Práce se soubory pomocí ASP – základní funkce

23. března 2000

Při vývoji ASP aplikace je občas potřeba provádět manipulace se soubory. Active Server Pages poskytují pro tento účel objekt FileSystemObject, který slouží k otvírání, zavírání a manipulaci se soubory. Pomocí tohoto objektu lze soubory kopírovat, přesouvat, ale i mazat.

Objekt FileSystemObject umožňuje

 • Přesunout soubor (metoda MoveFile)
 • Zkopírovat soubor (metoda CopyFile)
 • Smazat soubor (metoda DeleteFile)
 • Otestovat zda soubor existuje (metoda FileExist)
 • Vytvořit textový soubor (metoda CreateTextFile)
 • Otevřít textový soubor (metoda OpenTextFile)
 • Zjistit vlastnosti souboru (atributy, datum vytvoření, velikost atd.)


  Dim ObjFS
  ‚ Vytvoření instance objektu FileSystemObject
  Set ObjFS=Server.CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“)

  K vytvoření instance jsme použili metodu CreateObject z objektu Server. Tato metoda má jediný parametr a to sice identifikaci objektu, jehož instanci má vytvořit.
  V příkladech je dále použita metoda MapPath opět z objektu Server. Tato metoda umožnuje převést jméno virtuálního adresáře na fyzickou cestu.

  dim cesta cesta=Sever.MapPath(„/adresar“)

  Pokud máme v kořeni virtuálního webu adresář, který se jmenuje „adresar“ a kořen webu se nachází v adresáři „g:/InetPub/WwwRoot/Web/“ je v proměnné cesta vrácen řetězec „g:/InetPub/WwwRoot/Web/adresar“.
  Jesliže je, ale „adresar“ definován jako virtuální a fyzicky se nachází na „d:/data“ vrátí nám metoda MapPath řetezec „d:/data“.

  1. Přesun souboru
  Metoda MoveFile slouží pro přesun souboru z jednoho místa na druhé.

  ObjFS.MoveFile source, destination

  Source – specifikuje soubory pro přesun. Ve specifikaci lze použít hvězdičkové konvence pro zadání jména souboru (např *.doc)
  Destination – specifuje jméno kopie.Zde nelze použít hvězdickové konvence. Pokud je v source použita hvězdičková konvence musí musí být zde uvedena cesta do adresáře ukončená „\“ kam se mají soubory přesunout

  Dim ObjFS
  ‚ Vytvoření instance objektu FileSystemObject
  Set ObjFS= Server.CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“)
  ‚Test zda soubor existuje
  If ObjFS.FileExists(server.MapPath(„\soubory“)&“\soubor.txt“ )
  ObjFS.MoveFile (server.MapPath(„\soubory“)&“\soubor.txt“ ),server.MapPath(„\zalohy“)&“\“ )
  end if

  2. Kopie souboru
  Metoda CopyFile slouží pro vytvoření kopie jednoho nebo více souboru.

  ObjFS.CopyFile source, destination[,overwrite]

  Source – specifikuje soubory pro kopírování. Ve specifikaci lze použít hvězdičkové konvence pro zadání jména souboru (např *.doc)
  Destination – specifuje jméno kopie.Zde nelze použít hvězdickové konvence. Pokud je v source použita hvězdičková konvence musí musí být zde uvedena cesta do adresáře ukončená „\“ kam se mají soubory nakopírovat
  Owerwrite – nepovinný parametr, který určuje zda má (True) či nemá (False) být soubor přepsán pokud existuje. Pokud je parametr vynechán je soubor v případě existence přepsán.

  Dim ObjFS
  ‚ Vytvoření instance objektu FileSystemObject
  Set ObjFS= Server.CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“)
  ‚Test zda soubor existuje
  If ObjFS.FileExists(server.MapPath(„\soubory“)&“\soubor.txt“ )
  ObjFS.CopyFile (server.MapPath(„\soubory“)&“\soubor.txt“ ),server.MapPath(„\zalohy“)&“\“ ,True)
  end if>

  Script provede otestování zda soubor existuje a pokud ano tak ho zkopiruje z adresáře „soubory“ soubor „soubor.txt“ do adresáře „zaloha“

  3. Smazání souboru
  Metoda DeleteFile nám dává možnost smazat soubor.

  ObjFS.DeleteFile filespec[,force]

  Filespec – specifikuje soubor(y) pro smazání. Ve jménu souboru lze použít hvězdičkové konvence
  Force – nepovinný parametr, který určuje, zda mají (True) či nemají (False) být smazány soubory, které mají atribut Read-Only. Pokud je paramatr vynechán soubory s atributem Read-Only nebudou smazány.

  Dim ObjFS
  ‚ Vytvoření instance objektu FileSystemObject
  Set ObjFS= Server.CreateObject(„Scripting.FileSystemObject“)
  ‚Test zda soubor existuje
  If ObjFS.FileExists(server.MapPath(„\soubory“)&“\soubor.txt“ )
  ObjFS.MoveFile (server.MapPath(„\soubory“)&“\soubor.txt“ ),True)
  end if

  Script provede otestování zda soubor existuje a pokud ano tak ho smaže i když bude mít atribut Read-Only

  4. Test existence souboru
  Ve výše uvedených příkladech byla použita metoda FileExist pro testování existence souboru.

  ObjFS.FileExist(filespec)

  Filespec – specifikuje soubor pro test existence.
  Pokud soubor existuje metoda vrací True, v opačném případě vrací False

  5. Ukončení práce s FileSystemObject
  Pokud již objekt nepotřebujete, je třeba ho odstranit z paměti.

  Set ObjFS= Nothing

  To je pro dnešek vše. V příštích článcích se budu zabývat prací s textovými soubory a zjištováním vlastností souboru.

  Starší komentáře ke článku

  Pokud máte zájem o starší komentáře k tomuto článku, naleznete je zde.

 • Štítky: Články

  Mohlo by vás také zajímat

  Nejnovější

  Napsat komentář

  Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *