Články autora Dalibor Behún

Hříchy pro šíleného korektora – zaměřeno na zájmena

12. ledna 2007

Možná si ještě ze školy pamatujete, že zájmena jsou slova ohebná, která ve větě zastupují podstatná a přídavná jména, k nimž se vztahují. Odtud také pochází jejich název – zájmena, tedy „za jména“

Hříchy pro šíleného korektora – Quo vadis, češtino?

25. července 2006

„Panta rhei,“ praví antická moudrost – vše plyne, vše se mění. A nejinak je tomu i s českým jazykem, jehož vývoj je v určitých ohledech natolik rychlý, že ho intenzivně vnímají i mnozí příslušníci mladší

Hříchy pro šíleného korektora – proč se trápit s diakritikou

10. dubna 2006

Mistru Janu Husovi se všeobecně připisuje hlavní zásluha na tom, že v jazyce českém vymizely spřežky a začal se používat takzvaný diakritický pravopis. Ať už byl autorem této jazykové reformy on sám,

Tomáš Pavelek: Práce s češtinou je velká zábava

6. října 2005

S panem Tomášem Pavelkem ze společnosti Lingea jsem se sešel v době, kdy jsem testoval jazykový nástroj Grammaticon. Během hodinového rozhovoru se pan Pavelek, který se na vzniku Grammaticonu výraznou měrou podílel,

Lingea Grammaticon – přísný strážce jazyka českého

29. srpna 2005

Série článků o jazykových nástrojích pokračuje jubilejním… druhým dílem. K otestování nám společnost Lingea poskytla program Grammaticon, jehož posláním je bdít nad pravopisnou, gramatickou a stylistickou čistotou česky psaných textů. Obstojí ve zkoušce

Hříchy pro šíleného korektora – oříšky v našem slovníku

25. července 2005

Toto putování do říše jazykových „specialit“ bude tak trochu uspěchané. Čeká nás totiž celkem třináct krátkých zastavení u pravopisných a gramatických jevů, v nichž se relativně často chybuje.

Kontrola české gramatiky pro MS Office – konec korektorů v Čechách?

18. července 2005

Když jsem se dozvěděl, že společnost Microsoft představila nástroj pro kontrolu české gramatiky, mísila se ve mně zvědavost s trochou skepse. Nechtělo se mi věřit, že by „strojová“ kontrola gramatiky (a částečně

Hříchy pro šíleného korektora – jak vyzrát na přechodníky

20. června 2005

Milí čtenáři, po osvěžujícím zimním spánku a lítém boji s jarní únavou si vám dovoluji znovu nabídnout krátký výlet do říše češtinářských pouček a pravidel. Tentokrát nás v určitém smyslu čeká cesta do minulosti

Hříchy pro šíleného korektora – jak se vyhnout zbytečným chybám

17. března 2005

Jubilejní desáté pokračování Šíleného korektora bych rád nechal plynout v poněkud volnějším tempu. Místo otravného hnidopišství, které jsem provozoval doposud, bude tentokrát na programu spíše všeobecné mentorování. Jinými slovy, nebudeme mluvit

Hříchy pro šíleného korektora – člověk versus psaní číslovek

3. března 2005

Používání číslovek se nelze vyhnout snad v žádné oblasti lidské činnosti. Začíná to už ve chvíli, kdy coby prvňáčci s vyplazeným jazykem upachtěně obkreslujeme do písanky své první dvojky a trojky, a pokračuje to

Hříchy pro šíleného korektora – psaní zkratek a značek

3. února 2005

Nedosti na tom, že nás čeština pronásleduje nesčetnými poučkami o psaní podstatných a přídavných jmen, zájmen, sloves a dalších „běžných“ výrazů. Svá pravidla má i psaní zkratek a značek – a právě s nimi se dnes trochu

Hříchy pro šíleného korektora – webové prezentace očima obyčejného uživatele

20. ledna 2005

Tento článek byl napsán s cílem zprostředkovat zkušeným i začínajícím tvůrcům webu laický pohled na webové prezentace. Čeho si běžný návštěvník všimne? Co na něj může pozitivně zapůsobit? Co ho naopak odradí? Ačkoli absolutně

Hříchy pro šíleného korektora – nerovný boj s čárkami

6. ledna 2005

V tomto článku se pokusíme poodhalit tajemství správného psaní čárek. Není bohužel možné rozebrat tu všechny interpunkční zásady nebo všechny potíže, s nimiž se uživatel českého jazyka bažící po čárkové bezchybnosti může setkat.

Hříchy pro šíleného korektora – s a z v předložkách a předponách

23. prosince 2004

Shlédnout, nebo zhlédnout? List s nabídkou, nebo list z nabídkou? Kdo z koho, nebo kdo s koho? Pokud jste už někdy podobné dilema řešili, možná mi dáte za pravdu, že vybrat správnou variantu nebývá v těchto

Hříchy pro šíleného korektora – psaní velkých písmen

9. prosince 2004

Správné používání velkých písmen je dost možná jednou z nejnáročnějších disciplín českého pravopisu. K tomu, aby se člověk naučil velkými písmeny správně vládnout, totiž nestačí jen dobrá znalost mateřského jazyka. Nezbytná je také

  1. 1
  2. 2