Lingea Grammaticon – přísný strážce jazyka českého

29. srpna 2005

Série článků o jazykových nástrojích pokračuje jubilejním… druhým dílem. K otestování nám společnost Lingea poskytla program Grammaticon, jehož posláním je bdít nad pravopisnou, gramatickou a stylistickou čistotou česky psaných textů. Obstojí ve zkoušce ohněm, nebo se jedná o softwarového Dona Quijota, který se marně snaží zvítězit nad lingvistickými větrnými mlýny?

Program Grammaticon není na trhu žádným novým úkazem. Světlo světa spatřil již v roce 2003, tedy v době, kdy se částečně konkurenční Kontrola české gramatiky pro MS Office v dílnách ÚJČ a jeho spolupracovníků teprve připravovala.

Společnost Lingea je známa především jako tvůrce překladových slovníků série Lingea Lexicon. K jejím vůbec prvním produktům však patřily jazykové nástroje, jako je automatické dělení slov či korektor překlepů, které jsou integrovány jak v MS Office, tak i v produktech Adobe či Corel. Přibližně před dvěma lety se tedy společnost v podstatě vrátila ke kořenům a uvedla na trh Grammaticon, který se stal dalším přírůstkem do rodiny jazykových nástrojů.

Instalace a nastavení

Program Grammaticon nainstalujete standardní cestou z obdrženého CD. V průběhu instalace možná utrpí menší šok ti, kdo nepoužívají Microsoft Office. Při výběru pluginů vám totiž program nabídne pouze to, zda chcete nainstalovat komponentu pro MS Office, nebo pro MS Word. Toť vše. Pokud se však o vás v tu chvíli začnou pokoušet mdloby, pokuste se ještě na okamžik zůstat při vědomí.

Přestože lze Grammaticon přímo integrovat pouze do produktů sady MS Office, program funguje i jako samostatná aplikace. Trochu připomíná zjednodušený WordPad a lze jej přímo asociovat s formáty TXT a RTF. Osobně si ale myslím, že ve většině případů je praktičtější tvořit a formátovat text v nějakém sofistikovanějším editoru a až poté text „předat“ Grammaticonu k jazykové kontrole.

Činnost Grammaticonu můžete ovlivňovat pomocí konfiguračního okna, kde lze nastavit, jaké gramatické a stylistické jevy má program hlásit. Jako velmi praktická se mi jeví možnost určit styl dokumentu (formální, neformální, technický, dopis a podobně), na jehož základě se program rozhoduje, kterých stylistických jevů si bude všímat. Například tykání v neformálním stylu nevadí, v technickém už ano.

Grammaticon - možnosti nastavení
Grammaticon – možnosti nastavení

Jak se s Grammaticonem pracuje

Mé dojmy z testování Grammaticonu jsou ryze pozitivní. Obecně vzato je Grammaticon poměrně přísný a všímavý. Je pravda, že tu a tam spustí falešný poplach (zvláště v režimu „Přísná kontrola“), ale není to příliš často.

V samotném Grammaticonu jsou k rozlišení jednotlivých druhů chyb použity tři barvy – červené podtržení značí pravopisné chyby (překlepy), zelené podtržení chyby gramatické a žlutá barva signalizuje prohřešky proti dobrému stylu. Pokud je nástroj integrován například do Wordu, o žlutou barvu uživatel přijde a musí se spokojit pouze s vlnovkami barvy červené a zelené.

Pokud na podtržené slovo kliknete pravým tlačítkem myši, zobrazí se kontextové menu, kde si v některých případech můžete vybrat, jak chybu opravit, případně si můžete otevřít „Gramatiku“ a zjistit, co se programu vlastně nelíbí. Jestliže této možnosti využijete, můžete se toho o naší mateřštině hodně dozvědět.

Je-li ve větě více chyb, Grammaticon nejprve ohlásí pouze jednu, po jejím odstranění upozorní na další a tak dále. Přestože se program snaží řadit chyby od nejpravděpodobnějších k méně pravděpodobným, občas se stává, že se úplně nestrefí.

Například v následující větě chybí čárka: Než se rozloučíme musím ti říct ještě spoustu věcí. Grammaticon však protestuje, že na začátku jednoduché věty by neměla být podřadicí spojka. K takovým případům však dochází spíše výjimečně.

Co od něj můžete očekávat?

Program Grammaticon se musí vyrovnávat se všemi omezeními spojenými s automatickou jazykovou kontrolou. Nedokáže proto odhalit chyby vyplývající například z kontextu celého odstavce. Neopraví věty, které jsou sice na devadesát procent špatně, ale za určitých okolností mohou být gramaticky správně. Několik příkladů:

  • Přibyl hřebík do zdi.
  • Ráno se vyděl v zrcadle.
  • V novinách jsou dnes samé špatné správy.

Někdy má také problémy s rozpoznáním shody (respektive neshody) podmětu s přísudkem, konkrétně v případech, kdy podmět následuje až za přísudkem. Bez problémů například odhalí chybu ve větě:

  • Ty obrázky mě zajímali.

Avšak bez povšimnutí nechá větu:

  • Zajímali mě ty obrázky.

Trochu problematické je také opravování neúplných vět. Program Grammaticon mě upozornil například na větu Toť vše., kterou jsem použil ve čtvrtém odstavci tohoto článku. Důvod? Chybí v ní sloveso.

To vše jsou ale drobnosti, kterými se vám Grammaticon určitě nezprotiví. Navíc řadu „falešných poplachů“ je možné eliminovat individuálním nastavením programu. Věřím, že pokud rádi píšete správně česky, připraví vám tento pomocník samá příjemná překvapení. Za velké plus bych označil například to, že program lpí na používání pátého pádu v oslovení (tedy nikoli Vážený pane Novák, ale Vážený pane Nováku).

Pokud by vás zajímalo podrobnější pojednání o tom, co Grammaticon dokáže a co už je nad jeho síly, podívejte se prosím do manuálu (ve formátu PDF).

Po tuně teorie špetka praxe

Prakticky ihned po nainstalování Grammaticonu jsem neodolal a „předhodil“ jsem programu ke zkontrolování odstavec, který jsem použil v předchozí recenzi, kdy jsem testoval schopnosti Kontroly české gramatiky pro MS Office.

čekat dlouhý na Kontrole Češtiny. I když já dobrá Čecha být, toto nástroj hodí se vždy. Včera bylo slunečná den a lidé usmívali. Rád bych věřila, že hezký počasí je zítra i. Já jel zítra na výletě do spišských nová vsi!?

Dlužno říci, že Grammaticon byl o poznání méně shovívavý a řadu věcí mi promptně omlátil o hlavu. Ohlášené chyby jsou v odstavci značeny kurzívou. Po opravení ohlášených chyb tedy vznikl tento text:

Já čekal dlouhý na Kontrole Češtiny. I když já dobrá Čecha být, tento nástroj hodí se vždy. Včera bylo slunečný den a lidé se usmívali. Rád bych věřila, že hezké počasí je zítra i. Já jel zítra na výletě do spišských nová vsi.

Přestože se Grammaticonu pochopitelně nepodařilo odhalit všechny chyby, výsledek mě příjemně překvapil.

Souboj jazykových titánů

V rámci testování programu jsem se rozhodl udělat ještě jedno, poněkud důkladnější porovnání Grammaticonu s Kontrolou české gramatiky. Napsal jsem testovací text, v němž jsem napáchal celkem 30 chyb (možná jich bylo víc, ale o třiceti jsem věděl), a předložil jsem jej nejprve Grammaticonu a poté Kontrole české gramatiky. Výsledky zachycuje následující tabulka:

  Lingea Grammaticon Kontrola české gramatiky
Odhalené a správně určené chyby 10 7
Odhalené a nesprávně určené chyby 1 2
Neodhalené chyby 19 21

Oba soupeři dosáhli relativně vyrovnaných výsledků, i když „o prsa“ vyhrál Grammaticon. Je znát, že Grammaticon, ačkoli se důsledně snaží zredukovat na minimum množství falešných poplachů, není tolik svázán metodou „vždy nesprávných vět“. Díky tomu je schopen zachytit i chyby, které Kontrola gramatiky pouští z obavy, aby věta čirou náhodou nebyla správně.

Souhrn

Program Grammaticon považuji za velmi užitečný nástroj pro kontrolu správnosti textu. Ani on není všemocný a nemůže nahradit lidský faktor, ale v rámci svých možností odvádí velmi dobrou práci. Pokud to s tvorbou textů myslíte vážně a jste ochotni do své záliby – či obživy – nějakou tu korunu (konkrétně 1 290 Kč) investovat, mohu vám Grammaticon vřele doporučit.

Za zapůjčení produktu Grammaticon děkujeme společnosti Lingea, s. r. o.

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek tricko.net
Další článek svice.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *