Návrh hodnocení metod testování použitelnosti

26. května 2003

Účelem tohoto článku je vysvětlení „Practical Review System“ (PRS). PRS je náčrtem dvaceti osmi charakteristik, které mohou být využity k pochopení jakékoli metody použitelnosti, což by mělo všem umožnit rozhodnout se mezi nimi. Systém řeší množství problémů, spojených s chápáním a vysvětlováním metod použitelnosti.

Pracuji v oblasti použitelnosti nejméně pět let, přesto tomu sotva rozumím. Použitelnost je tak zmatená tolika způsoby, že si opravdu nemyslím, že by jí někdo mohl rozumět. Žádní guru nejsou, přátelé. Jistě, existuje několik talentovaných lidí, přesto si nemyslím, že někdo použitelnosti opravdu rozumí. Je to „nepolapitelná ryba“ výrobního procesu. Na rovinu, porozumět použitelnosti není jednoduché. A jestliže je tak těžké jí porozumět, je samozřejmě stejně těžké ji vysvětlit ostatním.

Mně osobně méně zajímá mé vlastní pochopení použitelnosti než pochopení ostatních. Chci, aby jí porozuměli designéři a vývojáři. Chci, aby použitelnosti rozuměli „inženýři světa“ a používali ji tam, kde to má smysl, u kořene. Pokud vložíme použitelnost do rukou lidí, kteří vytvářejí výrobky a poskytují služby, prospějeme všem. Specialisté na použitelnost se také budou moci zaměřit na problémy vyšší úrovně. Spíše než aby se zajímali o malé problémy, mohou zaútočit na ty podstatné.

Opičí test

Je-li použitelnost obtížné pochopit a ještě obtížnější vysvětlit, kde tedy začít? Odpověď mi je naprosto jasná. Je zapotřebí poskytnout lidem mimo říši použitelnosti nástroj k objektivnímu zhodnocení různých metod testování použitelnosti. Pokud dáme designérům a vývojářům nástroj pro snadné rozhodování mezi různými metodami použitelnosti, použitelnost bude včleněna přímo do procesu vývoje.

Proč by se použitelnost stala součástí produktu, pokud by bylo snazší jí rozumět? Jednoduše. Je snadné pochopit přínos použitelnosti, ale použitelnost sama je těžko pochopitelná, vysvětlitelná a aplikovatelná.

Jak použitelnost dostatečně zjednodušíme, aby byla pochopitelná a použitelná i pro opici? Vytvoříme nástroj pro hodnocení různých metod použitelnosti. Usnadníme vzájemné porovnávání metod mezi sebou. Dodáme jednoduché šablony, jednoduché pokyny a jednoduché rozhodovací nástroje.

The Practical Review System

V této části se budu věnovat popisu „Practical Review System“ (PRS). V tomto okamžiku ještě nemám systém zcela dokončen a rozhodně není vhodný k běžnému použití. Tento článek je pouze základem pro PRS a bude potřeba ještě hodně práce, než budou dotaženy všechny detaily. Přesto, náčrt tohoto nástroje by nám všem měl poskytnout nezbytný referenční rámec.

Níže jsem vypsal 28 charakteristik, které mohou být použity k popisu jakékoli metody použitelnosti. Základní myšlenkou je zpřístupnit detaily každé metody použitelnosti tak, aby osoba, neobeznámená s použitelností, mohla navzájem jednotlivé metody porovnat a následně zvolit nejlepší z nich vzhledem k omezením a potřebám konkrétního projektu. Na první pohled to může vypadat spíše jako základ encyklopedie použitelnosti. Nicméně, jak dále vysvětlím, to není zcela přesné. Zde jsou charakteristiky:

 1. jméno – popis metody
 2. stádium vývojového cyklu – kdy je test nejefektivnější/relevantní
 3. množství požadovaných uživatelů – počet uživatelů, potřebných k získání dostatečných/užitečných údajů
 4. druh uživatelů – nováčci, experti, směs; aplikace na specifické pohlaví, rasu, věk
 5. požadovaná úroveň zkušenosti hodnotitele metody – druhy schopností, znalostí, potřebných zkušeností
 6. požadovaný počet hodnotitelů – počet potřebný k získání dostatečných/užitečných údajů
 7. doporučený počet hodnotitelů – počet potřebný k získání dostatečných/užitečných údajů
 8. výhody metody – popis výhod v prostém jazyce; ROI
 9. nevýhody metody – popis nevýhod v prostém jazyce; specifické náklady
 10. úroveň (nebo množství) interakce mezi uživateli a hodnotiteli – vysoká, střední, nízká; pasivní/interaktivní
 11. metoda(y) záznamu dat – metody užité k záznamu užitečných údajů během testování/hodnocení
 12. souhrnný požadovaný čas testování – požadované roky, měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty, sekundy
 13. čas testování na uživatele – požadované roky, měsíce, týdny, dny, hodiny, minuty, sekundy
 14. typický výstup testu – objektivní data, subjektivní data; volný text, číselný záznam, videozáznam atd.
 15. způsob provádění testu – základní pokyny k provádění textu
 16. příbuzné testy – odkazy na podobné metody použitelnosti
 17. příklad testu – šablona testu; vzorová data; vzor finálního výstupu/hlášení
 18. požadovaný testovací materiál – video, laboratoř, papír, záznamové karty, mikrofony atd.
 19. cena provedení testu – vysoká, střední, nízká; odhad běžné ceny provedení testu
 20. reference/odkazy na další zdroje – knihy, články, autoři, weby atd.
 21. druh systému, na němž může být test prováděn – prototypy, aktuální systémy, intranety, weby atd.
 22. cíle testování – popis výstupu testu v prostém jazyce; konečné závěry; ROI
 23. subjektivita či objektivita testu – předpoklad experimentátorovy zaujatosti; druh dat generovaných testem
 24. obtížnost naučení se provádění testu – vysoká, střední, nízká; požadavek na zkušenosti s výzkumem
 25. čas na obrátku – schopnost testu poskytovat výstupy průběžně; rozvrhy
 26. zaměření hodnocení – úzké či široké; druh věcí, které mohou být hodnoceny (například „tlačítka“ versus „celý web“)
 27. zaměření úkolu – skutečné nebo laboratorní podmínky; kde může být prováděn
 28. související statistické metody – ANOVA (ANalysis Of VAriance – analýza variací – způsob, jak se ujistit, že zjištěný rozdíl mezi dvěma skupinami dat je skutečně významný rozdíl), regresivní analýza, T-test atd.

Výše uvedené charakteristiky se mohou překrývat a některé se dokonce mohou zdát irelevantními. Přesto si můžete být jisti, že jsem je vybíral pečlivě. Předpokládám, že je bude zapotřebí revidovat, jakmile budou do PRS šablony přidány jednotlivé metody.

PRS povzbudí standardizaci použitelnosti

Začal jsem pracovat na několika metodách použitelnosti (například na heuristické analýze) a přesvědčil se o funkčnosti PRS. Byl jsem schopen porovnat několik různých metod, protože jsem použil PRS jako vodítko.

Pokud jste specialisty na použitelnost, nebo pokud se o použitelnost zajímáte, můžete PRS okamžitě aplikovat na svá rozhodnutí, projekty a návrhy. Mě nepotřebujete. Jednoduše se podívejte na metody, které jsou vám dostupné, identifikujte potřebné charakteristiky a začněte se rozhodovat. Dovoluji si také předpokládat, že PRS charakteristiky jsou dostatečně široké a přesto dostatečně silné, aby je bylo možno aplikovat v jiných oblastech, kde je rozhodování mezi dvěma metodami obtížné (například informační architektura, psychologický výzkum, sociologický výzkum a tak dále).

PRS je olivovou ratolestí, kterou napřahuji k designérům a vývojářům v zájmu specialistů na použitelnost. Samozřejmě, v mnoha ohledech jde o subjektivní záležitost, ale my všichni můžeme PRS využít jako rámec pro další rozmluvu o použitelnosti. Můžeme jej využít, abychom použitelnost učinili objektivnější, a to je dobrá věc. Všichni budeme schopni použitelnost lépe pochopit a, přirozeně, ji také budeme schopni snáze vysvětlit.

Fáze druhá a třetí

Jak jsem řekl výše, první věc, kterou musíme udělat, je vytvořit PRS profily pro všechny metody použitelnosti. Tento první krok potřebujete, neboť je to jako když připravujete encyklopedii. Ale, jak jsem už zmínil, za projektem PRS se toho skrývá mnohem více.

Až bude dokončena první fáze, během níž budou podle charakteristik PRS popsány všechny metody, budeme se muset přesunout k druhé fázi. Idea druhé fáze spočívá ve vytvoření jednoduché matice, která umožní lidem porovnat metody použitelnosti jediným pohledem, ve vztahu k charakteristikám PRS. Dokáži si představit jedno- či dvoustránkovou matici, pomocí níž by se designér nebo vývojář mohl rychle rozhodnout, která metoda(y) je nejvhodnější. V určitých ohledech by tato matice mohla sloužit jako Obsah celého PRS listu.

Pokud by to nenaplňovalo dostatečně veškeré ambice, pomýšlel bych na třetí fázi. Během ní bychom mohli vzít PRS data a PRS matici a proměnit je v interaktivní offline aplikaci, nebo jednoduchou ale mocnou webovou aplikaci. Představte si to. Navštívíte web, odpovíte na několik otázek spojených s vaším projektem a poté dostanete seznam nejlepších metod použitelnosti, spolu se šablonami, analytickými nástroji a tak dále. Třetí fáze projektu PRS přináší použitelnost masám. To povede ke standardizaci a následně k širokému akceptování.

Epilog

Rád bych na projektu PRS spolupracoval se seriózními zájemci. Načrtl jsem vizi, ale nyní potřebuji pomoc. Pokud jste skutečně zaujati a chcete se zaplést s tímto projektem, kontaktujte mne.

Informace o překladu

Původní článek: A Proposal for Evaluating Usability Testing Methods: The Practical Review System (PRS) (Webword.com, 30. 4. 2003)
Překlad: Málek, Vilém.
Odborná a jazyková spolupráce: Piper, Eric, Šalanda, Marek.
Přeloženo se svolením autora a Webword.com (další překlady).

About translation

Original article: A Proposal for Evaluating Usability Testing Methods: The Practical Review System (PRS) (Webword.com, 30. 4. 2003)
Translation: Málek, Vilém.
Language and expert collaboration: Piper, Eric, Šalanda, Marek.
Language of translation: Czech (for readers from Czech and Slovak republics)
Translated with the permission of Webword.com and the author (other translations).

Starší komentáře ke článku

Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

Předchozí článek l7.cz
Další článek wifionline.net
Štítky: Články, překlady

Mohlo by vás také zajímat

Nejnovější

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *