Naučte se Java 2 Micro Edition

7. května 2003

Kniha „Naučte se Java 2 Micro Edition“ je první vlaštovkou v tomto oboru, která, jak se zdá, jaro udělá. Je první publikací v češtině, obsahující kompletní informace potřebné k tvorbě aplikací pro mobilní telefony. Pokud vás zajímá, co v knize najdete a nenajdete, či zda je pro vás vhodná, čtěte dále.

Co v knize najdeme

Kniha je rozdělena na několik kapitol, jak už to bývá. Tou první je úvod do psaní aplikací pro mobilní zařízení. Nečekejte ale příručku typu step-by-step, jde o popis mikroedice programovacího jazyka Java, včetně všech jeho částí. Můžeme zde najít stručnou architekturu J2ME, popis konfigurace CDC a CLDC, vysvětlení pojmů jako je CVM (později KVM) nebo MIDP. Rozbor a popis jednotlivých částí není příliš detailní, ale je dostačující k pochopení problematiky tvorby aplikací pro mobilní zařízení.

Další část první kapitoly popisuje práci s vývojovým prostředím pro mobilní aplikace od firmy SUN. Jedná se o Wireless Toolkit, který je zdarma k dispozici na webových stránkách výrobce. Autor popisuje práci s tímto nástrojem v různých operačních systémech, od Windows po Solaris. Vysvětluje, jak zkompilovat zdrojové kódy a jak vytvořit soubory .JAD a .JAR z příkazového řádku, což jistě ocení příznivci unixových operačních systémů. Dále zde najdeme první jednoduchý příklad, na kterém autor demonstruje základní strukturu midletu. Kapitola končí rozsáhlejším příkladem, který je postupně rozebírán v dalších kapitolách.

Druhá kapitola se věnuje podrobně výkladu CLDC, KVM, struktuře J2ME, popisu balíků a jejich tříd. Velmi podrobně popisuje fungování virtuálního stroje Javy, jeho vlastnosti a rozdíly oproti standardní edici. Samostatná část je věnována omezení mikroedice Javy oproti standardu. Tuto kapitolu oceníte v případě, kdy vaše mobilní aplikace narazí na limity J2ME. Nakonec popisuje vývojovou linii CLDC a naznačuje, jakým směrem se bude pravděpodobně ubírat.

Kapitola třetí je také velmi podrobným rozborem, tentokráte ale profilu mobilního zařízení – MIDP. Jsou zde velmi přehledně a také velmi podrobně rozepsány minimální vlastnosti mobilních zařízení (například velikost displeje, vstupní zařízení, paměť, možnosti práce v síti, správa běhu aplikací, uživatelské rozhraní a ukládání dat). Dále je zde popsán JAD a JAR soubor, co obsahuje a jakou plní funkci. Tato kapitola končí několika málo pokyny pro programátory v J2ME, které vám umožní optimalizovat nároky midletů na výkon zařízení.

Čtvrtá kapitola už je o tom, na co už čtenář čeká nejvíce – o programování aplikací pro mobilní zařízení. Zde se dozvíme, jak probíhá životní cyklus midletu, v jakých stavech se midlet nachází a jak lze tento stav změnit. Vše je demonstrováno na několika příkladech, ve kterých se čtenář naučí používat grafické rozhraní Wireless Toolkitu. Je zde také vysvětleno používání emulátoru mobilních zařízení, včetně několika konkrétních přístrojů, jako je například mobilní telefon Motorola i85s nebo Palm Pilot.

Kapitola s číslem pět se věnuje tvorbě grafického rozhraní midletu. Přehledně popisuje použití všech tříd z balíčku javax.microedition.lcdui. Autor připojil také grafické znázornění hlavních tříd a jejich vzájemných vztahů. Díky tomu může čtenář velmi rychle získat přehled o použitelnosti a vzájemné slučitelnosti jednotlivých grafických prvků ve své aplikaci. Navíc je popis prvků doplněn množstvím příkladů, které vyvažují množství teorie.

Další na řadě je zpracování událostí při běhu midletu, což je právě obsahem šesté kapitoly. V ní je popsána tvorba uživatelských tlačítek, jejich možnosti zobrazení na displeji a také způsob, jak ošetřovat jejich stisk. Pro příznivce tvorby her pro mobilní telefony je zde stať věnovaná „herním klávesám“. Ty se nacházejí na směrových klávesách pod displejem nebo jsou rozmístěny na číselných klávesách 2, 4, 6 a 8. Dále je zde popsáno zpracování změn formulářových položek pomocí rozhraní ItemStateListener.

Sedmá kapitola seznamuje čtenáře s další důležitou oblastí, totiž s prací midletu v síti, od teorie a stručného popisu TCP a UDP protokolu, až po rozbor síťové práce v J2ME. Zde se čtenář dozví, jak používat třídy pro práci v síti, jak navazovat http, datagramové či socketové spojení, nebo jak komunikovat se sériovým portem. Kapitola obsahuje opět množství příkladů – přenos dat ze sítě do mobilního zařízení, přenos dat z mobilního zařízení na server metodou GET a POST a nakonec mobilní verzi sessions.

Osmá kapitola řeší přechovávání dat mezi jednotlivými životními cykly midletu, čili perzistentní ukládání dat. Obsahuje ukázky, jak vytvořit, otevřít, zavřít a odstranit databázi. Pro práci se záznamy autor připravil množství příkladů, které ukazují, jak tvořit, upravovat, mazat, číst, porovnávat a filtrovat záznamy, což je pro většinu typů aplikací více než dostačující.

Poslední, devátá kapitola je určena majitelům Palm Pilotů. Obsahuje popis instalace J2ME a ukázky práce s aplikacemi. Najdeme zde také popis tvorby J2ME aplikací pro tuto platformu, včetně několika příkladů.

Následuje referenční popis API pro J2ME, rozdělený podle jednotlivých balíčků (java.io, java.lang, java.util, javax.microedition.io, javax.microedition.lcdui, javax.microedition.midlet a javax.microedition.rms).

Komu je kniha určena

Kniha neobsahuje základy Javy, není to příručka pro začátečníky. Neobsahuje ani popis balíčků tříd od různých výrobců mobilních telefonů, které jsou určeny k ovládání zvuků a vibrací. Její autor předpokládá, že čtenář už umí psát aplikace v programovacím jazyce Java, že zná práci s J2SE a umí pracovat s Javou v různých prostředích (Windows, Linux, Unix, Solaris). Kniha je tudíž určena programátorům pokročilým, obsahuje popis psaní aplikací neboli midletů v prostředí J2ME, neobsahuje ale základy Javy, na toto téma bylo koneckonců napsáno už několik publikací a většina z nich už vyšla i v češtině.

Informace o knize

Název: Naučte se Java 2 Micro Edition
Autor: Qusay H. Mahmoud
Vydal: GRADA Publishing
Cena: 290 Kč (275,50 Kč v odborném knihkupectví Interval.cz, kde najdete i další informace.)

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek sonatour.cz
Štítky: Články

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *