Články autora Petr Kovařík

J2ME v příkladech – jak rozklepat mobil

30. září 2003

Název toho článku sice vypadá, jako by byl opsán z nějaké kuchařky, a mnohým z vás asi nebude úplně jasné, co má společného mobilní telefon a vaření, slibuji ale, že ho nebudeme obalovat a smažit.

J2ME v příkladech – preloader aplikace

29. srpna 2003

Setkávám se často s dotazy jak se tvoří takzvaný „preloader aplikace“. Preloader je v podstatě grafické znázornění průběhu spouštění aplikace, kdy jsou vytvářeny instance objektů, určené pro pozdější použití. Z toho už je

J2ME v příkladech – alert neboli upozornění

5. srpna 2003

I v J2ME aplikacích občas dochází k chybám, pak je zapotřebí na to uživatele nějak upozornit. Je třeba použít něco, co funguje na většině mobilních telefonů a zároveň plní daný účel. Vypadá to celkem

J2ME v příkladech – kolikátého je dnes?

28. května 2003

V předchozích článcích jsme si ukázali, jak správně sestavovat prvky pro výběr z nabídky a jak je správně kombinovat. Zatím jsme používali jen komponenty pro volbu z možností „vybráno“ nebo „nevybráno“ a také textové položky.

J2ME v příkladech – vybíráme si podruhé

9. května 2003

Obsahem předchozího článku byl úvod do používání komponent pro výběr ze seznamu prvků. Ukázali jsme si, jak používat třídu List, pomocí které se dají tvořit seznamy položek k výběru. Tímto způsobem

Naučte se Java 2 Micro Edition

7. května 2003

Kniha „Naučte se Java 2 Micro Edition“ je první vlaštovkou v tomto oboru, která, jak se zdá, jaro udělá. Je první publikací v češtině, obsahující kompletní informace potřebné k tvorbě aplikací pro mobilní telefony.

J2ME v příkladech – vybíráme si

24. dubna 2003

Často potřebujeme nabídnout uživateli, aby si vybral jednu z několika možností a tím určil další chod aplikace. Nebo mu nabídneme možnost výběru několika položek najednou a kombinaci necháme na něm. Známe to z mnoha

J2ME v příkladech – uživatelský vstup

8. dubna 2003

Obsahem předešlých článků byla tvorba úvodní obrazovky midletů a také tvorba nabídek neboli menu. V tomto článku se naučíme pracovat s uživatelskými daty, které jsou zadány v průběhu aplikace.

J2ME v příkladech – tvorba menu podruhé

28. března 2003

Už jsme si ukázali, jak se tvoří úvodní obrazovka midletů a také jak se tvoří nabídka neboli menu pomocí vysokoúrovňových komponent. Nyní se naučíme tvořit menu pomocí nízkoúrovňových komponent se vším,

J2ME v příkladech – tvorba menu

21. března 2003

V předchozím článku jste se seznámili se základy psaní aplikací pro mobilní telefony neboli midletů. Kromě tohoto úvodu obsahoval první krok v tvorbě midletů a sice úvodní obrazovky. V tomto článku se naučíte vytvořit

J2ME v příkladech – lehký úvod

14. března 2003

V následující sérii článků si ukážeme, jak se píší aplikace pro mobilní telefony v mikroedici programovacího jazyku Java. Postupně projdeme všechny kroky, ve kterých si ukážeme jednotlivé části tvorby aplikace, a nakonec si