na webu se především používá písmo Arial, MS Sans Serif, Helvetica či Verdana. Celý tento článek je napsán bezpatkovým písmem Arial.

  Definice písem

  Definice tagu pro druh písma, jeho barvu a velikost je následující:

  <FONT FACE=“druh písma“ SIZE=“velikost písma“ COLOR=“barva písma“>Samotný text</FONT>

  Parametr FACE slouží pro definici písma, kterým bude text zobrazen, je nutné uvádět jeho název přesně tak, tak se jmenuje v systému. Například

  <FONT FACE=“ARIAL CE, MS SANS SERIF, TIMES NEW ROMAN“>

  V tomto příkladu již vidíte použití alternativních písem, pokud prohlížeč nenajde v počítači písmo Arial CE, nahradí jej písmem MS Sans serif atd.

  Parametr SIZE slouží pro určení velikosti písma. Protože však obvykle nejde zadat velikost písma v absolutních délkových hodnotách jako je milimetr či palec, umožňuje tento parametr relativní změnu velikosti písma. Existují dva druhy zadávání velikosti písma – jeden způsob je relativní zadávaní velikosti (např +2 – písmo je o dva stupně větší než písmo předcházející (např. stupeň 3), výsledná velikost písma je tedy na stupni pět). Druhý způsob je zadání velikost v absolutních jednotkách (např. 3). V podstatě lze říci, že velikost písma „2“ přibližně odpovídá velikosti písma 12 bodů – záleží ovšem na nastavení prohlížeče.

  Definice základní velikosti, druhu či barvy písma se provádí nepárovým tagem <BASEFONT>, který zvoleným písmem, velikostí či barvou naformátuje text, který není ve stránce definován pomocí tagu <FONT>. Zvětšení či zmenšení písma je možné zadávat v sedmibodové stupnici – tj. od mínus sedmi do plus sedmi. Příklad:

  <FONT SIZE=“3″> nebo <FONT SIZE=“+3″>

  Parametr COLOR, jak už sám název napovídá, nastavuje barvu písma. Můžeme používat jak názvy barev tak i jejich hexadecimální zápis ve tvaru # RRGGBB, kde RR, GG a BB jsou hexadecimální hodnoty červené, zelené a modré složky. Příklad:

  <FONT COLOR=“RED“> či <FONT COLOR=“#3366CC“>

  Definice neproporcionálním písmem

  Definice textu, který je psán neproporcionálním písmem (písmena mají stejnou šířku) se obvykle provádí párovým tagem <CODE> a ukončuje se </CODE>. Samotný takový text je ovšem velmi malý a špatně čitelný, proto je vhodné jej kombinovat s tagem <FONT SIZE=“velikost“>. Příklad:

  <CODE><FONT SIZE=“2″>Nějaký text</FONT></CODE>

  Tipy pro správné zobrazování češtiny

  Pokud chcete, aby vaše stránky byly korektně zobrazeny na všech plaformách a v různých prohlížečích, definujte písma takto (samotná definice pochází z konference o webdesignu):

 • Definice pro patkové písmo:
  <FONT FACE=“Times New Roman CE, Times CE, Times New Roman, Times, serif“>
 • Definice pro bezpatkové písmo
  <FONT FACE=“Helvetica CE, Arial CE, Arial, Helvetica, sans-serif“>.

  Shrnutí:

  Pro definici písma na stránkách používejte tag <FONT>, který je párový a nezapomeňte jej proto ukončovat. Jeho parametry jsou SIZE (velikost písma), COLOR (barva písma) a FACE (druh písma). U parametru FACE nezapomínejte uvádět alternativní písma, oddělené čárkou pro případ, že návštěvník vaší stránky nemá první zvolené písmo. Pokud chcete mít celou stránku v jiném písmu, velikosti a barvě, než je defaultně nastaveno, specifikujte své požadavky v nepárovém tagů <BASEFONT>, který umístněte někde na začátek stránky, do sekce BODY. Pokud se chcete více dozvědět o problematice češtiny na www stránkách, navštivte tento server.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

 • Štítky: Články

  Mohlo by vás také zajímat

  Nejnovější

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *